Sähköauton latausasema

Sähköauton latausasemalla tarkoitetaan konkreettista latauspistettä, joka sijaitsee kiinteistön alueella, ja josta autot ladataan.

Sähköauton latausasema – ulkotilat

PlugItin ulkotiloihin asennetavat latausasemat koostuvat tyypillisesti seuraavista komponenteista asennusjärjestyksessä:

  1. Latauskeskus
  2. Perustuselementti
  3. Adapteri
  4. Pylväs
  5. Törmäyssuoja ja liikennemerkki
  6. Latauslaite

Mikäli asennus tehdään parkkihalliin olemassa olevaan betonilattiaan, on tähän olemassa erillinen asennusadapteri. Seinäkiinnityksissä suositellaan latauslaitteelle erillistä taustalevyä, johon voidaan toteuttaa asiakkaan toivomusten mukainen ilme.

Latausaseman sijainnin valinta

Latausasema koostuu alueen latauslaitteista / tolpista sekä niitä syöttävästä latauskeskuksesta. Oikea sijainti latausasemalle valitaan tyypillisesti joko markkinoinnilliseen näkökantaan ja kustannustehokkuuteen perustuen.

Latausaseman rakentaminen edellyttää sähköistyksen tuomista riittävän lähelle haluttuja latauspaikkoja. Vanhassa kiinteistössä ensimmäinen haaste on tyypillisesti löytää sähkökeskus, jonka kapasiteetti riittää sähköautojen latausaseman syöttökaapelointiin.

Latauskeskus

Latausjärjestelmätoimitukset mitoitetaan kiinteistön kapasiteettiin ja tilaajan latauspistetarpeeseen soveltuvaksi. Latauskeskukseen jätetään riittävät tilavaraukset latausaseman mahdollisille laajennuksille.

Tyypillisesti kahdeksan (8) asiointilatauspisteen järjestelmä saadaan toteutettua 3x125 A lähdöstä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että latausjärjestelmässä voidaan ajoneuvon latausvirtaa säädellä kesken lataustapahtuman (dynaaminen latauksen kuormituksen ohjaus). Suurempi käyttäjämäärä pienentää jokaisen latausvirtaa. Tämän avulla järjestelmän pääsulakekoko ei kasva huomattavan suureksi ja kokonaisuus saadaan toteutettua kustannustehokkaasti asiakkaan tarpeisiin.

Käyttämissämme latauslaitteissa lataustehon säätö onnistuu ohjelmallisesti välillä 3 x 32 A - 1 x 8 A.
Lisäksi koko latausaseman kommunikaatio voidaan keskittää latauskeskukseen, jolloin tietoliikennemaksujen osuus jää moninkertaisesti pienemmäksi.

Lataustolpat

PlugItin latausjärjestelmässä voi olla joko yksi– tai kaksipuolisia lataustoppia. Lataustopat on mahdollista sijoittaa parkkipaikkojen väliin tai eteen, riippuen näiden käyttötarkoituksesta. Mahdollisuuksien mukaan latauslaitteet voidaan asentaa myös seinään, mutta tällöin erityistä huomiota on kiinnitettävä laitteen käytettävyyteen. Seinäpinnan tulee olla esteetön ja kulku seinän ja auton välistä estetty.

Yksipuolinen lataustolppa sijoitetaan aina parkkipaikan eteen. Siitä voidaan ladata vain yhtä autoa kerrallaan. Yksipuolinen lataustoppa mahdollistaa monipuoliset latauspaikan merkitsemis- ja brändäysmahdollisuudet. Vapaata pinta-alaa yksipuolisessa tolpassa brändäykseen on 1400 mm korkeassa tolpassa laitteen puolella 900 mm x 280 mm ja taustan puolella 1400 mm.

Kaksipuolisessa lataustolpassa asennetaan kaksi latauslaitetta vastakkaisille puolille mahdollistaen kahden auton samanaikaisen lataamisen yhdestä tolpasta. Kaksipuolinen latausasema asennetaan aina parkkiruutujen väliin. Kaksipuolinen on kustannustehokkain vaihtoehto.

Pysäköintiruudut

Sähköautojen lataamiseen tarkoitetut pysäköintiruudut tulisi olla aina 90 asteen kulmassa ajotiehen nähden. Tämä siitä syystä että, latauspistokkeen paikka eri ajoneuvoissa vaihtelee (esim. Nissan Leaf edessä ja Mercedes C-sarja takana oikealla). Pysäköinti takaperin viistoparkkiin aiheuttaa tarpeetonta vaivaa ja mahdollisia vaaratilanteita eikä ole yksisuuntaisissa pysäköintirivistöissä välttämättä mahdollista.

Sähköautojen lataamiseen tarkoitettujen pysäköintipaikkojen leveydeksi suositellaan vähintään 2,7 metriä. Autojen väliin tulee jäädä tilaa kytkeä latauskaapeli ilman viereisen auton vahingoittumista ja lisäksi ajoneuvoihin kytketyt latauskaapelit vaikeuttavat kulkua viereisiin ajoneuvoihin.

Sähköauton latauspisteen opastus

Sähköautoilun helpottamiseksi latausasemat tulisi merkitä selkeästi sekä niille tulisi olla näkyvä opastus. Asemakokoonpanossa eriteltyjen komponenttien lisäksi hyvään merkintätapaan sisältyy ruutujen maalaus vihreäksi sekä riittävä opastus pysäköintipaikalle kiinteistön tontille tultaessa. Kohteen kartoituskäynnin yhteydessä tuotetaan myös kohdekohtainen ohjeistus merkinnöistä ja opasteista.