Chago-latauslaitteiden hallinta

Chago Pro EVF ja Wallbox EVB -latauslaitteet tukevat SMS- sekä applikaatiotunnistautumista sekä valtaosin RFID ja NFC -tunnisteita . Asennuskohteesta ja toimintaperiaatteesta riippuen valitaan tarkoituksenmukaisin tapa käyttäjän tunnistautumiseen sekä lataustapahtuman aloittamiseen ja lopettamiseen.

Tiedonsiirtoyhteys laitteelta järjestelmään

Tiedonsiirtoyhteys latauslaitteista järjestelemään hoidetaan 2G, 3G, ethernet tai WiFi -yhteydellä. Tiedonsiirtoyhteyden avulla päivitykset latauslaitteiston ohjelmistoon sekä mahdolliset etähallintatoimenpiteet ja raportointipalvelut ovat mahdollisia.

Dynaaminen kuormanhallinta

22 kW latausteho laitteelle edellyyttää yhtä 3 x 63A tai kahta 3 x 32A lähtöä syöttävältä keskukselta. Laitteen asennus tehdään kohteesta saatavilla olevan sähkökapasiteetin mukaisesti. Mikäli laitteita on useita on EVF ja EVB -latauslaitteiden tehot hallittavissa dynaamisesti.

Dynaaminen kuormanhallinta mahdollistaa kiiteistöstä saatavilla olevan tehon maksimaalisen hyödyntämisen ja samalla varmistetaan, että latauslaitteiden kuormitus ei ylitä sallittua ylärajaa.

EVFja EVB -latauslaitteiden lataustehoa voidaan hallita dynaamisesti. Syöttökeskukselta käytetävissä oleva teho määritellään latauslaitteden käytettävissä olevaksi maksimivirraksi. Dynaamisen kuormanhallinnan avulla latauspisteiden virtoja voidaan hallita lataustapahtumien aikana
EVFja EVB -latauslaitteiden lataustehoa voidaan hallita dynaamisesti. Syöttökeskukselta käytetävissä oleva teho määritellään latauslaitteden käytettävissä olevaksi maksimivirraksi. Dynaamisen kuormanhallinnan avulla latauspisteiden virtoja voidaan hallita lataustapahtumien aikana

Tärkeä osa toimivaa latausjärjestelmää on etähallinta- ja raportointijärjestelmä. Yhä useammassa kohteessa on tarvetta myös lataustapahtumien kohdistamiseen sekä käyttäjätilien hallintaan.


Latauspaikkahallinta
Latauspaikkahallinta

Käyttäjähallinta

Olipa kyse taloyhtiöstä tai työpaikasta on lataustapahtumien kohdentaminen käyttäjään usein hyvin tarkoituksenmukaista. Hallintajärjestelmä mahdollistaa käyttäjätilien hallinnoimisen ja lataustapahtumaraporttien luomisen.
Latuastapahtumien kohdistaminen käyttäjään.
Latuastapahtumien kohdistaminen käyttäjään.