Sähköisen liikenteen lisääntyminen kohentaa kansantaloutta

Teknologiateollisuuden teettämän selvityksen mukaan liikenteen sähköistyminen luo työtä ja vientiä.

Selvityksessä arvioadaan, kuinka sähköisen liikenteen kasvaminen hyödyttäisi kansantaloutta lisäämällä työpaikkoja, vientiä ja kohentamalla vaihtotasetta. Selvityksen laatineen Gaia Consulting Oy:n mukaan sähköisen liikenteen kasvaminen vaikuttaisi teknologiaviennissä etenkin latausteknologian ja sähköisten linja-autojen viennin kasvamiseen. 'Gaia selvityksen mukaan sähköinen liikenne on Suomelle merkittävä korkean teknologian talouskasvun ja työllisyyden lähde', toteaa Teknologiateollisuuden sähköisen liikenteen toimialaryhmän puheenjohtaja Matti Rae.

Tällä hetkellä Suomessa on 2,6 miljoonaa henkilöautoa ja 12 500 linja-autoa. Arvion mukaan vuoteen 2030 mennessä sähköisen liikenteen osuus tulee olemaan 15 prosenttia, jolloin sähköautoja olisi 410 000 ja sähköisiä linja-autoja 1500 kappaletta. Tällä hetkelle Suomessa on sähköautoja noin 1000 kappaletta. Liikenteen sähköistyessä fossiilisten polttoaineiden käyttö ja hiilidioksidipäästöt tulisivat putoamaan radikaalisti. Polttoainemäärät laskisivat 5 miljardista litrasta noin 400 miljoonalla litralla ja hiilidioksidipäästöt putoaisivat 11 miljoonasta tonnista 810 000 tonnilla. Sähkön käyttö nousisi vain noin yhdellä terawattitunnilla.

Liikenteen sähköistyminen tuo kuluttajille selviä säästöjä ja etenkin akkuteknologian kehittyessä sähköautojen hinnat tulevat olemaan polttomoottoriautojen tasolla. Teknologiateollisuus ry:n sähköisen liikenteen toimiryhmän mukaan liikenteen sähköistymisessä on erittäin suuret edut, että niihin kohdistetut ohjaustoimet ovat perusteltuja. Sähköisen liikenteen kasvu on osa globaalista muutosta, joka kohentaa teollisuutemme kansainvälistymistä ja luo Suomeen kattavan latausinfastruktuurin.


Lähde: teknologiateollisuus.fi