Case: Latauslaitteet Valtran tehtaalle Suolahdelle

Plugit Finland on toimittanut Valtran tehtaalle Suolahdelle sähköauton latauslaitteita sekä niihin liittyvän raportointijärjestelmän.
Plugit toimitti Valtralle sähköautojen latauslaitejärjestelmän, jonka laitteet on brändätty yrityksen toiveiden mukaan.
Plugit toimitti Valtralle sähköautojen latauslaitejärjestelmän, jonka laitteet on brändätty yrityksen toiveiden mukaan.

Lähtötilanne: Useita kyselyitä sähköautojen latausmahdollisuudesta

Traktoreita Suolahden tehtaalla valmistava Valtra odottaa sähköautojen ja hybridiautojen määrän kasvavan merkittävästi lähitulevaisuudessa. Sähköautojen määrän lisääntyminen on näkynyt yrityksessä sekä asiakkailta että työntekijöiltä tulevissa kyselyissä, joissa tiedustellaan mahdollisuutta sähköautojen sekä pistokehybridien lataamiseen. "Valtra haluaa omalta osaltaan olla mukana edistämässä ympäristöystävällisemmän teknologian käyttöä sekä valmistautua edessä olevaan teknologian muutokseen", toteaa kunnossapitopäällikkö Tommi Terävä Valtralta.

Latauspisteiden rakentamista koskevissa asioissa Valtra oli yhteydessä Plugitiin, joka oli mukana latauspisteiden määrittelyssä ja toimituksessa projektin alusta alkaen.


Ratkaisu: Brändätyt latauslaitteet ja raportointijärjestelmä Plugitilta

Valtran tarpeiden perusteella Plugit Finland suositteli yrityksen käyttöön Chago EVF200-latauslaitteita. Latauslaitteet brändättiin Plugitin toimesta Valtran toivomusten mukaan.

Valtran latauslaitteet ovat sekä yrityksen henkilökunnan että vierailijoiden käytössä. Henkilökunnalla latauslaitteen aktivoivana tunnisteena toimii RFID-tunniste. Vierailijat saavat autonsa latautumaan ilmoittamalla valitsemansa latauspisteen numeron yrityksen infoon, joka käynnistää latauksen tekstiviestillä.

Plugitin tarjoamien raportointipalveluiden avulla laitteiden lataustapahtumia voidaan seurata ja raportoida käyttäjäkohtaisesti. Lisäksi järjstelmän avulla voidaan seurata yleisellä tasolla mm. lataustapahtumien määrän kehitystä ja kustannuksia sekä vähennettyjä CO2-päästöjä.

Toimituskokonaisuus Valtralle:

Yhteistyöstä sanottua:

"​Parasta projektissa oli, että Plugit otti kokonaisvastuun laitteiden toimittamisesta sekä pystyi myös brandäämään latauslaitteet toiveidemme mukaisesti. Plugitin osaaminen latausteknologiasta auttoi oikean laitetyypin valinnassa ja valmis kokonaisuus vastaa erittäin hyvin meidän tämänhetkiseen tarpeeseen", kertoo Tommi Terävä Valtralta.

Myös Plugitin toimitus- ja ylläpitopalvelut saavat kiitosta: "Laitteiden toimitus, asennus sekä käyttöönotto tapahtuivat sujuvasti. Lisäksi käyttäjätuelle ohjattuihin kysymyksiin on saatu vastaukset nopeasti. Plugitin etäpalvelu on varsin tarpeellinen, koska teknologia on vielä verrattain uutta ja asiakkailla ilmenee vielä ajoittain hankaluuksia autojen lataamiseen liittyvissä asioissa", kiittelee Terävä.


Lisätietoa

Plugit Finland Oy, Topi Aaltonen, myynti- ja markkinointijohtaja, p. 046 810 1684


Valtra lyhyesti

Valtra kehittää, valmistaa, markkinoi ja huoltaa Valtra-traktoreita. Yritys on Pohjoismaiden johtava maataloustraktoreiden valmistaja ja palveluiden tarjoaja. Valtran traktoreita myydään yli 75 maassa. www.valtra.fi


Kuvia kohteesta


Lue myös

Plugitin toteuttamia kohteita

Plugit Finland Oy toimii laaja-alaisesti sähköisen liikenteen saralla. Olemme toimittaneet jo yli 1500 latauslaitetta eri käyttötarkoituksiin.

Lue lisää

Yrityksille investointitukea sähköautojen julkisiin latauspisteisiin

Työ- ja elinkeinoministeriö aikoo tukea yritysten investointeja sähköautojen julkisiin latauspisteisiin yhteensä 4,7 miljoonalla eurolla. Plugit hoitaa latauslaitteiden asennusprojektit kokonaisvaltaisesti – tuen hakemisesta valmiiseen latauslaitejärjestelmään asti. Ota yhteyttä!

Lue lisää