Hyödyllistä tietoa lataamisesta

​Lataaminen on olennainen ja tärkeä osa sähköautoilua. Perustiedot lataamisesta on helppo omaksua.
Ladattavien ajoneuvojen suurin ero nykyisiin verrattuna on se, että autojen pysäköintiaika hyödynnetään lataamiseen. Mahdollisuuksien mukaan autoa tulisikin ladata aina, kun se on pysäköitynä. Ladattavan ajoneuvon tärkein latauspaikka on yleensä kotona. Oikeanlaiset lataustavat omaksuttuaan kuljettajan ei tarvitse kiinnittää auton lataamiseen sen suurempaa huomiota. Sähköautoilu on siis yksinkertaisen helppoa.

Latauslaitteen hankinta ja ominaisuudet

Sähköauton vakituiseen latauspaikkaan tulisi hankkia virallinen ja autonvalmistajan hyväksymä latauslaite. Hyväksytty latauslaite on turvallinen autolle, käyttäjälle sekä kiinteistölle. Se varmistaa ajoneuvon helpon ja turvallisen lataamisen. Latauslaitteet ovat seinä- tai pylväsasenteisia. Laitteesta riippuen ne ovat myös etäkäytettävissä.

Latauslaitetta hankittaessa tulisi kiinnittää huomiota kolmeen tärkeään asiaan:

1. Latauslaitteen ominaisuudet. Laitteen on oltava yhteensopiva auton kanssa, autonvalmistajan hyväksymä ja täyttää tekniset vaatimukset (mm. auton vaatima virran määrä.

2. Latauspaikan sijainti ja käyttöolosuhteet (autotalli, -katos, parkkipaikka, toimisto)

​3. Latauslaitteen sopivuus kiinteistön olemassa olevaan sähköverkkoon (varmistetaan lataustapakatselmuksella)
Sähköauton lataaminen hyväksytyllä latauslaitteella on helppoa ja huoletonta. 
Sähköauton lataaminen hyväksytyllä latauslaitteella on helppoa ja huoletonta. 

Latauspistoketyypit

Ladattaville ajoneuvoille on olemassa erilaisia latauspistoketyyppejä. Pistokkeen kautta kulkee tietoa auton ja latauslaitteen välillä, esimerkiksi akuston täyttyessä katkaisee auton kautta kulkeva ohajussignaali latauslaitteen toiminnan. Tyypin 1 liitin on yleisesti käytössä yhdysvaltalaisissa ja japanilaisissa ladattavissa ajoneuvoissa. Tyypin 2 liitin on käytössä eurooppalaisissa ajoneuvoissa.

​Tyyppi 1

• Tyypin 1 liitintä käytetään yhdysvaltalaisissa ja japanilaisissa ladattavissa ajoneuvoissa.

• Liitin mahdollistaa yksivaiheinen virransyötön 80 ampeeriin saakka. Yleisesti käytössä 16 A saakka (kuten Mitsubishi Outlander PHEV).

• Kyseessä on vaihtovirtalataus (AC= Alternative Current), jossa laturi on autossa.

​• Autossa sijaitseva akuston laturi määrittelee kuinka suurella virralla sitä voi ladata.

Latauspistokkeen tyyppi 1
Latauspistokkeen tyyppi 1
Mitsubishin ladattavissa ajoneuvoissa käytetään latauspistoketyyppiä 1.

Tyyppi 2

• Tyypin 2 liitintä käytetään eurooppalaisissa ladattavissa ajoneuvoissa.

• Standardi julkisissa latauspisteissä Suomessa ja muualla Euroopassa.

• Liitin mahdollistaa kolmivaiheisen virransyötön aina 63 ampeeriin saakka. Yleisesti käytössä 32 A saakka.
Latauspistokkeen tyyppi 2
Latauspistokkeen tyyppi 2


Pika- ja teholatausliittimet
CHAdeMo

Pikalataus CHAdeMO-standardin mukaisella pistokkeella. Lataus tapahtuu tasavirralla (DC= Direct Current). Laturi sijaitsee pikalatauslaitteessa ja latausteho voi olla jopa 50 kW.​

Mitsubishin ladattavissa ajoneuvoissa käytetään CHAdeMO-standardin mukaista pikalatausliitintä.

CHAdeMo-standardin mukainen pikalatausliitin
CHAdeMo-standardin mukainen pikalatausliitin
CCS Combo

CCS, eli Combined Charging System (Combo) -pikalatausstandardi mahdollistaa jopa 50 kW pikalatauksen. Tämä tarkoittaa sähköauton latausaikana n. 30 minuuttia.
CCS (Combo) -standardin mukainen pikalatausliitin
CCS (Combo) -standardin mukainen pikalatausliitin

Sähköauton lataustavat

Sähköautojen lataamiselle on neljä erilaista tapaa.
Lataustapa 1 (Mode 1),
Kevyiden sähköajoneuvojen lataaminen


Kevyet ja pienikokoiset sähköajoneuvot sekä -laitteet(sähköpolkupyörät, skootterit, ruohonleikkurit) ladataan käyttämällä lataustapaa yksi. Tässä sähköajoneuvon latauskaapeli liitetään normaaliin kotipistorasiaan.

​Lataustapa ei sovellu pitkäaikaiseen lataamiseen, sillä latauskaapeli ja liitin kuumenevat käytössä.

Lataustapa 2 (Mode 2),
Lataaminen tilapäislatauslaitteella


Lataustavassa kaksi sähköajoneuvoa ladataan normaalisti kotipistorasiasta, mutta latauskaapelissa on latausvirranrajoitin. Tällainen latauskaapeli tulee usein ladattavan sähköajoneuvon mukana. Lataustavan kaksi kaapelissa ei kuitenkaan yleensä ole vikavirtasuojaa, joka ennaltaehkäisee mahdollisia ongelmatilanteita. Auton mukana tuleva tilapäislatauslaite (kaapeli) on tarkoitettu vain auton tilapäiseen lataamiseen, esimerkiksi matkoilla.


Lataustapa 3 (Mode 3),
​Lataaminen virallisella latauslaitteella


Lataustavassa kolme sähköajoneuvoa ladataan virallisella latauslaitteella. Tämä on sähköauton varsinainen ja pääasiallinen lataustapa. Laadukas ja autovalmistajan hyväksymä latauslaite takaa turvallisen lataamisen. Ladattavan ajoneuvon vakituinen latauspaikka (kotona, työpaikalla jne.) tulee varustaa virallisella latauslaitteella. Ajoneuvon akkujen lataaminen kestää n. 1-6 tuntia autosta riippuen.

​Lataustapa 4 (Mode 4),
​Pika- / teholataus


Lataustavalla 4 tarkoitetaan sähköajoneuvon pika- / teholatausta. Tässä lataustavassa käytetään auton ulkopuolista tasavirtalaturia. Osa julkisista latauspisteistä on pikalatauspisteitä. Pikalatauksessa auton akut saa ladattua 80 %:sesti n. puolessa tunnissa. Kaikki ladattavat ajoneuvot eivät kuitenkaan sovellu pikaladattaviksi.

Sähköauton lataaminen on turvallista, kunhan sähköturvallisuudesta huolehditaan

Kodin sähköturvallisuudessa on huomiotava, että suurin osa sähkölaitteista aiheutuvista rakennuspaloista olisi ennaltaehkäistävissä oikeanlaisella toiminnalla sekä sähkölaitteiden oikealla käytöllä. Sähköpalojen aiheuttajina voivat olla mm. löysät liitokset, ylikuormitetut laitteet ja järjestelmät, väärin tehdyt asennukset sekä sähkölaitteiden ohjeiden vastainen käyttö. Lisätietoa sähköpaloista ja niiden aiheuttajista.

Sähköautot ja niiden lataaminen eivät tee poikkeusta kodin sähköturvallisuuteen. Edellä mainituista syistä johtuen sähköautojen lataamiseen sekä niihin liittyviin laitteisiin ja ohjeisiin tulisi kuitenkin tutustua huolella. Ajoneuvojen kotilataaminen ei aiheuta turvallisuusriskiä, kunhan on etukäteen varmistuttu kiinteistön sähköverkon kunnosta sekä soveltuvuudesta sähköautojen lataamiseen. Varmistuksen voi tehdä tilaamalla kiinteistöön lataustapakatselmuksen, joka on asiantuntijan suorittama kartoitus sähköauton vakituiselle latauspaikalle. Kiinteistön sähköverkon ollessa kunnossa ja resursseiltaan soveltuva lataamiseen, tulisi vakituisessa sähköauton latauspaikassa suosia aina virallista latauslaitetta.

Sähkötöiden tekijöille on säädetty laissa ammattitaitovaatimukset. Kaikkien kiinteiden sähköasennusten (sähkölaitteistojen) rakentaminen ja korjaaminen edellyttävät ns. sähköurakointioikeuksia (oikeus tehdä sähkötöitä). Vaatimukset koskevat myös sähkölaitteiden korjaustoimintaa.

Sähköurakointioikeuksien keskeisin vaatimus on, että sähkötöitä tekevällä toiminnanharjoittajalla on palveluksessaan vastuuhenkilönä sähkötöiden johtaja, jolla on riittävä pätevyystodistus. Sähköurakoitsijan alla itsenäistä työtä tekeville asentajille on myös säädöksissä asetettu kelpoisuusvaatimukset (KTMp 516/1996 11§).