Kuinka nopeasti sähköauto latautuu kotilatauslaitteella?

Sähköauton kotilataamisen tehoon ja nopeuteen vaikuttavat niin latauslaite, talon pääsulakkeiden koko kuin itse autokin.

Sähköautojen yleistymisen myötä yleistyvät myös ladattavien ajoneuvojen kotilatauslaitteet. Sähköauton vakituiselle latauspaikalle asennettava kiinteä latauslaite varmistaa ajoneuvon turvallisen, helpon ja nopean lataamisen. Auton mukana tulevalla tilapäislatauslaitteella täyssähköauton lataaminen saattaa kestää jopa 12 tuntia, mutta kiinteällä latauslaitteella akuston täyteen lataaminen onnistuu 4–6 tunnissa.

Auton latausnopeuteen vaikuttavat tekijät

Kysymykseen "kuinka nopeasti auton akut latautuvat kotilatauslaitteella" ei voi antaa yhtä tarkkaa ja yleispätevää vastausta, sillä asiaan vaikuttaa monta tekijää.

Auton latausnopeuteen vaikuttavat:

  • talon pääsulakkeiden koko (määrittää, kuinka paljon kotilatauslaitteesta on mahdollista ottaa sähkövirtaa)
  • latauslaite (tällä hetkellä markkinoilla olevista latauslaitteista saadaan sähkövirtaa 6–32A)
  • auto (paljonko auto pystyy ottamaan virtaa vastaan ja minkä kokoinen akusto siinä on)


Esimerkki: ​Talon pääsulakkeiden koko 3x25A. Koko 25A pääsulakkeen virtaa ei voida käyttää pelkästään sähköauton lataamiseen, sillä talon muut sähkökuormat (mm. lämmitys ja kodinkoneet) vaikuttavat, kuinka paljon sähköä voidaan käyttää auton lataamiseen. Useimmissa tapauksissa sähköauton kotilatauslaitteesta saadaan helposti 13–16A sähkövirtaa.
Esimerkki: ​Talon pääsulakkeiden koko 3x25A. Koko 25A pääsulakkeen virtaa ei voida käyttää pelkästään sähköauton lataamiseen, sillä talon muut sähkökuormat (mm. lämmitys ja kodinkoneet) vaikuttavat, kuinka paljon sähköä voidaan käyttää auton lataamiseen. Useimmissa tapauksissa sähköauton kotilatauslaitteesta saadaan helposti 13–16A sähkövirtaa.

Pääsulakkeiden vaikutus sähköauton lataamiseen

Suomessa omakotitalojen yleisimmät pääsulakekoot ovat 3 x 25A tai 3 x 35A. Näistä ensin mainittu 3 x 25A on selvästi yleisempi. Pääsulakkeiden koko on helpointa varmistaa sähkölaskusta. Joissain tapauksissa pääsulakkeiden koko on mahdollista tarkistaa myös sähkökaapista.

Pääsulakkeiden koon ollessa esimerkiksi 25A, ei koko 25A:n virtaa voida kuitenkaan käyttää pelkästään sähköauton lataamiseen, sillä samalla pääsulakkeella on myös muita sähkökuormia. Nämä talon muut sähkökuormat (mm. lämmitys, kodinkoneet) vaikuttavat paljonko sähköä voidaan käyttää auton lataamiseen. Yleensä kotilatauslaitteesta saadaan helposti 13–16A virtaa auton lataamiseen. Jos sähköauton latauslaitteesta haluaa pääsulakkeiden mukaisen maksimaalisen lataustehon, pääsulakkeiden kuormia voidaan periaatteessa ryhmitellä uudelleen, mutta käytännössä se voi olla hankalaa.

Tällä hetkellä suurin mahdollinen kotilatauslaitteista saatava sähkövirta on 32A. Koko tämän sähkövirran käyttäminen sähköauton lataamiseen edellyttää, että liittymän pääsulakkeet ovat kooltaan vähintään 3 x 63A ja myös käyttämätöntä tehoa pitää olla riittävästi. Mikäli talon pääsulakkeet ovat 63A:a pienemmät, latauslaitteesta saadaan maksimaalinen virta (32A) vain suurentamalla talon pääsulakekokoa. Tähän vaikuttaa talon liittymiskaapelin poikkipinta-ala.

Latauslaitteen vaikutus sähköauton lataamiseen

Sähköauton kotilatauslaitteissa ilmoitetaan aina laitteen teho (kW) sekä laitteesta saatavan sähkövirran suuruus (A). Markkinoilla olevista kotilatauslaitteista on yleensä saatavilla sähkövirtaa 6–32A. Joissakin latauslaitteissa sähkövirran suuruutta voidaan säädellä, jolloin laitteen lataustehoa voidaaan muuttaa esimerkiksi lämmityskauden ja muiden sähkökuormien mukaan. Latauslaitteen teho lasketaan kaavalla: jännite x virta. Suomen sähköverkon vaihekohtainen jännite on 220–240V.

Latauslaitteen teho = 230V * 32A = 7 360W = 7,4 kW

  • Laitteella voidaan ladata maksimissaan 7,4 kW/tunti
  • Toisin sanoen 7,4 kWh:n akut latautuisivat täyteen tunnissa.

Sähköauton vaikutus lataamisnopeuteen

Ladattavissa ajoneuvoissa on kiinteä akkulaturi, joka määrittää, kuinka paljon auto pystyy ottamaan virtaa vastaan. Ladattavissa hybrideissä akkulaturin koko on tavalisesti 3,6 kW.