Ensto EVC200-25 -latausaseman asentaminen

Leville hotelli Hullu Poron eteen asennettiin kolme Ensto EVC200-25 -latausasemaa. ​PlugIt hoisi latausasemien rakennustyöt ja dataliikennöinnin asiakkaalle avaimet käteen -periaatteella.
Maanrakennustyöt ja niiden valvonta käynnissä.
Maanrakennustyöt ja niiden valvonta käynnissä.

Maanrakennustyöt

Kun latausaseman sähkö- ja asennussuunnitelmat on tehty, päästään maanrakennusstöihin. Maanrakennustöissä maahan asennetaan tarvittavat kaapeloinnit sekä mahdolliset varaukset tulevia lisäyksiä varten.

Maanrakennustöiden aikana asennetaan latauslaitteiden tarvitsemat maajalat tai suoritetaan mahdolliset betonivalutyöt.


EVC200-25 -latausasema.
EVC200-25 -latausasema.

Latauslaitteen tarkastaminen

Ennen latauslaitteen asennusta tarkastetaan, että laite vastaa tilattua ja on näin ollen suunnitelman mukainen. Lisäksi tulee aina tarkistaa, ettei latauslaitteeseen ole tullut vaurioita pakkauksen tai kuljetuksen yhteydessä.

Latauslaitteen mukana tulleet dokumentit sekä ohjeet säilytetään huolellisesti ja luovutetaan asiakkaalle asennuksen valmistuttua.


Latauslaitteen kiinnitys käynnissä.
Latauslaitteen kiinnitys käynnissä.

Latauslaitteen asennus- ja kytkentätyöt

Kun latausaseman pohjalevy on asennettu vaateriin, voidaan itse laite asentaa tähän kiinni suoraan.

Laitteen pohjatyöt on syytä tehdä riittävän vankoiksi ja asentaa samalla mahdolliset törmäyssuojat.

Latausaseman kytkentätyöt käynnissä.
Latausaseman kytkentätyöt käynnissä.

Tämän jälkeen alkaa syöttökaapeleiden ja mahdollisten valvontakaapeleiden kytkentätyöt sekä käyttöönottomittaukset.Mittaukset käynnissä ennen laitteen luovutusta.
Mittaukset käynnissä ennen laitteen luovutusta.

Käyttöönottomittaus on lakisääteinen vaihe, joka tulee aina suorittaa ennen asennettujen latausasemien luovuttamista asiakkaalle.EVC200-25 -latauslaite, latausluukku auki.
EVC200-25 -latauslaite, latausluukku auki.

Latauslaitteen toimivuuden testaaminen

Kun laite on asennettu ja tarvittavat mittaukset suoritettu, se käydään vielä visuaalisesti läpi.

Ensto EVC200 -latauslaitteessa on kaksi normaalia pistorasiaa (230V) sekä kaksi tyypin 2 pistorasiaa (400V). Laitteella pysytyy käytännössä lataamaan minkä tahansa täyssähköauton tai ladattavan hybridin.

Ennen latausaseman luovutusta testataan sen toimivuus.
Ennen latausaseman luovutusta testataan sen toimivuus.

Laite testataan vielä lopuksi autolla, jotta voidaan varmistaa latauslaitteiston ohjelmiston toimivuus.

Laite liitetään PlugItin palveluportaaliin. Tämä mahdollistaa muun muassa online-tukipalvelut, laskutuksen ja latausaseman käytönseurannan.


Latauslaite on turvallinen ja tyylikäs tapa ladata.
Latauslaite on turvallinen ja tyylikäs tapa ladata.

Latauslaite valmiina käyttöön

Tämän jälkeen laitteisto on valmis toimintaan ja sitä voidaan hallita ja testata etäyhteydellä.

Oikein asennettu laite on turvallinen käyttäjille sekä ajoneuvoille.

Latausasema voidaan saada käyttöön maanrakennustöineen jopa parissa päivässä.


PlugIt on ollut mukana Hullu Poron latauskentän suunnittelu- ja rakennustöissä.

Sähköautojen latauskenttä hotelli Hullu Poron edustalle
​- PlugIt mukana suunnittelu- ja asennustöissä

Sähköauton lataaminen Levillä on jatkossa helppoa, sillä hotelli Hullu Poro edustalle valmistuu kuusipaikkainen sähköautojen latauskenttä.

Lue lisää