Autovero laskee – suosii pienipäästöisiä autoja

Talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti tänään autoveron alennuksista.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta on linjannut autoveroalennuksia ja niiden toteuttamistapoja. Autoveron määrä alenee autoilla, joiden ominaishiilidioksidipäästö on enintään 140 g/km. Vero ei siis alene autoilla, joiden päästöt ylittävät 140 g / km. Veroalennus ei koske myöskään moottoripyöriä, sillä niiltä puuttuvat päästötiedot. Veronalennus toteutetaan neljässä samansuuruisessa vaiheessa vuosina 2016–2019.

- Hallitusohjelman mukaisesti autoveroa lasketaan hallituskauden aikana siten, että verotuottovaikutus vuoden 2019 tasolla on noin 200 miljoonaa euroa. Autoveron ympäristöohjauksen tehostamiseksi veronalennus painottuu selvästi pienipäästöisten autojen eduksi, toteaa valtiovarainministeri Alexander Stubb tiedotteessa.

Veroprosentti määräytyy ominaishiilidioksidipäästön perusteella

Auton veroprosentti määräytyy yksinomaan ominaishiilidioksidipäästön perusteella ajoneuvon teknologiasta riippumatta. Autoveron määrä lasketaan veroprosentin suuruisena ajoneuvon yleisestä vähittäismyyntihinnasta.

Autolla, jonka päästö vastaa uusien autojen nykyistä keskipäästöä, eli noin 124 g/km, vero alenee suhteellisesti 13 %. Suhteellisesti voimakkaimmin kevennys kohdentuu autoihin, joiden hiilidioksidipäästö on alle 65 g/km. Näiden sähköllä ladattavien hybridiautojen vero alenee suhteellisesti enimmillään 52 %. Autoveron fiskaalisesta luonteesta johtuen myös nollapäästöisille autoille jää vähäinen vero. Autovero alenee näillä autoilla suhteellisesti 46 % nykytasosta.

Veroalennus toteutetaan neljässä vaiheessa

Veronalennus toteutetaan neljässä samansuuruisessa vaiheessa vuosien 2016–2019 alussa. Alennuksen vaiheittaisen voimaantulon tarkoituksena on se, että kuluttajat ja autoalan toimijat voivat sopeuttaa toimintansa veromuutokseen, eikä esimerkiksi merkittäviä äkillisiä varasto-arvojen alenemisia tapahtuisi.

Suhteutettuna uusien autojen hintaan tai arvonalenemiseen yksittäinen vuoden alussa voimaantuleva veronalennus jää sen verran pieneksi, ettei kuluttajilla ole merkittävää kannustinta lykätä auton hankintaa veromuutosten johdosta. Euromääräinen veronalennus on suurimmillaan 82 gramman päästötasolla. Esimerkiksi alun perin 32 000 euron hintaisilla autoilla vero alenee tällöin vuosittain noin 470 euroa. Samanhintaisten, mutta nykyistä keskipäästöä 124 g /km vastaavien autojen vero alenee noin 260 euroa vuosittain.

Hallituksen esitys annetaan syksyllä

Hallituksen esitys autoverolain muuttamisesta annetaan syksyllä 2015 valtion vuoden 2016 talousarvioesityksen yhteydessä. Esitys menee tämän jälkeen eduskunnan käsiteltäväksi ja eduskunta päättää loppuvuoden aikana lain lopullisesta sisällöstä ja hyväksymisestä.

Autoveron määrä alenee autoilla, joiden ominaishiilidioksidipäästö on enintään 140 g/km
Autoveron määrä alenee autoilla, joiden ominaishiilidioksidipäästö on enintään 140 g/km

Lue myös seuraavat artikkelit

Sähköautotyypit

Täyssähköauto, ladattava hybridi vai hybridi? Tutustu termeihin ja ajoneuvotyyppien ominaisuuksiin.

Lue lisää

Sähköisen liikenteen lisääntyminen kohentaa kansantaloutta

Teknologiateollisuuden teettämän selvityksen mukaan liikenteen sähköistyminen luo työtä ja vientiä.

Lue lisää