Vuoden 2014 aikana hankituille leasing-sähköautoille mahdollisuus hyödyntää täydet 36 kk energiatuet

Nissan Leaf ja Opel Ampera
Nissan Leaf ja Opel Ampera
​Sähköautoille ja niiden latauslaitteille on myönnetty energiatukea yhteensä n. 10 M€ demonstraatiohankkeeseen osallistuville yrityksille. Ajoneuvojen osalta tuki on 30% leasing-maksun pääomaosuudesta ja latauspisteiden osalta 35% investoinnista.

Työ- ja elinkeinoministeriö on päätöksessään 4.12.2013 päättänyt pidentää energiatuen tukisitoumuksen voimassaoloaikaa vuoden 2017 loppuun asti. Vuoden 2014 aikana hankitulle leasingajoneuvolle on siten mahdollista saada täydet 30% energiatuet koko 36 kuukauden ajalta.
Tuen määrä on henkilöautojen osalta 30% leasingmaksun pääomakustannuksesta, kuitenkin enintään 500 euroa kuukaudessa.
Esimerkkinä 36 kuukauden tuista: Nissan Leaf , tuki noin 8 000 euroa, Mitsubishi Outlander noin 9 800 euroa ja Mercedes Benz Vito E-Cell noin 18 000 euroa.
Tuen hyödyntäminen edellyttää hakeutumista energiatuen piiriin
Ajoneuvoihin, joihin on investoitu jo aiemmin ja joiden leasing-sopimuksen kesto on pidempi kuin 36 kuukautta, on mahdollista hyödyntää energiatukea niin, että tuki kattaa myös leasingsopimuksen kuukaudet vuoden 2016 osalta.

Kiinnostuitko? Lisätietoa latauslaitteista ja leasing-autoista saat PlugIt:n asiantuntijoilta
E-mail: myynti(at)plugit.fi
Puhelin: 0207 350 330


Lisätiedot:
Sähköinenliikenne.fi -sivustolta: http://sahkoinenliikenne.fi/energiainvestointituki/
Tuen piiriin voi hakeutua tällä kaavakkeella, jonka linkki löytyy myös em. sivustolta.