Taloyhtiöille pohdittavaa EU-direktiivin myötä

Sähköautojen ja ladattavien hybridien yleistyminen luovat kysyntää latauspisteille taloyhtiöiden parkkipaikoilla. Autojen lataaminen tapahtuu pääasiallisesti kotona, joten isännöitsijät saavat paljon aiheesta kyselyjä.

Euroopan parlamentti on hyväksynyt direktiivin, jolla pyritään vähentämään rakennusten energiahukkaa. 2020-luvulta lähtien Suomessa tulee rakentaa nykyistä energiatehokkaampia taloja. Tavoite on myös edistää liikenteen sähköistymistä, joten taloyhtiöiden tulee jatkossa huolehtia valmiudet sähköautojen lataamiselle kerros- ja rivitaloyhtiöissä, mikäli niissä on enemmän kuin kymmenen parkkipaikkaa

Mitä pitää ottaa huomioon

Taloyhtiöiden pitää miettiä mm. seuraavat asiat: latauspisteille pitäisi olla omat pistoketyypit, energiakustannusten kohdistaminen käytön mukaan ja veloitusperiaatteet sekä miten investointikustannukset jaetaan.

Plugit Finland Oy auttaa taloyhtiöitä turvallisen ja tarkoituksenmukaisen ratkaisun toteuttamisessa tarjoamalla kiinteistökartoituspalvelua, joka pitää sisällään

  • Kohteeseen tutustuminen paikan päällä
  • Kohteen sähköteknisten resurssien ja kapasiteetin arviointi
  • Ehdotus latausmahdollisuuden järjestämiseksi sekä ensi vaiheessa että suurempana kokonaisuutena
  • Järkevien asennuspaikkojen ja kaapelointireittien selvittäminen
  • Kirjallinen raportti kartoituksesta pitäen sisällään yo. arviot
  • Tarjouksen halutun laajuisesta latausjärjestelmästä
  • Virallista sähkösuunnitelmaa kartoitus ei pidä sisällään


Kartoituksen jälkeen taloyhtiö saa ehdotuksen eri toteutusvaihtoehdoista huomioiden taloyhtiöiden nykyiset resurssit esim. onko liittymää mahdollista kasvattaa ilman kaapelivaihtoa.

Täyden palvelun yhteistyökumppani

Tuotamme sähköautojen latausjärjestelmiin myös ylläpitopalvelut, joiden avulla varmistetaan laadukas latauspalvelu, eli järjestelmän dynaaminen kuormanhallinta, optimointi kiinteistöön, energian kulutuksen kohdistaminen sekä etähallinta.

Avustusta sähköautojen latauspisteiden rakentamiseen

Vuoden 2018 aikana asuinrakennuksen omistavalle yhteisölle voidaan myöntää avustusta sähköautojen latauspisteiden edellyttämiin kiinteistöjen sähköjärjestelmiin kohdistuviin muutoksiin. Avustuksiin on valtion talousarviossa varattu määrärahoja yhteensä 1,5 miljoonaa euroa.

Asiasta on käynnistymässä selvitys, joka valmistuu kevään aikana. Sen jälkeen täsmentyy avustuksen myöntämisen ehdot ja ohje avustuksen hankintaan. Avustuksen myöntää ARA.