Kotilatauslaitteen asennuspalvelun sisältö

Asennuspalvelussa kotilatauslaite asennetaan ja säädetään kiinteistöön sekä käyttöön sopivaksi.

PlugIt asentaa sähköautojen kotilatauslaitteet erilaisiin kiinteistöihin. Asennuspalvelu sisältää latauslaitteen asennuksen ja säätämisen sekä kiinteistöön että käyttötarkoitukseen sopivaksi. PlugItin asiantuntija katsoo yhdessä asiakkaan kanssa latauslaitteelle parhaiten soveltuvan paikan.

Latauslaitteen asennuspalvelu sisältää asennusta edeltävät mittaukset ja tarkastukset kiinteistön sähköjärjestelmään (lataustapakartoitus). Laiteasennus sisältää perusasennustarvikkeet sekä tarvittavat liitosjohdot (tarvikkeet eritelty alapuolella). Asennuksen jälkeen asiakas perehdytetään laitteen käyttöön ja laitteelle tehdään käyttöönottotarkastus. Asennukseen liittyvät käyttöönottotarkastuspöytäkirjat luovutetaan asiakkaalle viipymättä asennuksen jälkeen.

Kotilatauslaitteen asennuspalvelu sisältää:
  • Lataustapakartoitus
  • Latauspisteen pinta-asennuksen (asennus seinään)
  • Latauspisteelle tarvittavan pinta-asennettavan syöttökaapelin max. 15m (kaapeloitava suoraan sähkökeskukselta)
  • Läpiviennin puurakenteeseen (betoniseinien läpiviennit veloitetaan erikseen)
  • Tarvittavat pinta-asennustarvikkeet
  • Edellä mainittujen tarvikkeiden sähköasennustyö
  • Latauslaitteen sähkön syötön kytkeminen kiinteistön sähkökeskukseen
  • Kytkeminen vapaaseen sulakkeeseen ja tarvittaessa vikavirtasuojan (laitekohtainen) asennuksen
  • Käyttöönottotarkastuksen ja dokumentoinnin
  • Käyttö- ja huoltokoulutus haltijalle


Sähköauton kotilatauslaitteen asennuksesta on saatavissa kotitalousvähennys.