Sähköauton lataus yrityksille

Sähköautojen lataus työpaikalla

Yrityksillä on usein tarve mahdollistaa sähköauton lataus työpaikalla. Latausmahdollisuuden toteuttaminen palvelee niin työntekijöitä, vieraita kuin asiakkaitakin. Työpaikkalataamisen lisäksi tarjoamme palvelua myös työsuhdeautojen kotilataukseen sekä yrityksen oman kaluston lataamiseen. Palvelumme kattavat niin sähköautot, -pakettiautot kuin myös sähkökuorma-autot.

Voit myös vuokrata latauslaitteet käyttöösi kiinteällä kuukausimaksulla. 

Plugit yrityksille

Aloita tekemällä nettikartoitus

Saat tietoa siitä, mitkä asiat vaikuttavat latausratkaisuun. Nettikartoituksen tekeminen ei sido sinua mihinkään.​

Minkälainen latausratkaisu yrityksen on järkevää hankkia?

Yrityksiin ja työpaikoille rakennettavan latausratkaisun tulee palvella useita eri käyttäjäryhmiä. Yrityksen alueella saatetaan ladata työntekijöiden, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden lisäksi myös yrityksen omia ajoneuvoja. Esimerkkitilanteessa yrityksen latauspaikoilla ladataan päivisin työntekijöiden ja asiakkaiden autoja, kun yrityksen omat ajoneuvot ladataan täyteen yön aikana.

Latausratkaisussa kannattaa huomioida latausjärjestelmän skaalautuvuus, selkeä ylläpitomalli ja mahdolliset laskutustarpeet, esimerkiksi mahdollisuus kohdistaa energiankulutus lataajaan eli käyttäjään. Lisäksi kuukausitasolla voidaan seurata kokonaiskulutusta toimipaikka- ja yrityskohtaisesti.

Palvelukonseptimme alkaa aina maksuttomalla kartoitusvaiheella, jossa selvitetään kiinteistön resurssit sekä tarpeet sähköautojen lataukseen.

Miten sähköautojen yleistyminen koskettaa yrityksiä?

Sähköautojen määrä kasvaa jatkuvasti, mutta latauspaikoista on usein pulaa. Sähköauton lataaminen työpaikalla onkin tervetullut työsuhde-etu sähköautoilijoille, sillä kaikilla ei välttämättä ole mahdollisuutta lataukseen kotona. Työnantaja voi mahdollistaa työntekijöille sähköauton lataamisen työpaikalla, oli kyseessä työsuhdeauto tai ei.

Säästöt polttoainekustannuksissa, yrityksen CO2-päästöjen pienentäminen sekä latausmahdollisuuden positiivinen vaikutus työnantajamielikuvaan ja brändiin ovat hyviä syitä panostaa sähköiseen liikenteeseen yrityksissä. Myös yrityksessä vierailevat asiakkaat ja yhteistyökumppanit arvostavat mahdollisuutta ladata sähköautojaan esimerkiksi palaverin aikana.

Hybridityön aikakaudella ihmisillä on mahdollisuus valita missä tekevät työnsä. Mikäli työnantaja toivoo ihmisiä toimistolle, sähköauton lataamisen mahdollistaminen on yksi keino. Lisäksi vihreämmän vaihtoehdon tarjoaminen toimii kannustimena sähköauton hankintaan muille työntekijöille.

Työnantajalle olennaista tietoa latausratkaisuista

Tarjoamassamme veloituksettomassa yrityskartoituksessa selvitämme lataustarpeet, kohteen sähkötekniset resurssit ja eri toteutustavat.

Perustietojen pohjalta teemme suunnitelman ja laskemme tarjouksen. Kun kokonaisuus on saatu rakennettua vastaamaan tarvekartoitusta, toteutamme asennuksen avaimet käteen -periaatteella. Latauslaitteiden hankintaan on olemassa erilaisia mahdollisuuksia. Palvelun ja latauslaitteet voi vuokrata, tai laitteet voi ostaa suoraan yrityksen omistukseen.

Asentamillemme latauslaitteille myönnämme kolmen vuoden on site -takuun, eli tulemme tarvittaessa korjaamaan vikaantuneen laitteen paikan päälle, ellei ongelmaa voida ratkaista etähallinnan avulla. Tarpeen vaatiessa vaihdamme latauslaitteen tilalle uuden.

Latauskulujen jakaminen yrityksessä?

Latauskulujen kohdentamisessa tärkeintä on tunnistautuminen. Yrityksen työntekijöillä voi olla henkilökohtainen tunnistautumisavain, esimerkiksi oma kulkukortti tai erillinen latausavain eli tägi. Lataustapahtuman aluksi työntekijä tunnistautuu laitteelle ja järjestelmään kirjautuu tieto siitä, kuka lataa. Näin lataustapahtumia voidaan seurata esimerkiksi kuukausitasolla.

Vierailijoille voidaan luovuttaa vastaavanlainen latausavain tai sitten latauslaitteet voidaan aktivoida etäyhteydellä.

Kotilataus

Kun työsuhdeauto on sähköauto, auton oheen liitetään yleensä kotikiinteistöön asennettava latauslaite tehokasta ja turvallista kotilataamista varten. Älykkään latauslaitteen ja latausavaimen avulla ladattu energia saadaan laskutettua oikealta taholta.

Kotilatauslaitteella ladattaessa henkilö maksaa lataussähkön omassa sähkölaskussaan, mutta tunnistautumisen ansiosta latauskustannukset osataan tilittää takaisin palkanmaksunyhteydessä.

Lisää aiheesta artikkelissa Kuka maksaa leasing-sähköauton latauksen? 

Useampi sähköauto voi ladata samanaikaisesti

Turvallisen lataamisen varmistamiseksi sähköautoja ladataan siihen tarkoitetuilla latauslaitteilla. Kuormanhallinnan avulla varmistetaan kapasiteetin riittävyys kaikille lataajille tasapuolisesti.

Latauslaitteen käyttäjä voidaan tunnistaa

Tunnistautuminen mahdollistaa lataustapahtumien seurannan. Lisäksi samalla latausavaimella voi ladata myös yrityksen eri toimipisteissä.

Selkeyttä suunnittelusta toteutukseen

Latausjärjestelmän käyttöönotto sisältää ammattimaisen kartoituksen, suunnittelun, asennuksen, huollon ja ylläpidon. Yritykselle yksinkertaisin ratkaisu on tilata avaimet käteen -ratkaisu, jolloin ei tarvitse itse sopia aikatauluista eri tekijöiden kanssa vaan yksi kumppani hoitaa kaiken.

Latausjärjestelmä ja latauslaitteet tukevat alan kehittyvää teknologiaa

Tämä tarkoittaa älykkäitä ja avoimeen protokollaan sopivia latauslaitteita (kansainvälinen OCPP-standardi). Uusimpia teknologian kehityksiä on ollut esimerkiksi aiemmin mainittu työsuhdeautoilijoiden latausmaksujen kohdistaminen suoraan työnantajalle.

Voiko sähköautoa ladata lämmitystolpasta tai tavallisesta pistorasiasta?

Lämmitystolppia ja muita pistorasioita ei ole suunniteltu sellaiseen käyttöön, mitä sähköauton lataaminen jatkuvassa käytössä vaatii. Suositusten mukaan autoa ei ole syytä ladata päivittäin lämmitystolpasta tai tavallisesta pistorasiasta, vaan sähköautoa ladataan lataamiseen tarkoitetuilla laitteilla. Tähän asiaan voi ottaa kantaa myös kiinteistön vakuutusehdot. Tavallisessa lämmitystolpassa ei myöskään ole lataustapahtumien seurantaa ja laskutusta mahdollistavaa teknologiaa.

Millainen laite soveltuu sähköauton päivittäiseen lataamiseen?

Sähköauton lataamiseen tulisi käyttää juuri siihen tarkoitettuja laitteita. Käyttämällä oikeanlaista laitetta, lataaminen on turvallista, helppoa sekä tehokasta. Pistoketyyppi näissä laitteissa on tarkoitettu nimenomaisesti sähköautojen lataamiseen. Älykkäät latauslaitteet mahdollistavat muidenkin palveluiden käytön, kuten esimerkiksi etähallinnan.

Miksi investoida sähköautojen latausjärjestelmään nyt?

Investoinnin näkökulmasta merkittävä osa kustannuksista tulee itse rakennus- ja asennustöistä, ei varsinaisista latauslaitteista. Kun latausvalmius rakennetaan kerralla kattavaksi, latauslaitteiden lisääminen eli latausjärjestelmän laajentaminen onnistuu jatkossa vaivattomasti ja pienin kustannuksin.

Latausvalmiuden toteuttamiseen myönnetään myös investointitukea.

Kannattaako hankkia monta latauspistettä vai riittääkö muutama nopeaan lataukseen tarkoitettu pikalatauslaite?

Käyttäjän näkökulmasta on helpompaa jos latauslaitteita eli -paikkoja on useita, eli työntekijät ja asiakkaat voivat ladata autojaan yhtä aikaa ja ilman ylimääräistä autojen siirtelyä latauspisteelle ja pois.

Kokonaiskustannusten näkökulmasta on usein järkevämpää hankkia latausvalmius kerralla kaikkiin autopaikkoihin ja laajentaa järjestelmää tarpeen mukaan. Ennen latauspisteiden hankintaa tulee tarkistuttaa kiinteistön sähköverkko teettämällä lataustapakartoitus, jolloin ammattilainen voi myös ohjeistaa hankinnan laajuuden kanssa.

Pitääkö yrityksen huoltaa ja ylläpitää omat laitteensa?

Suositeltavaa on valita latausjärjestelmälle operaattori, joka vastaa laitteiden toiminnasta ja huollosta.

Lataamisen ylläpitopalvelut

Palvelemme asiakkaitamme kaikissa lataamiseen liittyvissä asioissa, vuorokauden ympäri. Asiakaspalvelu voi aloittaa ja lopettaa latauksen, irrottaa latauskaapelin lukituksen laturin päästä tai uudelleenkäynnistää latauslaitteen sekä neuvoa maksuasioissa.

Laskutuspalvelun avulla sähköautojen latauskulut voidaan veloittaa suoraan käyttäjältä ja tilittää tarvittaessa takaisin sille taholle, joka kiinteistön sähkölaksun maksaa. Mahdollista on myös ohjata latauslaskut suoraan leasing-yhtiölle. Jokainen latauslaitteen käyttäjä saa tiedon omista latauksista, ja yritys energian kokonaiskäytöstä.

Kun latauslaitteelle tunnistautuu, silloin voidaan ohjata lataamisesta aiheutuvat kulut esimerkiksi työnantajalle tai latauslaitteen käyttäjälle.

On site -takuu tarkoittaa laitteen takuuta, jonka aikana kaikki laitteeseen tulevat viat korjataan nopeasti paikan päällä. Saat 2 vuoden ajaksi täydellisen mielenrauhan latausasioissa, sillä me pidämme huolen laitteiden toimivuudesta.

Älykäs latauslaite tekee lataamisesta helppoa

Tarjoamme sähköautojen latausratkaisuihin älykästä teknologiaa, joka on suunniteltu tukemaan liiketoiminnan rajapintoja. Teknologian lisäksi tarjoamme asiantuntevaa, inhimillistä palvelua.

Kun haluat pitkäaikaisen latausratkaisun, valitse kokenein

Plugit tunnetaan paitsi edelläkävijänä latausteknologiassa, mutta erityisesti asiakaslähtöisistä palveluratkaisuista ja koko arvoketjun kattavasta avaimet käteen -ratkaisusta, joka sisältää ratkaisusuunnittelun, latauslaitteet, ylläpidon ja pilvipohjaisen, skaalautuvan hallintasovelluksen.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana Plugit Finland on kasvun lisäksi onnistunut luomaan sähköiselle liikenteelle uudenlaisia ratkaisuja ja tuomaan lataamiseen älykkyyttä. Tänään Plugit on johtava suomalainen sähköisen liikenteen luotettava kumppani palveluntarjoajille Suomessa ja ulkomailla.

Plugit on yksi suurimmista sähköisen liikenteen laite-, palvelu- ja järjestelmätoimittajista Suomessa ja kansainvälisesti. Yritys on tähän mennessä asentanut markkinaan yli 10 000 latauslaitetta ja yli 4000 toimivaa latausvalmiutta. Sen asiakkaina on noin 300 yritystä ja julkisen sektorin toimijaa.

Emme ole pelkkä laitetoimittaja vaan palveluntuottaja, joka vastaa latausratkaisusta kokonaisuutena aina suunnitteluvaiheesta asennetun järjestelmän ylläpitoon asti. Kannamme vastuun lataamisesta ja asiakkaamme voi keskittyä omaan liiketoimintaansa.

Asiakkaamme oman henkilökunnan ei tarvitse tietää lataamisesta tai juosta kesken työpäivän ulos kaapeleita kiskomaan. Etätuen ansiosta suurin osa ongelmista voidaan ratkaista heti koskematta edes itse laitteeseen.

  1. Teemme kartoituksen, selvitämme lähtötiedot ja lataustarpeet. 
  2. Suunnittelemme kokonaisuuden, koostamme ratkaisumallit ja annamme ehdotuksen toteutuksesta. 
  3. Asennamme ja teemme sähkö- ja infraurakoinnit avaimet käteen -periaatteella. 
  4. Ylläpidämme ja huollamme. 

Referenssimme

Ota meihin yhteyttä

Asiani koskee
Tietosuojakäytäntö*
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Vieritä ylös

SOITA MEILLE
0207 350 330

LÄHETÄ SÄHKÖPOSTIA

asiakaspalvelu@plugit.fi

Ota yhteyttä asiantuntijaan

Oli mielessäsi pieni tai iso toive tai kysymys, jätä yhteystietosi ja me palaamme asiaan pikimmiten! Yhteydenotto ei sinua mihinkään.

Asiani koskee*
Tietosuoja*
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Plugit Caas - latauspisteen toivottu sijainti

Panostamme voimakkaasti latauskenttien rakentamiseen niin kiinteistöjen kuin ammattiajokaluston omistajille. Kerro mihin haluaisit omasi, palaamme pian asiaan.
Nimi(Pakollinen)
Latauspisteen osoite
Max. tiedoston koko: 5 MB.
Tietosuojakäytäntö(Pakollinen)
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Asiantuntijatapaamisen ajankohta

Nimi*
Ehdota meille sinulle sopivaa ajankohtaa, palaamme pian asiaan.
Tietosuoja*

Taloyhtiön lataustapakartoitus

Kartoituksen tilaaja*
Tietosuoja*

Lataa ”Sähköauton latausjärjestelmä työpaikalle” -opas

Tietosuoja*
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lataa ”Sähköauton lataus taloyhtiössä” -opas

Tietosuoja*
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lataa ”Sähköauton kotilataus” -opas

Oppaat sivulla

Tietosuoja*
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.