fbpx

AFIR-asetus siivittää siirtymää kohti päästövähennystavoitteita ja latausinfrastruktuurin kehittymistä

EU:n tavoitteena on saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä. Tämän tavoitteen tueksi on EU:n toimesta tehty 55-valmiuspaketti, jonka mukaan EU:n kasvihuonekaasujen päästöjä on vähennettävä 55% (vuoden 1990 tasoista) vuoteen 2030 mennessä. Fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen on merkittävässä roolissa näiden tavoitteiden saavuttamisessa. 

Fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen on mahdollista, kun EU:n alueelta löytyy riittävästi lataus- ja tankkauspisteitä vaihtoehtoisia polttoaineita käyttäville kulkuneuvoille, kuten autoille, laivoille ja lentokoneille.

Osana tuota 55-valmiuspakettia on AFIR-asetus (Alternative Fuels Infrastructure Regulation), jonka tarkoituksena on kehittää vaihtoehtoisten polttoaineiden latausinfrastruktuuria.

Käymme tässä artikkelissa läpi, mitä tämä AFIR-asetus tarkoittaa. Alta löydät myös linkitykset artikkelin pääteemoihin:

  1. Mikä tämä AFIR-asetus on ja miten se edistää päästövähennystavoitteita?
  2. Mihin asioihin AFIR-asetus tulee käytännössä vaikuttamaan? 
  3. Plugit Finland mukana auttamassa toimijoita saavuttamaan päästövähennystavoitteet

Mikä tämä AFIR-asetus on ja miten se edistää päästövähennystavoitteita?

AFIR-asetuksen tavoitteena on varmistaa, että kansalaisilla ja yrityksillä on riittävä pääsy vaihtoehtoisten polttoaineiden tankkaus- ja latausinfrastruktuuriin. 

Autoille, kuorma-autoille, laivoille ja lentokoneille tulee mahdollistaa vaihtoehtoisten polttoaineiden tankkaus- ja latauspisteet koko EU:n alueella, jotta kulkuneuvojen toimintasäde ei tuota ongelmia. Asetuksessa määritellään erityisesti Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) latausinfrastruktuurin kehittämisestä. 

AFIR-asetuksen sääntöjen pohjalta liikenneala voi pienentää merkittävästi hiilijalanjälkeään. Asetuksessa säädetään erilaisista konkreettisista käyttöönottotavoitteista, jotka on saavutettava vuosien 2025-2030 aikana.

Liikenteestä syntyvät päästöt aiheuttavat EU:n alueella lähes 25% kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. EU:n alueella on tällä hetkellä n. 13,4 miljoonaa vaihtoehtoisia polttoaineita käyttäviä ajoneuvoja, joka tarkoittaa n. 5% osuutta  koko EU:n autokannasta. Osuuden on arvioitu kymmenkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä.

AFIR-asetuksella halutaan siis yksinkertaisesti palvella paremmin sähköä ja muita vaihtoehtoisia polttoaineita käyttäviä ajoneuvoja, jotta liikenneala voi pienentää merkittävästi hiilijalanjälkeään.

Mihin asioihin AFIR-asetus tulee käytännössä vaikuttamaan?

AFIR-asetus tulee edistämään vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönottoa tie-, vesi- ja lentoliikenteessä. Erilaisten vaihtoehtoisten polttoaineiden lataus- ja tankkauspisteitä tulee asentaa esimerkiksi tieliikenneverkoston varrelle, satamiin ja lentoasemille.

Myös “kaupunkisolmukohdista” tulee löytyä vähintään yksi latauspiste. Kaupunkisolmukohta viittaa yleensä alueeseen tai pisteeseen kaupungissa, jossa eri liikenneväylät, kuten tiet, rautatiet ja joskus jopa vesireitit, kohtaavat. Tällaiset solmukohdat ovat tärkeitä kaupungin liikenneverkoston kannalta, sillä ne mahdollistavat sujuvan liikenteen eri kaupunginosien ja lähialueiden välillä.

Voimassa olevan asetuksen mukaan kaupunkisolmukohtia ovat Helsinki ja Turku, mutta näiden lisäksi on ehdotettu lisättäväksi Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Oulu ja Tampere mukaan listaukseen. 

Tieliikenne

Vuodesta 2025 lähtien Euroopan laajuista liikenneverkkoa (TEN-T) kehitetään palvelemaan paremmin vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttäjiä, jotta ajoneuvoista syntyviä päästöjä voitaisiin vähentää.

On arvioitu, että vaihtoehtoisilla polttoaineilla kulkevien ajoneuvojen määrä kymmenkertaistuu vuoteen 2050 mennessä.

Latausasemia

Henkilöautojen ja alle 3,5 tonnia painavien kuorma-autojen latausasemia tulee löytyä pääteiltä vähintään 60 kilometrin välein vuoden 2025 loppuun mennessä. Vuodesta 2025 alkaen latauspisteiden yhteenlaskettu minimiteho tulee olla 150 kW ja näiden latausasemien kokonaisantoteho kasvaa vuosittain rekisteröityjen autojen määrän kasvaessa. 

Yli 3,5 tonnin kuorma-autojen latauspisteitä tulee löytyä pääteillä vähintään 60 kilometrin välein sekä vähintään 100 km välein laajemmalla  vuoden 2030 loppuun mennessä. Kaikilta kyseiselle ajoneuvoluokalle turvallisilta pysäköintialueilta tulee löytyä vähintään kaksi latauspistettä vuoden 2027 loppuun mennessä ja neljä kappaletta latauspisteitä vuoden 2030 mennessä. Jatkossa näiden latauspisteiden kokonaisantoteho tulee olla vähintään 350 kW. Myös kaupunkisolmukohtien kohdalla tulee löytyä vähintään yksi latauspiste kuorma-autoja varten. 

Myös vedyn ja metaanin latausasemia on otettava pääväylillä käyttöön jatkossa. 

Muut toiminnot

Uuden asetuksen mukaan tankkaus- ja latauspisteiltä vaaditaan jatkossa, että asiakkailla on mahdollisuus käyttää elektronisia maksuvälineitä sekä hintojen tulee olla täysin avoimia ja selkeästi näkyvillä.

Latauspisteen hyödyntäminen eivät saa velvoittaa minkäänlaiseen jäsenyyteen tai kuukausitilaukseen sitoutumista vaan laskutuksen pitää tulla mahdollistaa myös yksittäisiä latauskertoja varten.

Satamat

Satamissa AFIR-asetus tulee näkymään niin, että eniten liikennöidyissä merisatamissa vähintään 90% kontti- ja matkustaja-aluksista on mahdollisuus ladata maasähköllä.

Useimmissa sisävesisatamissa tulee olla vähintään yksi maasähköä syöttävä laitteisto vuoteen 2030 mennessä.

Lentoasemat

Lentoasemilla tulee olla sähkönsyötön mahdollisuus kaikilla terminaalin viereisillä seisontapaikoilla vuoteen 2025 mennessä sekä kaikilla ulkoseisontapaikoilla vuoteen 2030 mennessä

Alle 10 000 lentoa vuodessa liikennöivät lentoasemat voivat soveltaa poikkeusta ulkoseisontapaikkojen osalta. 

Jos haluat lukea lisää tulevista muutoksista, voit löytää ne Eurooppa-neuvoston laatimasta infograafista

Plugit Finland mukana auttamassa toimijoita saavuttamaan päästövähennystavoitteet

Plugit Finland on edelläkävijä suomalaisten sähköajoneuvojen latausratkaisuissa, tarjoten monipuolisia ratkaisuja raskaan liikenteen, yritysten sekä yksityisten kuluttajien ja taloyhtiöiden tarpeisiin. Sitoudumme aktiivisesti tukemaan eri toimijoita saavuttamaan päästövähennystavoitteita tarjoamalla innovatiivisia ja kestäviä latausratkaisuja, jotka edistävät siirtymistä kohti kestävämpää liikkuvuutta. 

Plugit Finlandin on paras kumppani kaikille, jotka pyrkivät vähentämään hiilijalanjälkeään ja edistämään puhtaampaa tulevaisuutta siirtymällä sähköisiin ajoneuvoihin.

Rakennamme PRO DC -latausverkostoa raskaan liikenteen ja ammattiliikenteen lataustarpeisiin

Plugit Finland on rakentamassa tehokasta ja kattavaa teholatausverkostoa, joka on suunniteltu erityisesti ammattiliikenteen toimijoille raskaan kaluston lataustarpeisiin. Visiomme on tarjota kattava infrastruktuuri, joka mahdollistaa nopean, luotettavan ja kestävän latausratkaisun raskaalle liikenteelle. Tämä verkosto vastaa haasteisiin, joita raskaan kaluston siirtyminen sähkövoimaan tuo tullessaan. 

Kutsumme tätä latausverkostoa nimellä PRO DC ja sen ensimmäinen piste avattiin marraskuussa 14.11.2023 Tampereen Viinikkaan. Seuraava verkoston latauspiste avataan Helsinki-Vantaan lentokentän läheisyyteen.

Opimme yhteistyössä kuljetusyhtiöiden ja kaupunkien kanssa näiden tarpeista

Tavoitteenamme on ollut oppia yhdessä kuljetusyhtiöiden ja kaupunkien kanssa, syventyen heidän lataustarpeisiinsa ja haasteisiinsa. Yhteistyössä olemme hankkineet arvokasta tietoa, joka on ohjannut meitä kehittämään entistä parempia ratkaisuja vastataksemme näihin tarpeisiin. Haluamme oppia näistä tarpeista jatkossakin. 

Kuljetusyhtiöiden ja kaupunkien kanssa käymämme vuoropuhelu on ollut avainasemassa myös PRO DC -latausinfrastruktuurimme suunnittelussa ja kehittämisessä – oli kyseessä sitten palvelun hienosäädöt tai kaupunkien haasteet tonttien hankinnan suhteen. Tämä yhteistyö on mahdollistanut sitoutumistamme kestävään ja toimivaan koko Suomen kattavaan latausinfran kehittämiseen.

Yhteenveto

AFIR-asetus muuttaa Suomen latausinfrastruktuuria positiiviseen suuntaan, jolla edistetään päästövähennystavoitteiden saavuttamista. Tämä asetus vaikuttaa Suomessa sekä tieliikenteeseen, satamiin että lentoasemiin. Asetuksen vaatimat muutokset lisäävät toimijoille ja kaupungeille painetta lisätä latausmahdollisuuksia pääteille ja isoihin kaupunkeihin. 

Jos nämä muutokset ja vaatimukset tuntuvat vaikeilta ymmärtää, niin voitte ottaa myyntiimme yhteyttä, niin tuemme teitä tässä muutoksessa kohti puhtaampaa energiankäyttöä.

Ota yhteyttä

Asiani koskee*
Tietosuoja*
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Scroll to Top

SOITA MEILLE
0207 350 330

LÄHETÄ SÄHKÖPOSTIA

asiakaspalvelu@plugit.fi

Ota yhteyttä asiantuntijaan

Oli mielessäsi pieni tai iso toive tai kysymys, jätä yhteystietosi ja me palaamme asiaan pikimmiten! Yhteydenotto ei sido sinua mihinkään.

Asiani koskee*
Tietosuoja*
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Plugit Caas - oppaan lataus

Tietosuoja*
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Asiantuntijatapaamisen ajankohta

Nimi*
Ehdota meille sinulle sopivaa ajankohtaa, palaamme pian asiaan.
Tietosuoja*

Taloyhtiön lataustapakartoitus

Kartoituksen tilaaja*
Tietosuoja*

Lataa ”Sähköauton latausjärjestelmä työpaikalle” -opas

Tietosuoja*
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lataa ”Sähköauton lataus taloyhtiössä” -opas

Tietosuoja*
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lataa ”Sähköauton kotilataus” -opas

Tietosuoja*
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.