Plugitin raportointijärjestelmä tuo latausdatan yritysten ulottuville

Plugitin raportointijärjestelmän avulla latauspalveluita tarjoavien yritysten on helppo todentaa muun muassa latauspisteidensä käyttöaste sekä lataamisesta aiheutuneet kustannukset.
<p>Plugitin raportointijärjestelmä kertoo yrityksille muun muassa niiden latauspisteiden käyttöasteen ja lataamisesta aiheutuneet kustannukset.<br></p>

Plugitin raportointijärjestelmä kertoo yrityksille muun muassa niiden latauspisteiden käyttöasteen ja lataamisesta aiheutuneet kustannukset.

Sähköautojen latauspalveluita tarjoavat yritykset ovat usein kiinnostuneita latauslaitteisiin liittyvistä luvuista; milloin ja miten paljon niitä käytetään sekä mitä latauspalveluiden tarjoaminen maksaa yritykselle. Käyttöastetta ja kustannuksia ei tarvitse jäädä miettimään ja arvuuttelemaan. Plugitin raportointijärjestelmän avulla yritysten on mahdollista seurata helposti ja reaaliaikaisesti muun muassa latauspisteidensä käyttöastetta ja -kustannuksia.

Plugit toimittaa latauslaitejärjestelmiensä tueksi helppokäyttöistä raportointijärjestelmää, joka kertoo yritykselle asennettujen latauspisteiden avainluvut yhdellä silmäyksellä.

Raportointijärjestelmä sisältää esimerkiksi seuraavia tietoja:

  • Latausjärjestelmän käyttöasteen seuranta
  • Latausasema- ja latauslaitekohtaiset tiedot (kohdetieto, huoltolokit jne.)
  • Latausasemien reaaliaikainen tilaseuranta (vapaa / varattu) ja vikatilannetiedotus
  • Käyttäjäkohtainen seuranta ja käyttöoikeuksien hallinta (työpaikkalataaminen, taloyhtiöt jne.)
  • CO2-raportointi (kaupalliset kohteet ja kestävä kehitys)
  • Latauspistekartta ja reittioptimointi

Lue myös

Pharus Cloud mahdollistaa latauspisteiden operoinnin.

Pharus Cloud - hallintajärjestelmä

PlugIt tarjoaa sähköautojen latauslaitteille suunniteltua hallintajärjestelmää, joka mahdollistaa älykkäiden latauslaitteiden hyödyntämisen täysimäärisesti.

Lue lisää

Kokonaisuudesta muodostuu latausjärjestelmä, kun mukaan tulee taustajärjestelmän tarjoama älykkyys. Latauslaitteet on teipattavissa yrityksen brändin mukaisesti.Kuva Ideapark Lempäälä.

Sähköautojen asiointilatausjärjestelmä

Sähköautojen latausjärjestelmä on kokonaisuus, joka sisältää varsinaisen latausaseman lisäksi taustajärjestelmän ja sen tuottaman tiedon.

Lue lisää