fbpx

Opas isännöitsijöille ja taloyhtiön hallituksen edustajille sähköautojen latausratkaisuista

Koostimme isännöitsijöille ja taloyhtiön hallituksen edustajille yksien kansien väliin kolmetoista yleisintä kysymystä liittyen sähköauton lataamiseen taloyhtiössä. Oppaan lopussa vertaillaan myös erilaisia ja eri käyttötarkoituksiin perustuvia latauslaitteita. Voit hyödyntää tätä tietoa esimerkiksi taloyhtiösi yhtiökokouksessa. 

Pikalinkit

1. Miten toimia, kun asukas tai osakas haluaa ladata sähköautoaan?

Kun taloyhtiössä alkaa keskustelu sähköautojen lataamisesta, kannattaa ensimmäisenä tilata latauskartoitus. Kartoituksessa selvitetään lataustarpeet, kohteen sähkötekniset resurssit ja mahdolliset toteutustavat sähköautojen lataamiseen kyseisessä kohteessa. Kartoituksen tiedoilla voidaan esimerkiksi määrittää, montako latauslaitetta on mahdollista asentaa osakkaiden omina muutostöinä ja milloin yhtiön on syytä varautua laajempaan hankkeeseen.

2. Mitä kartoituksessa tehdään?

Kartoitus antaa tarvittavat lähtötiedot hankkeen aloittamiselle. Suoritetun kartoituksen pohjalta tehdään yhteenveto, suunnitelma sekä kustannuslaskelma eri vaihtoehdoille. Kun kohde on kartoitettu ja yhtiö on saanut tietoonsa mahdolliset ratkaisumallit ja hintapisteet, voidaan hallituksessa antaa lupa osakkaalle asentaa latauslaite tai aloittaa mahdollisen laajemman toteutuksen ajankohdan suunnittelu.

3. Riittääkö kiinteistön kapasiteetti sähköauton lataamiseen?

Useimmissa tapauksissa yksittäisten latauslaitteiden asentaminen osakkaan omana muutostyönä on helppoa ja turvallista. Ennen luvan myöntämistä on kuitenkin tärkeää muodostaa selkeä kokonaiskuva tilanteesta ja pohtia myös tulevaisuuden lataustarpeita taloyhtiössä. Autopaikalta löytyvän lämmityspistokkeen kaapelointi mahdollistaa usein jopa kolmen latauslaitteen asentamisen turvallisesti, mutta neljäs asennettava laite saattaa vaatia merkittäviä muutoksia kiinteistön sähköinfrastruktuuriin. Tavallisesta pistorasiasta sähköautoa ei ole syytä ladata.

4. Onko taloyhtiön pakko rakentaa sähköautojen latauspiste?

Energiatehokkuusdirektiivi edellyttää, että mikäli taloyhtiössä on vähintään viisi autopaikkaa, seuraavan laajemman korjaushankkeen yhteydessä tulee autopaikoille toteuttaa latausvalmius eli käytännössä kaapelointi sähkökeskukselta halutuille latauspaikoille joko maan alta tai vaihtoehtoisesti katetun pysäköintialueen katon reunaan. Sähköauton latauksen mahdollistaminen on myös asunnon ja asunto-osakeyhtiön arvoa nostava investointi siinä missä lasten leikkipaikka tai taloyhtiön laajakaista.

5. Paljonko latauskartoitus maksaa?

Plugit tekee kartoituksen veloituksetta.

6. Mitä tarkoittaa latausvalmius?

Latausvalmiudella tai latausinfrastruktuurilla viitataan kyvykkyyteen liittää sähköautojen latauslaitteita kiinteistön sähköverkkoon. Latausinfrastruktuuri käsittää yleensä mahdolliset keskusmuutokset, sähköurakoinnin, kuormanhallintalaitteet ja virranjakelun keskuksesta joko virtakiskoilla tai erillisellä kaapeloinnilla.

7. Pitääkö sähköautottomien maksaa muiden lataaminen?

Keskustelua siitä kenen kuuluu maksaa mitäkin on käyty taloyhtiöissä aina. Jos kyseessä on hissin asennus, ensimmäisen kerroksen asukkaat eivät halua maksaa ylempien kerrosten saamasta edusta. Sähköauton latausmahdollisuuden ohella nämä kaikki ovat kuitenkin koko kiinteistön
arvoa nostavia investointeja. Sähköauton lataaminen ei ole enää mukava lisä, vaan perusedellytys asuinkiinteistöissä.

Mikäli sähkölaskun suurentuminen ja naapurin latausten maksaminen arveluttaa, latauskulut voidaan kohdentaa lataajalle niin, että jokainen ajoneuvoaan lataava maksaa energiasta oman kulutuksen mukaan.

8. Miksi yhden sähköauton takia pitää rakentaa monta latauspistettä?

Mikäli latauslaitteen asennus edellyttää esimerkiksi maankaivuuta tai muita merkittäviä muutostöitä, kokonaiskustannusten ja yhdenvertaisuuden puolesta on usein järkevää hankkia latausvalmius kerralla kaikille autopaikoille. Kun kiinteistössä ladattavien ajoneuvojen
määrä lisääntyy lähitulevaisuudessa, uusien laitteiden lisääminen käy kätevästi. Eli latauslaitteita ei tarvitse kerralla hankkia enempää kuin ladattavia autoja on, mutta latauslaitteiden määrän nopeaan kasvuun kannattaa varautua kestävällä latausvalmiudella.

Laajakaistayhteyttäkään ei mitoiteta niin, että yksi asukas kerrallaan voi pyörittää Teamsia tai suoratoistopalveluita, vaan mitoitus tehdään riittäväksi kaikkien käyttöä ajatellen. Tarvittaessa liittymän tehoa voi ruuvata ylöspäin, kun yhteyden kuormitus lisääntyy.

Latausvalmius kannattaa mitoittaa yli kymmenien vuosien ajanjaksolle ladattavien autojen määrän kasvu huomioiden.

9. Voiko taloyhtiössä ladata pörssisähköllä?

Plugit Tuntihinta –palvelun ansiosta taloyhtiöt voivat ottaa käyttöön pörssisähköpohjaisen lataustapahtumahinnoittelun. Integraatio Nord Pool -sähköpörssin kanssa mahdollistaa tuntikohtaisen hinnan päivityksen automaattisesti älykkäisiin latauslaitteisiin ja -järjestelmiin.

Plugit Tuntihinta ratkaisee suurelta osin pörssisähkön piirissä olevien kohteiden hinnoitteluhaasteet, kun lataustapahtuman hinta perustuu aina todellisiin kustannuksiin. 

Käyttöönotto edellyttää pörssisähköpohjaista sähkösopimusta sekä MID-mittareilla varustettuja latauslaitteita, jotka on mahdollista liittää Plugitin taustajärjestelmään.

10. Kuka omistaa latauslaitteen?

Kun taloyhtiö on päättänyt rakentaa latausinfran eli valmiuden latauslaitteiden asennukselle, taloyhtiö voi hankkia samassa yhteydessä latauslaitteet autopaikoille ja saada niiden hankintaan ARA-tukea.
Vaihtoehtoisesti osakkaat voivat omakustanteisesti hankkia latauslaitteen asennettavaksi taloyhtiön rakentamaan latausvalmiuteen kun se tulee ajankohtaiseksi. Kun latauslaite on osakkaan omistama, taloyhtiö ei saa siihen ARA-tukea, mutta osakas voi hakea kotitalousvähennystä latauslaitteen asennuskustannuksista.

11. Kuka maksaa latauspisteen?

Kustannusten jakautumisesta keskusteltaessa tärkein kysymys on, kuka omistaa pysäköintipaikat? Mikäli parkkipaikat ovat taloyhtiön omistuksessa, muutostöiden kustannuksiin osallistuvat kaikki taloyhtiön osakkaat. Mikäli parkkipaikat ovat osakkaiden omistuksessa, muutostöiden kustannuksiin osallistuvat parkkipaikan omistavat osakkaat. Päätös menettelymallista ja kustannusten jakautumisesta tapahtuu yhtiökokouksessa. Latauspisteet on mahdollista toteuttaa myös niin sanotulla osakevähemmistömallilla, eli tietty joukko osakkaista hankkii latauspisteet ja huolehtii projektin kustannuksista.

12. Paljonko latauslaite maksaa ja miksi joku latauslaite on hankintahinnaltaan toista mallia kalliimpi?

Latauslaitteita löytyy lähes yhtä paljon kuin ladattavia automalleja. Latauslaitteen hinta määräytyy pitkälti sen kyvykkyyden ja ominaisuuksien mukaan. Erilaiset käyttöympäristöt edellyttävät harkintaa siitä, minkälainen laite soveltuu kohteeseen parhaiten.

13. Voiko latauslaitteen saada palvelumallilla?

Plugit Finland Oy:n palvelumallissa kaikki kustannukset voidaan myös osoittaa käyttäjille, jotka hankkivat latauslaitteen palveluineen omalla muutostyöilmoituksella. Taloyhtiölle ei siis muodostu kuluja, mikäli laite asennetaan olemassa olevaan valmiuteen.

+ Miten saan asian yhtiökokoukseen?

Plugitin asiantuntijan voi kutsua paikalle kokoukseen tai etäyhteyden avulla.

keba kecontact rasia

Erilaiset latauslaitteet

Latauslaitteet voidaan kategorisoida helposti kolmeen lokeroon. Jokainen laitetyyppi on suunniteltu toimimaan tietynlaisessa ympäristössä ja sisältää tietyt ominaisuudet.

Katso alta erilaisia latauslaitevaihtoehtoja:

Kotilatauslaite on suunniteltu nimenomaan kotilataamiseen kun ei tarvita verkkoyhteyttä tai laskutuspalvelua. Kotilatauslaitteissa ei myöskään ole RFID-lukijaa tai energiamittaria. Kotilatauslaitteita käytetään kohteissa, joissa energian mittaus tapahtuu suoraan asunnon omalta mittarilta ja kulutus siirtyy suoraan sähkölaskuun.

Tyypillisiä käyttökohteita ovat omakotitalot, mökit ja jotkin rivitalot joissa autopaikka on suoraan asunnon yhteydessä.

Älykäs latauslaite soveltuu ominaisuuksiltaan taloyhtiöihin, julkisiin latauspisteisiin ja työpaikkalataukseen.

Älykäs latauslaite voidaan yhdistää operaattorin taustajärjestelmään, josta voidaan tuottaa palveluita kuten käyttäjän tunnistaminen, etäohjaus ja laskutuspalvelut.

Osa älykkäistä latauslaitteista on sidottu tiettyyn palveluntuottajaan, eikä tilaaja voi esimerkiksi vaihtaa operaattoria. Mikäli osakas on omana muutostyönä hankkinut tällaisen latauslaitteen, on vaarana että laajemman mittaluokan toteutuksessa osakas joutuu hankkimaan uuden laitteen, joka on yhteensopiva taloyhtiöön hankittavien laitteiden ja järjestelmien kanssa.

OCPP on latauslaitevalmistajien ja
operaattorien välinen tiedonsiirtoprotokolla, joka varmistaa että eri latauslaitevalmistajan ja palveluntarjoajat ovat yhteensopivia. Mikäli osakas asentaa omana muutostyönä OCPP-yhteensopivan älykkään latauslaitteen, siihen voidaan määrittää tulevaisuudessa operaattori ja yhdistää kuormanhallinta.

OCPP yhteensopiva latauslaite on älykäs latauslaite, ja se sopii kaikkiin taloyhtiöihin, julkisiin latauspisteisiin ja
työpaikkalataukseen. Älykkäissä latauslaitteissa kannattaa valita OCPP-yhteensopiva tulevaisuuden muuttuvien tarpeiden varalta.

Näin pääset alkuun

1. Kartoitus: Aloita keräämällä perustiedot
Kartoituksesta käy ilmi, montako latauslaitetta voidaan asentaa nykyistä sähkölaitteistoa ja kapasiteettia, esimerkiksi lämmitystolppien kaapelointia, hyödyntämällä.

2. Kokous: Käy asia läpi hallituksessa
Pohjatietojen perusteella hallituksen kokouksessa voidaan käydä läpi lähtötilanne, resurssit ja ratkaisumallit. Pöydällä voi olla jo tarjouksia tai alustavia hintatietoja suunnittelun edistämiseksi.

3. Kokonaisuus: Asennus ja ylläpito
Vaikka osakkaalle annettaisiin lupa yksittäisen latauslaitteen asentamiselle, kannattaa asiaa tarkastella kokonaisuutena. Kun latauslaitteiden määrä tulevaisuudessa kasvaa, yksittäiset toteutukset eivät saa muodostua esteeksi tai yhdenvertaisuuden kannalta ongelmallisiksi.

Ota yhteyttä

Kartoituksen tilaaja*
Tietosuoja*
Scroll to Top

SOITA MEILLE
0207 350 330

LÄHETÄ SÄHKÖPOSTIA

asiakaspalvelu@plugit.fi

Ota yhteyttä asiantuntijaan

Oli mielessäsi pieni tai iso toive tai kysymys, jätä yhteystietosi ja me palaamme asiaan pikimmiten! Yhteydenotto ei sido sinua mihinkään.

Asiani koskee*
Tietosuoja*
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Plugit Caas - oppaan lataus

Tietosuoja*
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Asiantuntijatapaamisen ajankohta

Nimi*
Ehdota meille sinulle sopivaa ajankohtaa, palaamme pian asiaan.
Tietosuoja*

Taloyhtiön lataustapakartoitus

Kartoituksen tilaaja*
Tietosuoja*

Lataa ”Sähköauton latausjärjestelmä työpaikalle” -opas

Tietosuoja*
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lataa ”Sähköauton lataus taloyhtiössä” -opas

Tietosuoja*
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lataa ”Sähköauton kotilataus” -opas

Tietosuoja*
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.