Turvallisuus ennen ​kaikkea

Sähköautojen ja ladattavien hybridien lataaminen on vain harvoin tilapäistä. Tämä on syytä ottaa huomioon, kun mietitään ratkaisuja autojen päivittäiseen lataamiseen. Turvallisuudesta on turha tinkiä.

Sähköautoja ja ladattavia hybridejä ladataan päivittäin ja valtaosin vielä useampaan kertaan päivässä. Näin ollen autojen tilapäisestä lataamisesta voidaan puhua erittäin harvoin. Tämä on syytä ottaa huomioon mietittäesä, miten auton päivittäiset lataamiset suoritetaan. Suosittelemme ensisijaisesti varmistamaan lataamisen turvallisuuden, tästä on turha tinkiä.

Lataustapoja / laitetyyppejä on kolme:

Pikalataus: Pikalatauksella tarkoitetaan tasavirralla lataamista. Kaikkia ladattavia autoja ei valitettavasti voi pikaladata, vaan tämä mahdollisuus löytyy pääsääntöisesti vain täyssähköautoista. Pikalatauksessa valtaosa tekniikasta on latauslaitteessa ja laitteissa on kiinteät latauskaapelit, tämä tarkoittaa sitä, että autosta on löydyttävä pikalataamiseen soveltuva pistoke (tyypillisesti CHAdeMO tai CCS).

Peruslataus: Sähköautojen latauslaitteista puhuttaessa ei huomiota kannata kiinnittää ensisijaisesti latauslaitteen tehokkuuteen vaan lataustapaan. Sähköautojen lataamiseen valmistetaan laitteita, joiden tarkoitus on tehon lisäksi varmistaa turvallinen lataaminen. Auton ja laitteen välillä on tiedonsiirtoyhteys, joka mahdollistaa kommunikoinnin mm. vikatilanteissa. Lataaminen on näillä laitteilla mahdollista tehdä tehokkaammin ja nopeammin, mutta ensi sijaisesti halutaan varmistaa lataamisen turvallisuus.

Tilapäislataus perinteisestä pistorasiasta: Lataaminen tapahtuu latauskaapelilla, johon on rakennettu virransäätöyksikkö rajoittamaan latausvirtaa. Suosituksena on max 8A eli noin 8 km tunnissa latausnopeus. Mikäli käytetään suositusta suurempia virtoja, kasvavat riskit. Perinteisestä pistorasiasta lataaminen on määritelty tilapäiseen käyttöön soveltuvaksi ja silloinkin on huomioitava asiat, joiden perusteella riskit saadaan minimoitua mm. seuraavilla keinoilla:

  • Pistorasian tulee olla oman sulakkeen ja vikavirtasuojan takana - ei muuta kuormaa.
  • Pistorasian kunto tulee olla hyvä.
  • Latausvirta maksimissaan 8A.
  • Latauskaapelin aiheuttama mekaaninen rasitus tulee minimoida huolehtimalla vedonpoistosta.
  • Ulkopuolisten mahdollisuus jännitteiseen irtikytkentään tulee estää - lukittu kansi tms.

Alla muutamia kuvia valitettavista tapauksista tilapäislataamisen yhteydessä:

Tavallisia pistorasioita ei ole suunniteltu sellaiseen käyttöön, mitä sähköauton pitkäaikainen lataaminen vaatii.
Tavallisia pistorasioita ei ole suunniteltu sellaiseen käyttöön, mitä sähköauton pitkäaikainen lataaminen vaatii.
<p>Suosituksena on max 8A latausvirta perinteisestä pistorasiasta. Mikäli käytetään suositusta suurempia virtoja, kasvavat riskit.</p>

Suosituksena on max 8A latausvirta perinteisestä pistorasiasta. Mikäli käytetään suositusta suurempia virtoja, kasvavat riskit.

Tarjoamme asiantuntija-apua latauslaitteen valintaan ja turvalliseen lataamiseen. Mikäli jokin asia askarruttaa, niin olettehan yhteydessä!

Yhteystietoihin >>



Lue myös

Viisi vinkkiä sähköauton kotilatauslaitteen valintaan

Sähköauton kotilatauslaitteen valintaan vaikuttavat muun muassa ladattavan auton merkki ja malli, kiinteistön sähköresurssit sekä laitteen ominaisuudet. Tsekkaa Plugitin viisi vinkkiä latauslaitteen valintaan!

Lue lisää

Miksi hankkia kiinteä latauslaite sähköautolle?

​Sähköauton vakituiseen latauspaikkaan on suositeltavaa hankkia kiinteästi asennettava ja autonvalmistajan hyväksymä latauslaite. Hyväksytty latauslaite on turvallinen autolle, käyttäjälle sekä kiinteistölle.

Lue lisää

PLUGITIN verkkokauppa

Sähköautojen kotilatauslaitteet voi tilata luotettavasti ja sujuvasti Plugitin verkkokaupasta.

Lue lisää