Sähköautojen latauslaitteet kehittyvät vauhdilla

Sähköautojen latauslaitteet sisältävät jo nykyisellään monia teknisiä ominaisuuksia, mutta tulevaisuudessa laitteiden älykkyyden määrä kasvaa. Ne tullaan mm. Integroimaan kiinteistöautomaatioon.

Sähköautojen lataamiseen löytyy monenlaisia laitteita: Auton mukana tulevalla tilapäislatauslaitteella auton saa ladattua tavallisesta kotitalouspistorasiasta. Kiinteästi asennettu kotilatauslaite on puolestaan turvallisin ja nopein tapa ladata ajoneuvo kotona tai työpaikalla. Pikalatauspisteet löytyvät tavallisesti huoltoasemien yhteydestä ja niillä auton saa ladattua 80 %:sesti täyteen noin puolessa tunnissa.

Kiinteästi asennettavat latauslaitteet

Kiinteästi asennettavat latauslaitteet sisältävät jo nykyisellään runsaasti erilaista latausta helpottavaa tekniikkaa. Kiinteitä latauslaitteita asennetaan yhä enenevämmässä määrin koteihin, yrityksiin kuin julkisiin latauspisteisiinkin. Latauslaitteesta riippuuen niissä on käytössä esimerkiksi seuraavanlaisia tekniikoita:

 • Latausvirran rajoittaminen joustavasti, mikäli kiinteistön sähköliittymä ei salli jatkuvaa maksimilatausvirtaa esimerkiksi pääsulakkeen koon vuoksi. Tyypillinen tilanne on, että auton latauslaite kytketään kotona releohjatusti pois päältä tai alemmalle teholle esimerkiksi sähkökiukaan ollessa päällä tai lämmityskuorman noustessa. Latausvirran rajoittaminen on mahdollista Schneiderin latauslaitteissa.
 • Lataustapahtuman ajastaminen aikaan, jolloin talon muu energiankulutus on minimissään tai halvempaa (esimerkiksi ns. yösähköhinnoittelu). Ajastaminen on mahdollista muun muassa Siemensin ja GE:n latauslaitteissa.
 • Lataamisen aloittaminen tunnisteella (taloyhtiöissä / julkisissa latauspisteissä). Tällöin on mahdollista kohdistaa latauksessa käytetyn sähkön kulutus käyttäjäkohtaisesti. Mikäli taloyhtiössä on useita latauslaitteita, on latauslaitejärjestelmä myös mahdollista varustaa kuormanhallintalaitteella. Tunnistustekniikan sisältäviä latauslaitteita valmistavat Keba ja ABL Sursum.
 • Energiamittari, jolla voi seurata latauslaitteen energian kulutusta. Näin esimerkiksi taloyhtiössä voidaan laskuttaa sähkö todellisen kulutuksen mukaan. Energiamittarin saa asennettua kaikkiin latauslaitteisiin.

Nykyisin monet julkiset latauspisteet on toteutettu perinteisellä Schuko-pistorasialla (”kotitalouspistorasia”), jolloin asiakas käyttää lataukseen ajoneuvon tilapäislatauslaitetta. Suuntaus on kuitenkin nopeasti menemässä kohti kiinteitä latauslaitteita, joiden avulla lataustapahtumasta saadaan nopeampi, mukavampi, turvallisempi – ja älykkäämpi.

Latausasemat voidaan liittää älykkääseen verkkoon, jolloin on mahdollista eriyttää palvelua tarpeen mukaan. Julkisissa latauspisteissä älykäs järjestelmä mahdollistaa esimerkiksi ilmaisen latausmahdollisuuden rajoittamisen kaupan kanta-asiakasohjelman jäsenille. Latauslaitteen taustajärjestelmästä saatavan datan avulla esimerkiksi kauppa voi markkinoinnissaan ja ympäristöraportoinnissaan hyödyntää asiakkailleen tarjoamia saasteettomia kilometrejä.

Latauslaitteiden tulevissa sukupolvissa on nähtävissä lisää mahdollisuuksia kiinteistöautomaatiointegrointiin. Kiinteistöautomaatio mahdollistaa kiinteistön sähkönkäytön optimoinnin sekä käytössä olevan tehon että sähkön hinnan perusteella parhaaseen mahdolliseen aikaan. Lisäksi esimerkiksi päivällä aurinkopaneeleilla tuotettu sähköenergia on mahdollista ohjata akkuvarastoon ja sieltä edelleen tasaamaan kiinteistön sähkökuormaa ajoneuvon lataustapahtuman ajaksi. Latauslaitteet tulevat myös tarjoamaan mahdollisuuden hallinnointiin internettiin yli, joka tulee mahdollistamaan ladattavan ajoneuvon tilan tarkkailun ja säätämisen latauslaitteen kautta.

Lisäksi lähivuosina sekä sähköautot että latauslaitteet toimivat kaksisuuntaisesti, mikä tarkoittaa, että auton akustoa voidaan käyttää "sähkövarastona" tasaamaan kiinteistön sähkökuormahuippuja. Tällöin auton akustosta otettaisiin sähköä kodin tai vaikka kesämökin sähkölaitteisiin. Kun sähkökuormahuippu on ohi, niin auton akusto ladataan taas täyteen (yleensä yöllä).

Kiinteät latauslaitteet lähitulevaisuudessa

 • Integroidaan kiinteistöautomaatioon ja internetiin
 • Hyödyntävät aurinko- ja tuulienergiaa (sähkö varastoidaan erillisiin akkuvarastoihin)
 • Toimivat kaksisuuntaisesti, jolloin auton akustoa voidaan käyttää "sähköavarastona"
 • Integroidaan yrityksen kulunvalvontajärjestelmiin
 • Mahdollistavat entistä nopeamman latauksen (auton kiinteän laturin maksimilataustehoon saakka)
 • Lisääntyvät nopeasti julkisilla paikoilla ja yrityksissä
 • Ilmaisen latausmahdollisuuden hyödyntäminen markkinoinnissa ja asiakassitouttamisessa.

Latauslaitteiden tulevissa sukupolvissa on nähtävissä lisää mahdollisuuksia muun muassa kiinteistöautomaatiointegrointiin.
Latauslaitteiden tulevissa sukupolvissa on nähtävissä lisää mahdollisuuksia muun muassa kiinteistöautomaatiointegrointiin.

Pikalatauspisteet

Pikalatauspisteitä löytyy lähinnä huoltamoiden yhteydestä. Pikalatauksessa käytettävät liittimet (autosta riippuen joko CHAdeMO tai CCS) poikkeavat muissa lataustyypeissä käytettävissä liittimistä, ja kaikki automallit eivät tarjoa pikalatausmahdollisuutta. Pikalataus on lähes aina maksullinen ja maksu on tyypillisesti aikaperusteinen.

Pikalatauspisteet lähitulevaisuudessa

 • Täyssähköautojen yleistymisen myötä pikalatauspisteiden määrä tulee kasvamaan.
 • Autojen akkukapasiteetin kasvaessa on nähtävissä, että pikalatausasemien tarjoama latausteho tulee kasvamaan nykyisestä 50kW:sta jopa 150kW:iin.
 • Todelliseen sähkönkäyttöön perustuva hinnoittelu tulee korvaamaan aikaperusteisen hinnoittelun pikalatauksienkin yhteydessä.


Sähköautojen pikalatausasemien tarjoama latausteho tulee kasvamaan tulevaisuudessa nykyisestä 50kW:sta jopa 150kW:iin
Sähköautojen pikalatausasemien tarjoama latausteho tulee kasvamaan tulevaisuudessa nykyisestä 50kW:sta jopa 150kW:iin

Lue myös seuraavat artikkelit

Sähköautojen latauslaitteiden tunnistustekniikka

Sähköautojen latauslaitteet saattavat vaatia toimiakseen RFID- tai NFC-tunnisteella tehtävän valtuutuksen.

Lue lisää

Yleistä tietoa sähköautojen lataamisesta

Perustietoa ja ohjeita ladattavan ajoneuvon lataamiseen.

Lue lisää