Pharus Cloud - hallintajärjestelmä

PlugIt tarjoaa sähköautojen latauslaitteille suunniteltua hallintajärjestelmää, joka mahdollistaa älykkäiden latauslaitteiden hyödyntämisen täysimäärisesti.
<p>Pharus Cloud mahdollistaa latauspisteiden operoinnin.</p>

Pharus Cloud mahdollistaa latauspisteiden operoinnin.

Pharus Cloud -hallintajärjestelmään voidaan liittää kaikki kommunikaatiokyvyn omaavat latauslaitteet (eli OCPP-standardia tukevat laitteet). Taustajärjestelmän avulla lataustapahtumat ja niiden toteuttajat saadaan kirjattua ylös. Lataustapahtumista luodaan asiakkaan haluamat raportit, olivatpa ne sitten koontiraportteja kaikista lataustapahtumista tai käyttäjäkohtaista yhteenvetoja lataustapahtumista.

Taustajärjestelmä, sen ominaisuudet ja käyttöliittymä räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan.

Taustajärjestelmän ominaisuudet

Raportointi

Latausjärjestelmän raportoinnin laajuus ja raportoitavat asiat määritellään asiakaskohtaisesti sopivaksi. Merkittävä raportoitaviin asioihin vaikuttava tekijä on käyttötarkoitus.

Latauspalveluita veloituksetta tarjoavat tahot haluavat tyypillisesti seurata energiankulutusta kohdekohtaisesti ja mahdollisesti sähköisen liikenteen kautta vähennettyjä CO2-päästöjä. Toisaalta kiinnostavaa voi olla keskimääräisen lataustapahtuman kustannukset tai lataustapahtuman keskimääräinen kesto.

Työpaikkaympäristössä sen sijaan merkityksellistä on yhden käyttäjän tai vuokralaisen lataama energiamäärä ja sen arvo. Näitä asioita joudutaan käsittelemään erityisesti, mikäli ladattava auto on henkilökohtainen tai työsuhdeauto käyttöedulla. Avoimen edun tapauksessa yritys kustantaa joka tapauksessa liikkumiseen ladattavan sähköenergian.

Taustajärjestelmän avulla voidaan seurata muun muassa latausjärjestelmän energiankulutusta kohdekohtaisesti sekä vähennettyjä CO2-päästöjä. Lisäksi nähdään esimerkiksi keskimääräisen lataustapahtuman kustannukset ja lataustapahtuman keskimääräinen kesto.
Taustajärjestelmän avulla voidaan seurata muun muassa latausjärjestelmän energiankulutusta kohdekohtaisesti sekä vähennettyjä CO2-päästöjä. Lisäksi nähdään esimerkiksi keskimääräisen lataustapahtuman kustannukset ja lataustapahtuman keskimääräinen kesto.

Etähallinta

Raportoinnin lisäksi taustajärjestelmä toimii etähallinnan työkaluna. Älykkään latauslaitteen ohjaaminen onnistuu taustajärjestelmän kautta. Etähallittavia ominaisuuksia on mm. lataustapahtuman aloittaminen ja lopettaminen etänä, suojakomponenttien testaus ja laitteen uudelleen käynnistäminen sekä erilaiset ohjelmistopäivitykset.

Käyttäjähallinta

Yksi taustajärjestelmän tärkeimmistä tehtävistä on huolehtia latauslaitteiden käyttäjähallinnasta. Latauslaitteen käyttöoikeudet ja lataustapahtumien kohdentaminen oikealle käyttäjälle tehdään taustajärjestelmän avulla.

Käyttäjähallinnan moniportaisuus mahdollistaa yksittäisten profiilien tai erilaisten käyttäjäryhmien (esimerkiksi kanta-asiakkuusohjelmien) hallinnoimisen. Oma lukunsa on myös latauspisteen omistajan sekä huollosta ja ylläpidosta vastaavan tahon näkymät taustajärjestelmään.

Huolto- ja ylläpitoloki

Taustajärjestelmään on luotu erillinen osio latausjärjestelmän huolto- ja ylläpitotoiminnan seurantaan. Kaikki järjestelmään liittyvät dokumentit (järjestelmäkaaviot, mittauspöytäkirjat, käyttöohjeet jne.) tallennetaan taustajärjestelmään helpottamaan ylläpitoa.

Kommunikaatiokyvyn omaavat latauslaitteet ilmoittavat mahdollisista vikatilanteista ja näin ollen myös käyttäjien informointi mahdollisista vioista ja niiden korjausajoista on saatu samaan yhteyteen raportoinnin ja käyttäjähallinnan kanssa.


Plugitin raportointijärjestelmä kertoo yrityksille muun muassa niiden latauspisteiden käyttöasteen ja lataamisesta aiheutuneet kustannukset.

Plugitin raportointijärjestelmä tuo latausdatan yritysten ulottuville

Plugitin raportointijärjestelmän avulla latauspalveluita tarjoavien yritysten on helppo todentaa muun muassa latauspisteidensä käyttöaste sekä lataamisesta aiheutuneet kustannukset.

Lue lisää

Sähköautojen latauslaitteet yleisesti

Sähköauton latauslaitteen valinnassa tulee kiinnittää huomiota laitteen käyttötarkoitukseen – näin saadaan valittua oikea latauslaite oikeaan paikkaan. Plugit auttaa valitsemaan latauslaitteen kohteeseen kuin kohteeseen.

Lue lisää

Sähköautojen latauslaitteiden tunnistustekniikka

Sähköautojen latauslaitteet saattavat vaatia toimiakseen RFID- tai NFC-tunnisteella tehtävän valtuutuksen.

Lue lisää