Energiainvestointituki

Ladattavat ajoneuvot ovat ympäristömyönteisiä vaihtoehtoja yrityskäyttöön. Valtio tukee uuden energiateknologian käyttöönottoa ja markkinoille saattamista myöntämällä ladattaville ajoneuvoille energiatukea vuoden 2017 loppuun asti. Ajoneuvojen osalta tuki on 30% leasing-maksun pääomaosuudesta ja latauspisteiden osalta 35% investoinnista. Työ- ja elinkeinoministeriö hyväksyy vielä vuoden 2015 aikana uusia hakijoita energiatuen piiriin.

Ajoneuvo on hankittava ja otettava käyttöön vuoden 2015 aikana. Ajoneuvoja koskeva 36 kk pitovelvoite on edelleen voimassa. Tukea saa vuoden 2017 loppuun saakka, muttei vuoden 2018 puolelle meneviltä kuukausilta.

Esimerkkejä tuen määrästä: 36 kuukauden tuki tarkoittaa Nissan Leafin kohdalla noin 8 000 euroa, Mitsubishi Outlanderin kohdalla noin 9 800 euroa ja Mercedes Benz Vito E-Cellin kohdalla noin 18 000 euroa.

Tuen piiriin voi hakeutua täyttämällä alta avautuvan hakemuksen viimeistään 30.4.2015.

Täytä energiatukihakemus >>

Energiainvestointituen hyödyntäminen:
HAKEUTUMINEN ENERGIATUEN PIIRIIN

  • Ilmoita yrityksesi tai yhteisösi halusta päästä tuen piiriin
  • Yrityksen tulee olla hyväksytty tuen piiriin työ- ja elinkeinoministeriön toimesta ENNEN investointien toteuttamista
  • Sinuun ollaan yhteydessä, kun hakemuksesi on käsitelty


ENERGIATUKISOPIMUS

  • Kun yrityksesi on hyväksytty energiatuen piiriin allekirjoita energiatukisopimus ennen investointien toteuttamista ja toimita se koordinaattorille.


INVESTOINTIPÄÄTÖS JA KÄYTTÖÖNOTTOILMOITUS

  • Päätetystä investoinnista tulee ilmoittaa koordinaattorille, joka varaa ilmoituksen mukaan yritykselle energiatuen budjetista tuen. Ilmoituksen investoinnista voi täyttää verkossa täältä.
  • HUOM!! Jos aiot hankkia ajoneuvon, jonka hankintamäärä on rajoitettu, tarkista ensin koordinaattorilta, että kiintiössä on tilaa
  • Mikäli ajoneuvon tai latausjärjestelmän käyttöönoton jälkeen toteutettu hankinta/investointi eroaa ilmoitetusta yrityksen tulee tehdä tästä käyttöönottoilmoitus täällä.


4. MAKSATUSSELVITYS JA TUEN VASTAANOTTO

  • Maksatusselvitys tehdään kerran vuodessa niin, että edellisenä vuonna syntyneitä kustannuksia haetaan maksuun seuraavan vuoden alussa. Koordinaattori on tuen piiriin kuuluviin yhtiöihin erikseen yhteydessä maksatusselvityksen tekemistä varten.
  • Koordinaattori tulouttaa sinulle yrityksesi tukiosuuden Työ- ja elinkeinoministeriön maksettua tuet





Sähköinen liikenne ja TEM