Markkinakatsaus 2013

Sähköautojen määrän ennustetaan lähtevän voimakkaaseen kasvuun Suomessa vuoden 2015 vaiheilla. (lähde: VTT-SGEM perusskenaario)
Tämän mukaan vuonna 2020 noin 10% uusista autoista on täyssähköautoja tai verkosta ladattavia hybridiautoja. Verkosta ladattavien ajoneuvojen määrä kasvaa vuoden 2020 jälkeen nopeasti seuraavan vuosikymmenen aikana ja vuonna 2030 arvioidaan yksin helsingissä olevan 75000 sähköautoa, mikä vastaa noin puolta autokannasta.

Sähköisen liikenteen yleistymiseen vaikuttavat monet tekijät joista varmaankin suurin vaikutus on ajoneuvoteknologian kehittymisellä ja sen vaikutuksilla ajoneuvokannan saatavuteen sekä hankintahintaan. Lisäksi käyttökustannukset tulevat näyttelemään merkittävässä roolissa. Sähköauton energiakustannukset ovat tyypillisesti muutamien eurosenttien luokkaa kilometrillä, kun taas bensiinikäyttöisen auton energia maksaa moninkertaisesti tähän verrattuna. Lisäksi sähkömoottori ei polttomoottorin tapaan juurikaan kulu hankauksen ja lämmön vaikutuksesta ja teknologia on muutoinkin yksinkertaisempaa mikä pienetää huoltokustannuksia. Toisaalta akkujen vaihtaminen aika ajoin tuo lisää kustannuksia, mikä hieman tasoittaa kustannuseroa polttomoottoriajoneuvoihin verrattuna. Lisäksi veroilla ja veroluontoisilla maksuilla sekä muilla poliittisilla päätöksillä tulee uskoaksemme olemaan suuri ja edelleen kasvava vaikutus sähköautokannan yleistymiseen.

Plugit Finlandin kannalta kuitenkin mielenkiintoisin sähköautokannan kasvamiseen vaikuttava tekijä on latausverkon kattavuus ja toimivuus. Haluamme omalta osaltamme olla vaikuttamassa siihen että Suomeen syntyy toimiva verkosto, joka pystytään kytkemään kansallisen latausoperaattorin celaring ja roaming järjestelmiin ja lisäksi sähköautokannan kasvaessa ykis kriittisen pisteen (n. 100 000 autoa) pystytään hyödyntämään tehokkaasti tasaamaan energian tuotannon huippuja. Jos jokainen Sähköajoneuvo tavitsee keskimäärin 2.25 latauspistettä ja Suomessa arvioidaan vuonna 2030 olevan 800 000 sähköajoneujoa syntyy lopputuloksena tarve 1,8 Miljoonalle latauspisteelle.
Euroopan Unionin alueella rakennettavaksi on esitetty yli 8 miljoonaa latauspistettä vuoteen 2020 mennessä, josta Suomen osuus on 71000 latauspistettä.