EU näyttää vihreää valoa vaihtoehtoisille polttoaineille

​​Euroopan parlamentti on antanut lopullisen hyväksyntänsä säädökselle, jonka tarkoituksena on taata vaihtoehtoisten polttoaineden tankkaus-/latauspisteet ympäri Euroopan.
Tankkaus- ja latauspisteet pitää olla yhteisten stadardien mukaisia, esimerkiksi sähköautojen lataamiseen käytettävät pistokkeet tulevat olemaan standardin mukaisia. Poliittiset aloitteet ovat tähän asti keskittyneet enemmän itse polttoaineisiin, ottamatta kantaa niiden jakeluun. Myös kannustimien tarjoaminen ja koordinointi ovat ollee riittämättömiä.

Puhtaampien polttoaineiden, kuten sähkön, vedyn ja maakaasun, suurta suosiota ovat jarruttaneet ajoneuvojen korkea hinta, alhainen kuluttajien hyväksyntä ja lataus-/tankkauspisteiden puute. Kyseessä on todellinen noidankehä. Uuden direktiivin myötä jäsenvaltioiden tulee tarjota minimi-infrastruktuuri vaihtoehtoisten polttoaineiden tankkaus-/latausasemille, sekä EU:n laajuiset standardit lataamiseen/tankkaamiseen käytettäville tarvikkeille ja käyttäjien ohjeistukselle.

EY:n varapuheenjohtaja Siim Kallas, vastuualueenaan liikenne, sanoi: ”Tämä on merkittävä uudistus ja virstanpylväs puhtaampien polttoaineiden esiinmarssille Euroopassa. Nämä uudet säädökset ovat suora vastaus teollisuuden, investoijien, kuluttajien ja kansallisten viranomaisten pyyntöön asettaa suuntaviivat puhtaanpien polttoaineden käyttöön Euroopassa, lopettaa epävarmuus ja antaa investoinneille luvan alkaa. Tämä säädös antaa selvän signaalin siitä, että Eurooppa pitää puhtaampia polttoaineita tärkeinä kehittäessään liikennettään sopimaan paremmin 2010-luvulle.”

Tärkeimmät sovitut toimenpiteet:

- Vähimmäisvaatimusten täyttävä infrastruktuuri läpi Euroopan: Vaaditaan jäsenvaltioita tekemään suunnitelmat infrastruktuurin kehittämiseksi. Suunnitelmissa huomioidaan tankkaus-ja latauspisteiden rakentaminen vaihtoehtoisille polttoaineille. EU:n komissio julkaisee suunnitelmien päämäärät ja tavoitteet.

- EU:n laajuiset standardit infrastruktuurille. Yleiset EU:n laajuiset standardit ovat tärkeitä lisättäessä vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttämistä. Niinpä säädös vaatii käyttämään standardoituja pistokkeita sähköautojen lataamisessa ja standardoituja tankkausvälineitä vedyn ja maakaasun tankkaamisessa. Standardointi koskee myös langattomien latauspisteiden kehittämistä, akkujen vaihtoteknologiaa ja latauspistokkeita linja-autoihin ja moottoripyöriin. Standardointi lopettaa epävarmuuden, joka on estänyt kuluttajia ja liiketoimintamaailmaa siirtymästä vaihtoehtoisiin polttoaineisiin.

- Selvät ohjeet kuluttajille: Informaation tulee sisältää ohjeet lataamisen ja tankkaamisen osalta. Myös komission menetelmiin perustuva hintavertailu erilaisten polttoainevaihtoehtojen välillä on mahdollistettava.

Seuraavat askeleet:
Uudet säädökset hyväksytään virallisesti neuvoston toimesta myöhemmin tänä vuonna.

Lähde: EU, press releases