Sähköautojen asiointilatausjärjestelmä

Sähköautojen latausjärjestelmä on kokonaisuus, joka sisältää varsinaisen latausaseman lisäksi taustajärjestelmän ja sen tuottaman tiedon.

Plugit Finland tarjoaa sähköautojen latausjärjestelmät kokonaisvaltaisina avaimet käteen -ratkaisuina. Yritysten tarpeisiin soveltuvat älykkäät sähköautojen latausjärjestelmät sisältävät paljon muutakin kuin "vain" latauslaitteet.

Sähköautojen latausjärjestelmä koostuu:

<p>Kokonaisuudesta muodostuu latausjärjestelmä, kun mukaan tulee taustajärjestelmän tarjoama älykkyys. Latauslaitteet on teipattavissa yrityksen brändin mukaisesti.Kuva Ideapark Lempäälä.<br></p>

Kokonaisuudesta muodostuu latausjärjestelmä, kun mukaan tulee taustajärjestelmän tarjoama älykkyys. Latauslaitteet on teipattavissa yrityksen brändin mukaisesti.Kuva Ideapark Lempäälä.

Projekti alkaa kiinteistökartoituksesta

Valmiin kiinteistön latausjärjestelmätoimituksen suunnittelu lähtee kartoituksesta. Kartoituksessa selvitetään kohteen sähkötekniset resurssit ja eri toteutustavat. Kartoituksen pohjalta PlugIt laatii kustannuslaskelmat kokonaisinvestoinnille.

Latausjärjestelmä kokonaisinvestointina jakautuu tyypillisesti taloteknisiintöihin, maanrakennustöihin sekä latausjärjestelmäinvestointiin.

Lue kiinteistökartoituksesta >>

Latausaseman kokoonpano ja sijainti

Latausasema koostuu alueen latauslaitteista / tolpista sekä niitä syöttävästä latauskeskuksesta. Oikea sijainti latausasemalle valitaan tyypillisesti joko markkinoinnilliseen näkökantaan ja kustannustehokkuuteen perustuen.

PlugItin sähköautojen latausjärjestelmät rakennetaan OCPP-standardiin (Open Charge Point Protocol) tukeutuvien laitteiden pohjalta. OCPP-standardia tukevat laitteet kommunikoivat määrämuotoisesti taustajärjestelmän kanssa. Eri merkkiset OCPP-standardin mukaiset laitteet on kytkettävissä samaan taustajärjestelmään.

Latausaseman rakentaminen edellyttää sähköistyksen tuomista riittävän lähelle haluttuja latauspaikkoja. Vanhassa kiinteistössä ensimmäinen haaste on tyypillisesti löytää sähkökeskus, jonka kapasiteetti riittää sähköautojen latausaseman syöttökaapelointiin.

Taustajärjestelmä tuo älykkyyden

PlugIt IoT Cloud -taustajärjestelmä toimii laitteen lataus- ja käyttäjätietojen tallennuskeskuksena. Taustajärjestelmän käyttöliittymä on muokattavissa asiakkaan toiveiden mukaiseksi ja on tarvittaessa integroitavissa omiin tietojärjestelmiin. Taustajärjestelmän ja käyttöliittymän avulla yritys voi yhdistää sähköautojen lataamisen osaksi omaa liiketoimintaansa tai tarvittaessa mahdollistaa sen ulkoisen operoinnin.


Lue lisää latausjärjestelmän osatekijöistä

Sähköautojen latauslaitteet yleisesti

Sähköauton latauslaitteen valinnassa tulee kiinnittää huomiota laitteen käyttötarkoitukseen – näin saadaan valittua oikea latauslaite oikeaan paikkaan. Plugit auttaa valitsemaan latauslaitteen kohteeseen kuin kohteeseen.

Lue lisää

Pharus Cloud mahdollistaa latauspisteiden operoinnin.

Pharus Cloud - hallintajärjestelmä

PlugIt tarjoaa sähköautojen latauslaitteille suunniteltua hallintajärjestelmää, joka mahdollistaa älykkäiden latauslaitteiden hyödyntämisen täysimäärisesti.

Lue lisää

Latauslaitteden määräaikaishuollot suorittaa latauslaitteisiin koulutuksen saanut ammattilainen

Huolto- ja ylläpitopalvelut

Laitteiden säännöllinen huolto ja ylläpito takaa latausjärjestelmän korkean toiminta-asteen.

Lue lisää