Asiakkaamme ovat tyytyväisiä Lataustapakartoitus-palveluun

Plugit seuraa asiakkaidensa tyytyväisyyttä muun muassa lähettämällä lataustapakartoitusasiakkaille palautekyselyn. Tarkoituksena on varmistaa, että lataaminen kotona tapahtuu turvallisesti ja helposti.

Sähköauton turvallista kotilataamista varten Plugit Finland Oy on kehittänyt Lataustapakartoitus-palvelun. Lataustapakartoitus on kiinteistölle tehtävä katselmus, jolla selvitetään kiinteistön sähköjärjestelmän soveltuvuus sähköauton lataamiseen. Lataustapakartoitus suoritetaan ladattavan ajoneuvon vakituiseen latauspaikkaan, joka on yleensä ajoneuvon haltijan koti tai työpaikka.

Asiakkaamme kokivat lataustapakartoituksen erittäin hyödylliseksi palveluksi. Kyselyn vastausten mukaan kartoituksen ajankohta oli suurella osalla saatu sovittua asiakkaan kannalta sopivaan ajankohtaan auton luovutukseen nähden. Lisäksi suurin osa vastanneista koki saaneensa hyödyllistä tietoa autonsa lataamisesta, lataamisen turvallisuudesta ja kiinteistönsä sähköasioista.

Kartoitusasiakkaidemme asiakastyytyväisyys on korkealla tasolla ja teemme jatkuvasti työtä sen eteen, että se pysyy korkeana.

Kiitos kaikille asiakaspalautekyselyymme vastanneille!