PlugIt Service-ohjelmisto

​Plugit Finland Oy on koko historiansa ajan panostanut merkittävästi innovatiiviseen palvelu-, tuote- ja järjestelmäkehitykseen.

Tämän kehitystyön tuloksena on syntynyt PlugIt Service- ohjelmisto. PlugIt Service- ohjelmisto perustuu ensisijaisesti asiakkaiden tarpeiden tyydyttämiseen ja tukemaan myynti- ja palvelutuotantoprosesseja. Ohjelmisto on kasvanut ja kehittynyt PlugItin palvelutuotannon rinnalla, muodostaen tällä hetkellä innovatiivisimman sähköisen liikenteen palvelualustan.