Huolto- ja ylläpitopalvelut

Laitteiden säännöllinen huolto ja ylläpito takaa latausjärjestelmän korkean toiminta-asteen.

Käyttökohteesta ja asennuspaikasta riippuen latauslaitteille on syytä toteuttaa määräaikaishuollot joko puolivuosittain tai vuosittain. Säännöllisellä huollolla vältytään mahdollisilta ja kalliiksi tulevilta vikahuolloilta. Osalle latauslaitteista määräaikaishuolto on takuun ehto. PlugIt Finland tarjoaa määrähuoltopalveluita kaikkiin toimittamiinsa latauslaitteisiin.

Kaikki suoritetut huoltotoimenpiteet, havaitut puutteet sekä ilmenneet viat kirjataan PlugIt IoT Cloud -taustajärjestelmään.


Latauslaitteden määräaikaishuollot suorittaa latauslaitteisiin koulutuksen saanut ammattilainen
Latauslaitteden määräaikaishuollot suorittaa latauslaitteisiin koulutuksen saanut ammattilainen

Ylläpitopalvelun elementit

Etähallinta

Valtaosa latauslaitteiden ongelmista pystytään ratkaisemaan etähallinnan kautta. Älykäs latauslaite on kyvykkyydeltään verrattavissa tietokoneeseen, joka kommunikoi taustajärjestelmän kanssa. Laite lähtettää tietoa statuksesta ja tapahtumista sekä vastaanottaa toimitaan liittyviä käskyjä taustajärjestelmästä.

Latauslaitetta valittaessa on syytä huomioida kyseisen laitteen etähallintaominaisuudet. Ylläpitoon liittyviä, etähallittavia toiminnallisuuksia ovat mm. suojakomponenttien määräaikaiset testaukset sekä ohjelmistopäivitykset.

Määräaikais- ja vikahuollot

Latauspalvelun katkeamattomuus on edellytys latauspisteen omistajalle sekä käyttäjälle – tästä syystä on syytä tukeutua ammattimaiseen huoltokumppaniin. Suorittamalla määräaikaishuollot varmistetaan laitteen jatkuva toiminta.

Määräaikaishuollon yhteydessä varmistetaan latauslaitteen turvallisuus sekä tarkoituksenmukainen toiminta. Laitteelle suoritetaan tarvittavat sähkötekniset mittaukset sekä testataan latauslaiteen toiminta joko sähköautolla tai autoa simuloivalla testauslaitteella. Huollon yhteydessä testataan myös kaikki mahdolliset käytössä olevat tunnistautumistavat (RFID, NFC, SMS tai applikaatio) sekä tiedon siirto laitteelta taustajärjestelmään. Määräaikaishuollot suorittaa latauslaitteen toimittajan valtuuttama taho.


Mahdolliset vikakorjaukset on syytä suorittaa viipymättä. Tyypillisesti vikatilanteet havaitaan joko taustajärjestelmän kautta tai käyttäjäpalautteen pohjalta. Latauslaitteita huolettaessa kysymys ei välttämättä ole pelkästä latauslaitteesta, vaan on syytä huomioida myös eri ajoneuvojen toiminta lataustilanteessa. Tietyt viat voivat esiintyä vain tietyillä ajoeuvoilla. Jotta turhilta käynneiltä vältyttäisiin, panostamme PlugItissa paitsi latauslaiteasiantuntijuuteen myös ladattavien ajoneuvojen asiantuntemukseen.

Asiakaspalvelu

Tärkeä osa ylläpitopalveluita on Plugitin asiantunteva asiakaspalvelu. Kuten huoltohenkilökunnan myös asiakaspalvelun ammattitaitoon liittyy tuntemus niin latauslaitteista kuin ladattavista ajoneuvoista. Valtaosa Plugitin asiakaspalveluun tulevista tiedusteluista liittyy käyttäjään, jolloin tarjotun latauspalvelun laatu on vahvasti verrannollinen asiakaspalvelun toimivuuteen.

Asiakaspalvelumme palvelee niin latauspisteiden käyttäjiä kuin omistajiakin.


Tarvitsetko asiantuntevaa huoltokumppania latauslaitteillesi? Ota yhteyttä!

Latausjärjestelmän toteuttaminen on hankkeen ensimmäinen vaihe. Kun ensimmäinen lataaja saapuu pisteelle, viimeistään siitä hetkestä eteenpäin tarvitaan ylläpitoa. Ylläpitoa jatketaan niin kauan kun latauspiste on toiminnassa.

Oikealla laitevalinnalla voidaan vaikuttaa ylläpiton kustannuksiin, mutta ennen kaikkea palvelun laatuun. Mikäli laitteessa on hyvät etäohjausominaisuudet pystyy ammattitaitoinen ylläpidon kumppani tarjoamaan ensiluokkaista ylläpitoa latauslaitteen omistajalle sekä käyttäjille.

Ota yhteyttä, kerron mielelläni lisää!

Topi Aaltonen
Myynti- ja markkinnointijohtaja

p. 046 810 1684
topi.aaltonen@plugit.fi