Sähköautojen latauslaitteet toimitiloihin, liikepaikoille ja julkisiin kohteisiin

Plugit toimittaa sähköautojen latauslaitteet ja -järjestelmät ammattitaidolla yrityksille.

Plugit auttaa tarpeiden tunnistamisessa

Plugit toimittaa yrityksille sähköautojen latauslaitteet ja -järjestelmät asiakkaan toivomalla sisällöllä, lähtien pelkistä laitetoimituksista aina ”avaimet käteen” -toimituksiin. Lähtökohtana latauslaiteprojekteissamme on aina selvittää asiakkaan latauslaitetarpeet, joiden tunnistamisessa autamme mielellämme. Tarpeiden kartoituksen jälkeen pystymme tarjoamaan yrityksellenne parasta mahdollista ratkaisua sähköautojen lataamiseen. Tarvekartoitusta varten kehotamme yrityksiä olemaan meihin yhteydessä jo hyvissä ajoin. Mitä isompi hanke on kyseessä, sitä tärkeämpää on huomioida mahdollinen sähköautojen lataaminen heti alussa. Kohteesta ja latausjärjestelmän laajuudesta riippuen vaikutukset ulottuvat jopa kiinteistön sähköliittymän kokoon.

Projekti lähtee kiinteistön kartoituksesta

Sähköautojen lataaminen asettaa kiinteistölle aina omat vaatimuksensa. Sen lisäksi, että kohteesta tulisi löytyä sopivat pysäköintiruudut on varmistettava, että kyseiset ruudut sijaitsevat sähköistyksen osalta tarkoituksenmukaisessa paikassa. Osana kartoitusta selvitämme kiinteistön sähkötekniset resurssit, potentiaaliset asennuspaikat sekä eri asennuspaikkojen toteutustavat. Kartoituksen pohjalta luomme asiakkaalle ehdotuksen hankkeen toteuttamiseksi.

Latauslaitteiden valinta ja suunnittelu

Plugit on riippumaton toimija. Lähtökohtana latauslaitevalinnassa ja suosituksissa ovat asiakkaan asettamat vaatimukset.

Mahdollisia vaatimuksia latauslaitteelle:

  • Asennustapa (seinä / jalallinen)
  • Yksittäisiä laitteita tai laitejärjestelmä
  • Latausteho ja tyyppi
  • Energian mittaus (paikallinen / etänä)
  • Käyttäjän tunnistaminen RFID- tai NFC-tunnisteella
  • Automaattiset tai etäohjattavat vikavirtasuojat
  • Mahdolliset teippaukset tai laitejalan maalaus
  • Hallintajärjestelmä laitteille


Kun asiakkaalle on löydetty vaatimuksiltaan sopivat laitteet aloitetaan suunnittelu. Suunnittelussa päivitämme kiinteistön sähköpiirustukset vastaamaan suunniteltua asennusta, toimitussisältöön liittyvät aina tarvittavat dokumentit asennukseen ja arkistoon. Järjestelmäsuunnitteluun liittyen tarjoamme myös erityisesti sähköautojen latauslaitteille tarkoitettujen sähkökeskusten toimituksia.
Latauslaite- ja järjestelmäsuunnittelun lisäksi on huolehdittava latauspaikkojen asianmukaisesta merkitsemisestä, mahdollisista törmäyssuojista sekä opastuksesta latauspaikoille.


Plugit kartoittaa asiakkaiden latauslaitetarpeet ja ehdottaa niihin parasta mahdollista latauslaiteratkaisua.
Plugit kartoittaa asiakkaiden latauslaitetarpeet ja ehdottaa niihin parasta mahdollista latauslaiteratkaisua.

Projektipäällikkö vastaa hankkeesta

Plugitin toiminta perustuu erinomaiseen asiantuntijapalveluun. Jokaisella hankkeella on oma projektipäällikkönsä, joka vastaa asennuksessa tarvittavien yhdyshenkilöiden kontaktoinnista. Hankkeen alussa asiakas saa yhteenvedon hankkeen sisällöstä sekä siihen liittyvien henkilöiden tehtävistä ja yhteystiedoista. Valmiin hankkeen käyttöönotto-, tuotetieto- ja takuudokumentit luovutetaan tilaajalle kahden viikon sisällä asennuksesta.

Plugit toimii kaikkien toimittamiensa laitteiden sekä latausjärjestelmien takuuasioiden ensisijaisena osapuolena. Varmistamme asiakastyytyväisyyden myös käytön aikana tarjoamalla huolto- ja ylläpitokumppanuutta asiakkaillemme.

Ammattilainen mukana alusta loppuun

Haluamme olla asiakkaan mukana projektin alusta loppuun. Mitä isompi hanke on kyseessä, sitä tärkeämpää on huomioida mahdollinen sähköautojen lataaminen heti alussa. Kohteesta ja latausjärjestelmän laajuudesta riippuen vaikutukset ulottuvat jopa kiinteistön sähköliittymän kokoon. Autamme mielellämme hankkeen suunnittelun ohjauksessa ja mahdollisten suunnitteluohjeiden luomisessa.

Plugit huolehtii tarvittaessa myös latauspaikkojen asianmukaisesta merkitsemisestä, mahdollisista törmäyssuojista sekä opastuksesta latauspaikoille.
Plugit huolehtii tarvittaessa myös latauspaikkojen asianmukaisesta merkitsemisestä, mahdollisista törmäyssuojista sekä opastuksesta latauspaikoille.

Kysy lisää sähköautojen latauslaitteista yrityksille

"Haluamme olla asiakkaidemme mukana sähköautojen latauslaiteprojektin alusta loppuun. Ota yhteyttä, niin kartoitamme latauslaitetarpeenne ja tarjoamme teille parasta mahdollista ratkaisua sähköautojen lataamiseen."

Ota yhteyttä!


Topi Aaltonen
Myynti- ja markkinnointijohtaja

p. 046 810 1684
topi.aaltonen@plugit.fi


Lue myös seuraavat artikkelit

Tampereen toimipisteen 8-paikkainen sähköautojen latauskenttä on sijoitettu parkkialueen paraatipaikalle. 

Cargotecin toimipisteisiin sähköautojen latauslaitteita

PlugIt asensi sähköautojen latauslaitteet Cargotecin neljään toimipisteeseen. "Yhteistyö Plugitin kanssa on ollut saumatonta ja joustavaa", toteaa Mikko Luoso Cargoteciltä.

Lue lisää

Sähköautojen latauslaitteet ovat markkinointivaltti yrityksille

Plugitin myynti- ja markkinointijohtaja Topi Aaltonen kannustaa yrityksiä sähköautojen latauslaitteiden hankintaan.

Lue lisää