Sähköautojen latausjärjestelmän asentaminen

Plugit Finland tarjoaa sähköautojen latausjärjestelmät avaimet käteen -periaatteella. Avaimet käteen -toimituksella voidaan varmistaa, että asiakas saa käyttövalmiin ja tarkoituksenmukaisen latausjärjestelmän – helposti ja luotettavasti.

Tarvittaessa toimituksen laajuutta voidaan muuttaa asiakkaan tarpeiden mukaan.

Latausjärjestelmää asennettaessa tulee huomioida asennuskohteen arki. Laitteiden asentamisesta ei saa aiheutua turvallisuusriskiä eikä kohtuutonta haittaa kiinteistön käyttäjille. Tärkeää on myös huomioida toimintaympäristön vaatimukset. Esimerksi asennettaessa laitteita huoltamoympäristöön täytyy toimia tiettyjen säädösten mukaan.

Hyvin suunniteltu asennustyö toteutetaan sovitulla tavalla ja sovitussa aikataulussa. Yksi asennuksen tärkeimmistä osa-alueista on järjestelmän käyttöönotto, jossa laitteet ohjelmoidaan käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla latauslaitteiden hallintajärjestelmään.

Asennuksen jälkeen kaikki tarvittavat mittausdokumentit ja pöytäkirjat luovutetaan kiinteistön hallinnasta vastaavalle taholle.