Latauspisteen käyttöasteen seuranta

Latauspisteiden käyttöasteen seurata käy helposti Plugitin raportointijärjestelmästä.

Plugitin raportointijärjestelmä todentaa helposti yrityksen eri latauspisteiden käyttöasteen ja siitä aiheutuneet kustannukset. Näin yritykset voivat esimerkiksi seurata, mikä heidän asennuttamistaan latauspisteistä on suosituin ja seurata lataamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Raportointijärjestelmä mahdollistaa lataustapahtumien tarkastelun erittäin moniulotteisesti. Sama lataustietodata on saatavilla:

  • yrityksen kaikkien latauspisteiden tasolla (esim. yrityksen kaikki latauspisteet 5 paikkakunnalla)
  • latauspistekohtaisesti (latauspiste tietyllä paikkakunnalla)
  • laturikohtaisesti (tietyn latauspisteen yksittäiset latauslaitteet).

Raportointijärjestelmä mahdollistaa käyttöasteen seurannan seuraavia muuttujia tarkastelemalla:

  • Päivämääräkohtaiset lataustapahtumat - seuraa lataustapahtumia päivämäärittäin tai tietyllä ajanjaksolla.
  • Lataustapahtumat viikonpäivittäin - minä viikonpäivänä latauspisteistä ladataan eniten.
  • Ladattu kokonaisenergia - kuinka monta kWh:a pisteistä ladataan.
  • Lataustapahtumien kustannukset - kuinka paljon ladatuista kWh:sta koituu kustannuksia.
  • Lataustapahtumien kesto - kuinka kauan lataustapahtumat kestävä

Lataustapahtumat päivämäärän mukaan

Raportointijärjestelmästä on yhdellä silmäyksellä helposti katsottavissa lataustapahtumien trendi. Tarkasteltavan aikavälin pystyy itse määrittelemään, vaikka yhden päivän tarkkuudella.


Lataustapahtumien lukumäärä viikonpäivinä

Lataustapahtumien lukumäärää voi tarkastella myös viikonpäivien mukaan. Latauspisteen sijainnista riippuen suosituimpia päiviä voivat olla niin arkipäivät kuin viikonloputkin.Lue myös

Plugitin raportointijärjestelmä kertoo yrityksille muun muassa niiden latauspisteiden käyttöasteen ja lataamisesta aiheutuneet kustannukset.

Plugitin raportointijärjestelmä tuo latausdatan yritysten ulottuville

Plugitin raportointijärjestelmän avulla latauspalveluita tarjoavien yritysten on helppo todentaa muun muassa latauspisteidensä käyttöaste sekä lataamisesta aiheutuneet kustannukset.

Lue lisää

Pharus Cloud mahdollistaa latauspisteiden operoinnin.

Pharus Cloud - hallintajärjestelmä

PlugIt tarjoaa sähköautojen latauslaitteille suunniteltua hallintajärjestelmää, joka mahdollistaa älykkäiden latauslaitteiden hyödyntämisen täysimäärisesti.

Lue lisää