fb

Käyttöehdot

PLUGIT FINLAND OY:N TAUSTAJÄRJESTELMÄPALVELUN KÄYTTÖEHDOT

1. YLEISTÄ PALVELUSTA

Plugit Finland Oy (”Palveluntarjoaja”) on sähköautojen latausratkaisuja yrityksille ja yksityishenkilöille (”Asiakkaat”) tarjoava yritys. Palveluntarjoajan palveluihin kuuluu Palveluntarjoajan hallinnoima taustajärjestelmä, johon voi kiinnittää sähköauton latauslaitteita, joita asiakkaat pystyvät seuraamaan verkkopalvelun ja mobiilisovelluksen avulla ja joiden kanssa taustajärjestelmä voi kommunikoida (”Palvelu”). Asiakas voi Palvelun avulla seurata lataustapahtumiaan ja hallita latausoikeuttaan.

 

Näitä Palvelun käyttöehtoja (”Ehdot”) sovelletaan Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välisessä sopimussuhteessa, jossa Asiakas hankkii Palvelun Palveluntarjoajalta.

 

2. PALVELUNTARJOAJA

Plugit Finland Oy (y-tunnus: 2513960-7)
Keskuojankatu 13
33900 Tampere
Puhelin: 0207 350 330

 

3. KÄSITTEET

Käyttöoikeus
Käyttöoikeus tarkoittaa Asiakkaalle näiden Ehtojen mukaisesti myönnettyä oikeutta käyttää Palvelua.

 

Latauslaite
Latauslaite on yksittäinen latausväline, joka toimii joko itsenäisesti (älykäs laite) tai ryhmässä (älykkäästä laitteesta riippuva laite). Latauslaitteessa voi olla enemmän kuin yksi latauspistoke, joka Sähköautoon liitettynä syöttää kyseiselle Sähköautolle sähköä latauksen suorittamiseksi.

 

Latauspiste
Latauspiste on Latauslaitteista koostuva rypäs, joka käsittää kaikki tiettyyn kohteeseen kuuluvat Latauslaitteet.

 

Latausryhmä
Latausryhmä on Latauspisteistä koostuva ryhmä, joka käsittää kaikki tietylle omistajataholle kuuluvat Latauspisteet.

 

Latausryhmän ylläpitäjä
Latausryhmän ylläpitäjä tarkoittaa Latausryhmän omistajaa, joka voi hallita kaikkia Latausryhmään liittyviä asetuksia.

 

Lataustapahtuma
Lataustapahtuma tarkoittaa yksittäistä Sähköauton latauskertaa.

 

Stripe
Stripe on maksutapahtumista vastaava kolmannen osapuolen palvelu, joka pitää huolen maksutietojen turvallisuudesta.

 

Sähköauto
Sähköauto on sähköllä ladattava sähkömoottorilla toimiva ajoneuvo.

 

RFID-tunniste
RFID -tunniste on konkreettinen väline Lataustapahtuman aloittamiseksi. RFID -tunnistetta näytetään Latauslaitteen lukijalle latausoikeuden varmistamiseksi. Tunniste yhdistetään latausoikeuteen, jonka kautta tunniste saa oikeuden latauksiin sille oikeutetuista paikoista.

 

4. PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO

Asiakkaaksi voi liittyä kuka tahansa vähintään 18-vuotias henkilö tai oikeushenkilö valtuutetun edustajan kautta. Asiakkaaksi voi liittyä Palveluntarjoajan verkkosivuilla täyttämällä rekisteröitymislomakkeen. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden hyväksyä tai olla hyväksymättä liittymisen.

 

Asiakkaaksi haluava taho voi myös ottaa yhteyttä Palveluntarjoajan asiakaspalveluun joko puhelimitse tai sähköpostitse.

· Palveluntarjoajan asiakaspalvelun Plugit -laturiluuri palvelee numerossa: 0207 350 330 · Palveluntarjoajan asiakaspalvelun sähköposti: myynti@plugit.fi

 

Jotta latausoikeus voidaan antaa Asiakkaalle, tulee Asiakkaaksi haluavan henkilön tai oikeushenkilön edustajan antaa seuraavat tiedot asiakaspalveluun yhteydenotossa:

 

  • Etunimi, Sukunimi
  • Sähköposti
  • Puhelinnumero
  • Osoitetiedot
  • Syntymävuosi
  • Oikeushenkilön edustajan ollessa kyseessä oikeushenkilön yksilöintitiedot

Kyseisten tietojen perusteella asiakaspalvelu luo henkilölle asiakastilin Palveluntarjoajan järjestelmään. Asiakaspalvelu lähettää uudelle Asiakkaalle sähköpostitse linkin minkä kautta Asiakas voi kirjautua Palveluun.

 

Kirjautumalla Palveluun ja luomalla asiakastilin Asiakas hyväksyy nämä Ehdot ja palvelusopimus Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välillä solmitaan. Asiakastilin luominen antaa Asiakkaalle Käyttöoikeuden Palveluun, mahdollistaa latausoikeuksien liittämisen tiettyyn Asiakkaaseen ja asiakaskohtaisten lataustapahtumien seuraamisen. Asiakkaan tulee antaa pyydetyt tiedot oikeina. Väärien tietojen antaminen on kielletty, ja se saattaa johtaa seuraamuksiin.

 

Asiakkaan ilmoittama sähköpostiosoite on Asiakkaan käyttäjätunnus Palvelussa. Asiakkaan tulee luoda itselleen salasana joka on asiakaskohtainen, eikä sitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle. Asiakas lisää tarvittaessa luottokorttitietonsa asiakastiliinsä. Ilman luottokorttitietojen lisäämistä Sähköauton lataaminen maksullisessa Latauspisteessä ei ole mahdollista.

 

Asiakkaalle lähetetään postitse Asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen asiakastiliin liitetty RFID –tunnuksella varustettu avaimenperä, jota näyttämällä Asiakas tunnistetaan latauspisteellä ja sähköauton lataaminen latauslaitteilla on mahdollista. Kun Asiakas on luonut asiakastilin ja saanut postissa RFID -tunnuksen, hän voi aloittaa Palvelun käyttämisen.

 

Asiakas vastaa kaikesta asiakastunnuksillaan ja RFID -tunnuksellaan tapahtuvasta Palvelun käytöstä. Mikäli Asiakas havaitsee asiakastunnuksiaan tai RFID -tunnustaan käytetyn väärin, Asiakkaan tunnukset ovat joutuneet ulkopuolisen tietoon tai Asiakkaalla

on syytä epäillä näin tapahtuneen tai tunnuksiaan väärinkäytettävän, Asiakkaan tulee välittömästi ilmoittaa asiasta Palveluntarjoajalle, jolla on oikeus jäädyttää tai sulkea Asiakkaan asiakastili.

 

5. PALVELUN KÄYTTÄMINEN

Palveluntarjoaja myöntää Asiakkaalle rajoitetun, peruutettavissa olevan, ei-yksinomaisen Käyttöoikeuden Palveluun ja sen sisältöön. Asiakas saa käyttää Palvelua ainoastaan näiden Ehtojen ja Palvelussa mahdollisesti erikseen annettavien ehtojen ja ohjeiden mukaisesti. Asiakas on Palvelua käyttäessään velvollinen noudattamaan kulloinkin soveltuvaa lainsäädäntöä sekä hyvää tapaa. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Käyttöoikeutta kolmannelle.

 

Asiakas voi ladata Sähköautojaan Palveluun kytketyillä Latauslaitteilla. Asiakkaan oikeudet Latauspisteisiin ja Latausryhmiin määritellään asiakastilin luomisen yhteydessä. Asiakas voi lisätä, muokata ja poistaa omia tietojaan Palvelussa. Asiakkaalle voidaan lisätä ja häneltä voidaan poistaa oikeuksia Latauspisteisiin ja Latausryhmiin tarpeen mukaan. Nämä muutokset voivat vaikuttaa Palvelun hinnoitteluun. Asiakas voi hallinnoida useampaa latausoikeutta sisältävää tunnistetta kerrallaan Lataustapahtumien aloittamiseksi.

 

Asiakas voi Palveluun kirjautuneena nähdä reaaliaikaisesti vapaat ja varatut latauspaikat. Tiedot Latauslaitteiden tiloista esitetään reaaliajassa Palvelussa. Lisäksi Asiakas voi seurata omia Lataustapahtumiaan ja niiden tietoja sekä Sähköautoihin liittyvää hyödyllistä tiedotusta. Latausryhmien ylläpitäjät pystyvät hallinnoimaan Latausryhmien sekä Latauspisteiden toimintoja ja asetuksia, ja Asiakas voi nähdä Palvelussa Latausryhmän ylläpitäjän ajoittain tekemät muutokset.

 

Asiakkaalla on oikeus liittää omistamansa Latauslaite Palveluun, jolloin Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua myös kaupallisiin tarkoituksiin tältä osin. Latauslaitteiden liittämisestä Palveluun sovitaan erikseen Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välillä. Muilta osin Palvelun käyttäminen on sallittua ainoastaan Asiakkaan omaan, ei-kaupalliseen käyttöön.

 

6. OSAPUOLTEN VELVOLLISUUDET

Asiakkaalla on velvollisuus huolehtia, että Asiakkaan Sähköauto ja sen asennukset täyttävät kaikki soveltuvassa lainsäädännössä, viranomaismääräyksissä ja näissä Ehdoissa asetetut vaatimukset sekä muut Palvelun toimittamiseksi edellytetyt tekniset vaatimukset. Asiakas voi tarkistaa vaatimukset Palvelusta sekä kustakin Latauspisteestä. Asiakkaan on noudatettava kunkin Latauspisteen käyttöohjeita Sähköautoa ladatessaan.

 

Palveluntarjoaja ei vastaa mistään Palveluun liittyvistä puutteista, jotka johtuvat siitä, että Asiakas tai sen lukuun Palvelua käyttävä henkilö ei ole täyttänyt vaatimuksia tai noudattanut käyttöohjeita. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen maksamaan hyvityksiä Asiakkaan virheellisesti suorittamista Lataustapahtumista.

 

Asiakas vapauttaa Palveluntarjoajan ja kaikki sen työntekijät, johtajat ja sen lukuun toimivat vastuusta kaikkien sellaisten kanteiden ja vaateiden osalta, jotka aiheutuvat Asiakkaan omasta Palvelun käytöstä.

 

Palveluntarjoaja pyrkii pitämään Palvelun Asiakkaan käytettävissä jatkuvasti ja häiriöittä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa siitä, että Palvelu on Asiakkaan käytettävissä keskeytyksettömästi, oikea-aikaisesti tai virheettömästi. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa välitettävien tietojen tai sisällön oikeellisuudesta, luotettavuudesta, virheistä, puutteista, epätarkkuuksista tai muista vioista. Palveluntarjoaja ei myöskään ota vastuuta sijaintitietojen tarkkuudesta tai Latauslaitteiden toiminnasta. Palvelu ja sen sisältö tarjotaan Asiakkaalle ”sellaisina kuin ne ovat”.

 

7. IMMATERIAALIOIKEUDET

Palvelu ja sen verkkopalvelu sisältöineen sekä ohjelmistot ovat Palveluntarjoajan tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta, joka on suojattu tekijänoikeuslaeilla ja kansainvälisillä tekijänoikeussopimuksilla.

 

Kaikki Palvelun ja sisältöön liittyvät immateriaalioikeudet (kuten tekijänoikeudet, rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkki- ja mallioikeudet, domain-nimet, patentit, tietokantaoikeudet sekä liikesalaisuudet) ja niiden käytöstä seuraava goodwill-arvo kuuluvat Palveluntarjoajalle tai sen yhteistyökumppaneille. Palveluntarjoaja ei myönnä Asiakkaalle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin.

 

8. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA EVÄSTEET

Palveluntarjoaja käsittelee Palvelun välityksellä saatavia Asiakasta tai sen edustajaa koskevia henkilötietoja, mukaan lukien sijaintitiedot, kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla. Asiakasta kehotetaan tutustumaan Palveluntarjoajan tietosuojaselosteeseen, jossa kuvataan tarkemmin Palveluntarjoajan suorittamaa henkilötietojen käsittelyä. Tämän lisäksi Palveluntarjoaja voi käsitellä Asiakkaiden anonyymeja tietoja Palvelun analysoimiseksi ja kehittämiseksi.

 

Palvelun välityksellä voidaan evästeiden (cookies) tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla kerätä Palvelun käyttämiseen tai Asiakkaan päätelaitteeseen liittyviä tietoja, kuten tietoja siitä, mitä selainta Asiakas tai sen edustaja käyttää, miltä sivulta Asiakas on saapunut Palveluun tai milloin ja mitä Palvelun osioita Asiakas on selannut.

 

Evästeet mahdollistavat muun muassa Palvelun asiakasmäärien ja muiden Palvelun käyttöön liittyvien tietojen seurannan. Palvelun toimintaa voidaan saatujen tietojen avulla myös analysoida, ja siten kehittää Palvelua Asiakkaalle paremmaksi. Lisäksi Asiakkaalle voidaan kohdentaa häntä todennäköisesti kiinnostavaa mainontaa niin Palvelussa kuin Palvelun ulkopuolella esimerkiksi uudelleenmarkkinoinnin (retargeting) keinoin.

 

Asiakas voi halutessaan estää evästeiden toiminnan muuttamalla omia selainasetuksiaan. Evästeiden poistaminen tai niiden käytön estäminen voi kuitenkin vaikuttaa haitallisesti Palvelun tai sen tiettyjen osioiden tai toimintojen käyttämiseen tai jopa estää sen.

 

9. LATAUSTAPAHTUMIEN HINNOITTELU JA LASKUTUS

Lataustapahtumat voivat olla joko ilmaisia tai maksullisia Latauspisteestä riippuen. Latauspisteessä lataamisesta laskutetaan kunkin Latauspisteen hinnoittelumallin mukaan. Latauspisteiden hinnoittelumallit voi tarkistaa Latauspisteen käyttöohjeista, Palvelun verkkopalvelusta tai mobiilisovelluksesta. Lataustapahtumat laskutetaan eri Latauspisteissä tapahtumakohtaisesti. Laskutus voidaan suorittaa kertamaksulla, aikasidonnaisesti ja/tai kulutetun energiamäärän mukaan Latauspisteestä riippuen. Asiakkaan tulee itse tarkastaa kyseisen Latauspisteen laskutusmenettely Palvelusta tai paikan päältä Latauspisteen ohjeista. Palveluntarjoajan laskutusjärjestelmä toimii ainoastaan Palveluntarjoajan Palveluun kytketyillä Latauspisteillä. Jos Asiakas käyttää Latauspisteitä joita ei ole kytketty Palveluun, tulee Asiakkaan kääntyä kyseisen latauspalveluita tarjoavan tahon puoleen.

 

Lataustapahtumien laskutus suoritetaan Palvelun kautta. Asiakkaalla on vastuu luottokorttinsa toimivuudesta ja oikeellisuudesta. Asiakas voi joutua maksamaan lisäkustannuksia, jos Palvelun veloittaminen luottokortilta epäonnistuu Asiakkaasta johtuvasta syystä.

 

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Irlantiin rekisteröity yhtiö Stripe Payments Europe Limited (https://stripe.com/fi) omien käyttöehtojensa mukaisesti. Lataustapahtumat veloitetaan automaattisesti Asiakkaan antamien korttitietojen perusteella. Asiakkaan luottokortin tiedot tallentuvat sekä Palveluntarjoajalle attä Stripe -palveluun.

 

Hyväksymällä nämä ehdot Asiakas hyväksyy samalla Stripen käyttöehdot (Stripe Checkout User Terms of Service, Finland: www.stripe.com/fi/checkout/terms) sekä tietosuojaselosteen (Stripe Privacy Policy, Finland: www.stripe.com/fi/privacy).

 

10. PALVELUN PERUUTTAMINEN JA PÄÄTTYMINEN

Asiakkaan Käyttöoikeus Palveluun on voimassa toistaiseksi.

 

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa Palvelun tilaaminen ilmoittamalla siitä Palveluntarjoajalle neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa vahvistusilmoituksen vastaanottamisesta. Peruuttamisoikeutta ei kuitenkaan ole siltä osin kuin Palvelun toimittaminen ja jokin Lataustapahtuma on aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä.

 

Kumpikin osapuoli voi irtisanoa Palvelun kahden (2) viikon irtisanomisajalla ilmoittamalla siitä toiselle osapuolelle kirjallisesti. Mikäli Asiakas väärinkäyttää Palvelua tai syyllistyy muutoin näiden Ehtojen rikkomiseen, Palveluntarjoajalla on oikeus ilman ennakkovaroitusta irtisanoa Palvelu välittömästi.

 

11. EHTOJEN MUUTOKSET

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä Ehtoja harkintansa mukaan ilmoittamalla siitä Asiakkaallesähköpostitse tai Palvelun verkkopalvelun välityksellä kaksi (2) viikkoa ennen muutosten voimaantuloa. Muutokset sopimusehtoihin tai hinnoitteluun eivät saa olla kohtuuttomia. Asiakas hyväksyy Ehtoihin tehdyt muutokset käyttämällä Palvelua muutosten voimaantulon jälkeen.

 

12. SOVELTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA RIITOJENRATKAISU

Palvelun käyttämiseen ja näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä.

 

Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomessa. Kuluttaja-asiakas voi viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa mukaan määräytyvän toimivaltaisen käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Ota yhteyttä

SOITA MEILLE

0207 350 330

LÄHETÄ SÄHKÖPOSTIA

Asiani koskee*
Tietosuoja*
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.