Myydyt sähköautot Suomessa

Ladattavien ajoneuvojen levinneisyys kaupungeittain.
Ladattavien ajoneuvojen rekisteröintimäärät Suomessa kasvavat koko ajan. Kartasta näkee Suomessa rekisteröityjen sähköautojen sijainnit 200 km tarkkuudella.