fbpx

Vastuullisuutta ja vahvoja ilmastotekoja jo vuodesta 2012


Plugit on sitoutunut tieteeseen perustuviin päästövähennystavoitteisiin, joilla pyritään saavuttamaan nettonollapäästöt (Net Zero) vuoteen 2050 mennessä tai aikaisemmin.

Vuodesta 2024 lähtien sitoudumme vähentämään hiilidioksidipäästöjämme 4.2 % vuodessa siten, että vuoteen 2035 mennessä olemme onnistuneet vähentämään hiilidioksidipäästöjämme 60 % vuoden 2022 lukuihin verrattuna.  

Ympäristövastuu

Osallistumme omalta osaltamme ilmastonmuutoksen torjuntaan ja tuemme kansallisten päästötavoitteiden saavuttamista. Autamme asiakkaitamme siirtymään sähköiseen liikkumiseen ja kannustamme yhteistyökumppaneitamme vähentämään päästöjään

plugit slider51
Nayttokuva 2022 6 29 kello 10.56.56

Sosiaalinen vastuu

Yrityksen kasvaessa luomme ja mahdollistamme uusia työpaikkoja. Olemme hyvä työpaikka, joka tarjoaa mahdollisuuden oman osaamisen kehittämiseen sekä omien ammatillisten visioiden toteuttamiseen.

Toimimme paikallisesti, eli työllistämme omien työntekijöiden lisäksi paikallisia asentajia ja urakointiyrityksiä. Asiakkaalle se näyttäytyy niin, että asennukset ja huoltokäynnit voidaan sopia joustavasti paikallisen toimijan kanssa. 

Laatuvastuu

Toimintamme perustuu siihen, että teemme työmme kerralla kuntoon ja annamme sille myös takuun. Ratkaisumme ovat myös skaalattavissa eli ne kestävät lataustarpeen kasvamisen tulevaisuudessa.

Hyväksymme asennuksiimme vain toimiviksi testatut ja laadukkaat laitteet, jotka täyttävät kohteen ja käytön vaatimukset. Laadukkaiden laitteiden pitkä elinkaari on osa vastuullisuusajatteluamme.

Plugit
Coc1

Code of Conduct

Plugit asettaa liiketoimintansa eettisyydelle ja kestävyydelle korkeat vaatimukset. Nämä eettiset periaatteet ovat koko työyhteisölle laadittu ohje vastuullisista toimintatavoista, joita Plugit ja sen henkilöstö on sitoutunut noudattamaan.

Plugitin eettiset periaatteet (PDF) löydät täältä. 

Olemme laatineet ohjeet eettisistä periaatteista (Code of Conduct for partners) joiden noudattamista edellytämme kaikilta kumppaneiltamme ja Plugitin kanssa yhteistyötä tekeviltä tahoilta.

Plugitin eettiset periaatteet kumppaneille (PDF) löydät täältä. 

Whistleblowing-ilmoituskanava

Varmistuaksemme eettisten periaatteiden toteutumisesta, olemme avanneet lakisääteisen Whistleblowing-ilmoituskanavan. Ilmoituskanavan kautta yhteistyökumppanimme voi tehdä ilmoituksen, jos toimiessaan yhteistyössä Plugitin kanssa, havaitsee yrityksen toiminnassa lainsäädännön rikkomuksia tai sellaisia väärinkäytöksiä, joista yrityksen tulisi olla tietoinen.

Löydät Whistleblowing-ilmoituskanavan täältä.

pilli
Plugit Viinikka14.11.2023 0919

Missiona raskaan liikenteen sähköistäminen

Riittävän tiivis ja raskaan kaluston lataustarpeita palveleva latausverkosto on kynnyskysymys raskaan liikenteen sähköistämisessä. Rakennamme ja ylläpidämme sähköiselle raskaalle liikenteelle kattavaa julkista latausasemaverkostoa. Lisäämällä raskaan liikenteen latausmahdollisuuksia vauhditamme ammattiliikenteen sähköistä siirtymää. 

Lataus palveluna poistaa esteitä liikenteen sähköistymisen tieltä 

CaaS eli Charging as a Service -palvelumallimme mahdollistaa muun muassa yrityksille, kunnille ja kiinteistöille sähköautojen latausinfrastruktuurin toteuttamisen ilman isoja investointeja. Palvelumallissa Plugit ottaa vastuun latausinfrastruktuurin toimittamisesta ja asiakkaamme voi hyödyntää latausratkaisua käyttöön perustuvalla veloituksella. CaaS-malli kiihdyttää sähköautojen latauspisteiden rakentamista, kun hankkeeseen ei tarvitse sitoa merkittävästi omaa pääomaa.   

green corridors

Kohti hiilineutraaliutta

 ”Olemme ylpeitä tekemästämme työstä nollapäästötavoitteiden saavuttamisen eteen. Ja se työ jatkuu.”  –Tommi Saarela, CEO

2013

Lataustapakartoitukset sähköautojen ostajille 

2014

Vihreä kaista verkkopalvelu sähköiseen liikenteeseen 

2015

Plugit Cloudpalvelun lanseeraus päästöjen laskentaan 

2016

Valtakunnallisen latausverkoston rakentaminen 

2017

5MW latausjärjestelmän toimitus dynaamisella tehonsäädöllä, akustolla ja uusiutuvalla energialla 

2018

Autamme asiakkaitamme toteuttamaan kestävän kehityksen strategioitaan käytännössä 

2021

Aloitimme omien hiilidioksidipäästöjemme laskennan (Scope 1 ja 2) sekä arvioimaan oleellisimmat Scope 3 päästöt.  

Vuosi 2021 on lähtövuosi Plugitin tieteeseen perustuvassa päästövähennyssuunnitelmassa, jonka tavoitteena on nettonollapäästöt vuonna 2050 tai aiemmin.   

Base
year
Scope 1Scope 2Scope 1
& 2 baseline
Scope 3
baseline
Revenue
202138,4 tCO2e16,3 tCO2e54,72 tCO2etbd13,23 M€

2022

Aloitimme järjestelmällisen vastuullisuustyön tekemisen joulukuussa 2022.  

Päästöt: 

YearScope 1Scope 2
(Market based)
Scope 2
(Location based)
Revenue
2022 38,3 tCO2e 6,1 tCO2e 20 tCO2e27,66 M€

2023

Plugit sitoutui ilmastonmuutoksen torjuntaan ja lähti ilmastoneutraaliusmatkalle kohti nettonollapäästöjä. Laadimme tieteeseen perustuvan hiilidioksidipäästöjen vähennyssuunnitelman. Sitouduimme toiminnallamme rajoittamaan maapallon lämpötilan nousun 1,5 celsiusasteeseen Pariisin ilmastosopimukseen mukaisesti. 

Vastuullisuustyömme painopisteet ja saavutukset vuonna 2023:  

  • Safety First – Työterveys- ja turvallisuuskulttuuri on ensisijainen painopisteemme, jota edistämme jatkuvasti 
  • Käytämme 100 % uusiutuvaa sähköä (tuotettu vesivoimalla) kaikissa toimisto- ja varastotiloissamme 
  • 100 % uusiutuvilla energialähteillä tapahtuva lataus julkisissa PRO DC -latauspisteissämme ja Plugitin ylläpitämissä suurimpien asiakkaidemme toimipisteissä  
  • 100 % uusiutuvilla energialähteillä toimiva Cloud-datakeskus/palvelinkeskus 
  • Tavoitteenamme on autokannan täyssähköistäminen. Tilanne 2023: 67 % sähköautoja, 33 % hybridejä  
  • 100 % sähkökäyttöiset trukit  
  • 100 % LED-valaistus toimistoissa ja varastoissa sekä liiketunnistimien asentaminen tiloihin sähkön säästämiseksi tarpeen mukaisesti 
  • Vastuullisuuskeskustelun avaaminen alihankkijoidemme suuntaan, joita kannustamme siirtymään fossiilisista polttoaineista asteittain sähköajoneuvoihin 
  • Julkisen PRO DC latausverkoston avaaminen raskaalle liikenteelle  

2024

Plugit pienentää omaa hiilijalanjälkeään vuositasolla -4,2 % vuodesta 2024 alkaen nettonolla-päästövähennyssuunnitelman mukaisesti.  

Uuden energiatehokkaan tuotantolaitoksen (A-tason kiinteistö) suunnittelu ja rakentaminen työlistalla: maalämpö, aurinkopaneelien maksimaalinen käyttö katolla ja energiavarastot.  

Olemme siirtyneet Postin vihreään logistiikkaan omissa kuljetuksissa.  

Avaamme lisää uusia PRO DC –asemia raskaalle liikenteelle 

Lisätään yhteistyötä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa, jotta fossiilisista polttoaineista siirrytään asteittain sähköajoneuvoihin. 

2025

Lisätään toimia, joilla vaikutetaan Scope 3 päästöluokan laajuuteen. 

2026

100 % sähköinen ajoneuvokanta.  

Vastuullisuusraportoimme alkaen tilikaudesta 2026. 

2027

Ensimmäinen Vastuullisuusraporttimme julkaistaan  

26 %:n absoluuttinen omien päästöjen (Scope 1 ja 2) vähennys viimeistään (vuoden 2021 lähtötasoon verrattuna).  

 Ymmärrys Scope 3 –päästöluokan olennaisuudesta.  

2030

38 % absoluuttinen vähennys omiin CO2-päästöihin (Scope 1 ja 2) vuoden 2021 lähtötasoon verrattuna.  

Plugit asettaa tavoitteet Scope 3 –luokan päästöille. 

2035

60 %:n absoluuttinen omien päästöjen vähennys (Scope 1 ja 2) vuoden 2021 lähtötasoon verrattuna.  

Käyttämämme kaukolämmön hiilidioksidipäästöt ovat nolla.  Suomi on hiilineutraali vuonna 2035. 

2040

80 %:n absoluuttinen omien päästöjen (Scope 1 ja 2) vähennys vuoden 2021 lähtötilanteeseen verrattuna. 

2050
tai aiemmin

Päästömme ovat nettonollassa 2050 tai aiemmin.

Plugit on nettopositiivinen.  

Muita käytännön toimia

Tuemme henkilöstön sähköistä liikkumista

Työsuhdeautomme ovat hybridejä tai täyssähköautoja. Yrityksessämme on käytössä myös yhteiskäyttöautoja, jotka ovat täyssähköautoja ja ladattavia hybridejä. Työpaikkalataaminen toimipisteissämme on työntekijöille veloituksetonta ja joustava etätyö vähentää matkustuskilometrejä toimipisteiden välillä.

Henkilöstöetuihimme kuuluu myös työsuhdepolkupyörä.

Säästämme energiaa toimipisteissämme

Organisaatiossa tehty toimenpiteitä energiankulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen ehkäisemiseksi siirtymällä toimipisteissä LED-valaistukseen ja alentamalla tilojen sisälämpötilaa.

Uuden pääkonttorin suunnittelussa ja rakentamisessa huomioidaan energiatehokkuuden lisäksi uusiutuvan energian mahdollisuudet kuten maalämpö ja aurinkopaneelit.

Vastuullinen ajattelu ohjaa liiketoimintaamme

Kaikki ostamamme ja myymämme energia on 100 % uusiutuvaa. Latausinfran asennuksessa pyritään käyttämään mahdollisimman ympäristöystävällisiä materiaaleja, muun muassa halogeenivapaita kaapeleita. Varmistamme asianmukaisen jätehuollon toteutumisen toimipisteissämme ja asennuskohteissa. Toiminnassamme ei synny ympäristövaarallisia tuotteita / jätettä. Työkoneiden valinnassa suosimme sähköä, käytämme muun muassa sähkötrukkeja ja -paalaimia.
Scroll to Top

SOITA MEILLE
0207 350 330

LÄHETÄ SÄHKÖPOSTIA

asiakaspalvelu@plugit.fi

Ota yhteyttä asiantuntijaan

Oli mielessäsi pieni tai iso toive tai kysymys, jätä yhteystietosi ja me palaamme asiaan pikimmiten! Yhteydenotto ei sido sinua mihinkään.

Asiani koskee*
Tietosuoja*
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Plugit Caas - oppaan lataus

Tietosuoja*
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Asiantuntijatapaamisen ajankohta

Nimi*
Ehdota meille sinulle sopivaa ajankohtaa, palaamme pian asiaan.
Tietosuoja*

Taloyhtiön lataustapakartoitus

Kartoituksen tilaaja*
Tietosuoja*

Lataa ”Sähköauton latausjärjestelmä työpaikalle” -opas

Tietosuoja*
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lataa ”Sähköauton lataus taloyhtiössä” -opas

Tietosuoja*
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lataa ”Sähköauton kotilataus” -opas

Tietosuoja*
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.