Kiinteistön kartoitus latauslaiteasennuksia varten

Muutama latauslaite vai kymmenien laitteiden järjestelmä? – kiinteistökartoituksella varmistetaan kiinteistön soveltuvuus latauslaiteasennuksiin.

Sähköautojen latauslaitteet ovat teholtaan huomattavan suuria. Tästä syystä ennen latauslaitteiden valintaa tulee suorittaa kartoitus, jolla varmistetaan kiinteistön soveltuvuus laiteasennuksiin. Muutamien latauspisteiden asentaminen ei tyypillisesti ole ongelma, mutta kun kyse on suuremmista (esim. kymmenien laitteiden) järjestelmistä tämä edellyttää älykästä ohjausta, mikä vaikuttaa latauslaitetoimituksen sisältöön.

Kiinteistökartoitus sisältää:

  • Kohteen omistajan tai haltijan haastattelu
  • Sähköteknisen selvityksen kohteessa
  • Kustannuslaskelmat laite- ja työkustannuksista
  • Yhteenveto kohteesta ja olemassa olevasta latauskapasiteetista

Kohteen omistajan haastattelu

Keskusteluissa kohteen omistajan tai haltijan kanssa selvitetään kohteessa ilmenneet sähköautojen lataustarpeet, toivomusten mukaiset sijoituspaikat sekä latausjärjestelmän laajuus. Olennaista on selvittää myös latauspisteiden käyttäjäprofiili ja sen pohjalta määräytyvät palvelut. Samassa yhteydessä vastataan tyypillisesti kiinteistön edustajan kysymyksiin sähköisen liikenteen edistymisestä sekä nykyisestä markkinatilanteesta.

Selvitykset kohteessa

Kiinteistökartoitusten lähtökohtana on sähköteknisten resurssien varmistaminen. Toteutettavan latausjärjestelmän laajennettavuuden kannalta on tarkoituksenmukaista selvittää riittävän suuri ja käyttötarkoitukseen soveltuva syöttö kiinteistön keskuksista. Tyypillisesti soveltuvat keskukset ovat eri kiinteistöjen pääkeskukset. Mikäli asiakas ei halua ottaa huomioon latausjärjestelmän laajennusmahdollisuutta tulevaisuudessa, voidaan latauslaitteiden kytkennät tällöin tehdä lähimpään mahdolliseen keskukseen.

Toinen merkittävä, selvitettävä asiakokonaisuus on kaapelointireitti latausjärjestelmälle tai -laitteille näitä syöttävältä keskukselta. Kartoituksen yhteydessä käydään lävitse mahdolliset kaapelointireitit läpivienteineen sekä mahdollisine maaurakointitöineen. Lähtökohtana reittejä suunniteltaessa on kustannustehokkuus sekä tarkoituksenmukainen asennuspaikka ja -tapa. Selvityksen yhteydessä tehdään tarvittavat havainnot kokonaisinvestoinnin kustannuksista.

Kustannuslaskelma

Kiinteistökartoituksen yhteydessä tehdyn selvityksen perusteella jokaiseen kohteeseen lasketaan investointikustannukset niin latausjärjestelmän kuin taloteknisten töidenkin sekä asennustarvikkeiden osalta.
Kustannuksiin vaikuttaa vahvasti se, että onko mahdollinen kaapelointireitti jo olemassa vai pitääkö se rakentaa. Lisäksi ulkotiloihin ja maa-asenteisina suoritettaviin latauslaiteasennuksiin tulee kohteesta riippuen maanrakennustöitä, joiden kustannukset sisällytetään kokonaisarvioon. Arvio sisältää suosituksen latauspaikkaopastuksesta ja ruutumaalauksista sekä niiden kustannusarvion.

Yhteenveto kiinteistökartoituksesta

Yhteenvedossa esittelemme edellä mainitut asiat sekä erilaiset toimintamallit sähköautojen latauspalveluiden tarjoamiseksi. Olipa kyseessä sitten työpaikka, kauppakeskus tai vaikkapa hotelli liittyy jokaiseen käyttökohteena omanlaisensa tarpeet, jotka on syytä pyrkiä sisällyttämään olemassa oleviin asiakaspalveluprosesseihin. Esimerkkinä mainittakoon Keskon latausjärjestelmän yhdistäminen Plussa-kanta-asiakkuusohjelmaan.


Ota yhteyttä

Ota rohkeasti yhteyttä niin tulemme kartoittamaan kohteenne ja tarjoamme juuri Teille sopiva ratkaisua!

Timo Oikarinen
Myyntipäällikkö

p. 040 149 7905
timo.oikarinen@plugit.fiLue myös seuraavat artikkelit

Plugit huolehtii tarvittaessa myös latauspaikkojen asianmukaisesta merkitsemisestä, mahdollisista törmäyssuojista sekä opastuksesta latauspaikoille.

Sähköautojen latauslaitteet toimitiloihin, liikepaikoille ja julkisiin kohteisiin

Plugit toimittaa sähköautojen latauslaitteet ja -järjestelmät ammattitaidolla yrityksille.

Lue lisää

Sähköautojen lataaminen on pian mahdollista K-Plussa-kortilla Keskon toimipisteissä.

Kesko avaa sähköautojen latauspisteitä toimipisteisiinsä

Sähköautojen lataaminen on pian mahdollista K-Plussa-kortilla Keskon toimipisteissä. Latauslaitteiden asennustyöt suorittaa Plugit Finland.

Lue lisää

Tampereen toimipisteen 8-paikkainen sähköautojen latauskenttä on sijoitettu parkkialueen paraatipaikalle. 

Cargotecin toimipisteisiin sähköautojen latauslaitteita

PlugIt asensi sähköautojen latauslaitteet Cargotecin neljään toimipisteeseen. "Yhteistyö Plugitin kanssa on ollut saumatonta ja joustavaa", toteaa Mikko Luoso Cargoteciltä.

Lue lisää