Yrityksille investointitukea sähköautojen julkisiin latauspisteisiin

Työ- ja elinkeinoministeriö aikoo tukea yritysten investointeja sähköautojen julkisiin latauspisteisiin yhteensä 4,7 miljoonalla eurolla. Plugit hoitaa latauslaitteiden asennusprojektit kokonaisvaltaisesti – tuen hakemisesta valmiiseen latauslaitejärjestelmään asti. Ota yhteyttä!

Työ- ja elinkeinoministeriö aikoo tukea yritysten investointeja sähköautojen julkisiin latauspisteisiin vuosina 2017–2019 yhteensä 4,7 miljoonalla eurolla. Tavoitteena on saadaan aikaiseksi noin 15 M€ investoinnit julkiseen lataukseen sekä kolminkertaistaa nykyinen julkinen latausverkosto kahdessa vuodessa.

Tuki on rajattu koskemaan vain julkisia latauspisteitä ja se myönnetään investointien toteuttamisjärjestyksessä. Puolet tukibudjetista on ensisijaistettu koskemaan pikalatausjärjestelmiä, joita toivotaan lisää erityisesti päätieverkolle.

Pikalatausjärjestelmien osalta tukiprosentti on 35 %. Tukea voi saada vain energiatuen piiriin hakeutunut yritys.

Normaalien latauspisteiden osalta tukiprosentti on 30 % ja tukea myönnetään ainoastaan ns. älykkäille latausjärjestelmille.

Tuensaajaan tulee rekisteröityä tuen piiriin. Tuki käytetään investointijärjestyksessä.

Plugit mukana tukihakemuksesta valmiiseen latauslaitejärjestelmään

Tuen hakeminen tapahtuu osoitteen www.lataustuki.fi kautta ja tukiprosessi kulkee seuraavasti:

  1. Rekisteröityminen tuen piiriin ja tukikelpoisuuden itsearviointi
  2. Hankintojen tekeminen
  3. Tuen hakeminen
  4. Maksatus ja tuen vastaanotto

Projektikumppaninasi Plugit hoitaa halutessasi koko prosessin – aina tuen hakemisesta valmiiseen latauslaitejärjestelmään. Ota yhteyttä myyntijohtajaamme Topi Aaltoseen p. 046 810 1684 / topi.aaltonen@plugit.fi ja kysy lisää Plugitin kokonaisvaltaisesta latausjärjestelmätoimituksesta!

Lisätietoa latauslaitetuesta löytyy osoitteesta www.lataustuki.fi.Lue myös

Sähköautojen latauslaitteet ovat markkinointivaltti yrityksille

Plugitin myynti- ja markkinointijohtaja Topi Aaltonen kannustaa yrityksiä sähköautojen latauslaitteiden hankintaan.

Lue lisää

Kokonaisuudesta muodostuu latausjärjestelmä, kun mukaan tulee taustajärjestelmän tarjoama älykkyys. Latauslaitteet on teipattavissa yrityksen brändin mukaisesti.Kuva Ideapark Lempäälä.

Sähköautojen asiointilatausjärjestelmä

Sähköautojen latausjärjestelmä on kokonaisuus, joka sisältää varsinaisen latausaseman lisäksi taustajärjestelmän ja sen tuottaman tiedon.

Lue lisää