fb

Tilausehdot

PLUGIT FINLAND OY:N ETÄMYYNNIN SOPIMUSEHDOT

Nämä ovat Plugit Finland Oy:n (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) etämyynnin sopimusehdot (jäljempänä ”Ehdot”), joita sovelletaan kuluttaja-asiakkaan (jäljempänä ”Kuluttaja-asiakas”) tai yritys- tai muun yhteisöasiakkaan (jäljempänä ”Yritysasiakas”) ja Palveluntarjoajan väliseen sopimukseen silloin, kun sopimus syntyy Palveluntarjoajan tarjoaman verkkokaupan välityksellä tai muutoin etäviestimien, kuten puhelimen tai sähköpostin, välityksellä ilman, että osapuolet ovat yhtä aikaa läsnä. Kuluttaja-asiakkaasta ja Yritysasiakkaasta käytetään jäljempänä nimitystä ”Asiakas” viittaamaan sekä Kuluttaja- että Yritysasiakkaaseen.

Asiakasta kehotetaan tutustumaan myös Palveluntarjoajan verkkopalvelun käyttöehtoihin, joita sovelletaan kaikkiin käyttäjän toimiin Palveluntarjoajan verkkopalvelussa.

Asiakasta kehotetaan tutustumaan myös Palveluntarjoajan verkkopalvelun käyttöehtoihin, joita sovelletaan kaikkiin käyttäjän toimiin Palveluntarjoajan verkkopalvelussa.

1. PALVELUNTARJOAJA JA ASIAKASTUKI JA ASIOINNIN KIELI

Plugit Finland Oy
(y-tunnus: 2513960-7)
Jasperintie 334B
33960 Pirkkala
Puhelin: 0207 350 330 (puhelun hinta: 0,088 €/min)
Sähköposti: myynti@plugit.fi

 

Mikäli Asiakkaalla on kysyttävää ostamastaan tuotteesta tai palvelusta tai niiden käyttämisestä tai Asiakas haluaa tehdä valituksen, Asiakasta kehotetaan olemaan yhteydessä Palveluntarjoajaan. Palveluntarjoaja pyrkii huolehtimaan kaikkien ongelmatilanteiden ratkaisemisesta mahdollisimman pian.

 

Asiointi ja asiakaspalvelu tapahtuvat suomen kielellä. Asiakasviestintää voidaan toteuttaa myös sähköisesti Asiakkaan antamia yhteystietoja käyttäen.

2. REKISTERÖITYMINEN JA TILAUKSEN TEKEMINEN

Palveluntarjoaja myy tuotteita ja palveluita oikeustoimikelpoisille ja vähintään 18-vuotiaille Kuluttaja-asiakkaille sekä Yritysasiakkaille.

Tehdäkseen tilauksen Palveluntarjoajan verkkokaupassa, Asiakkaan tulee olla rekisteröitynyt Palveluntarjoajan palveluun. Ilman rekisteröitymistä tilausta ei voi verkkokaupassa tehdä lainkaan.

Asiakkaan tulee rekisteröityessään antaa rekisteröinnin yhteydessä pyydetyt tiedot oikeina, ja ilmoittaa mahdollisesta tietojensa myöhemmästä muuttumisesta Palveluntarjoajalle. Väärien tietojen antaminen on kielletty, ja se saattaa johtaa seuraamuksiin. Asiakkaan tulee luoda itselleen rekisteröinnin yhteydessä salasana. Salasana on tarkoitettu ainoastaan Asiakkaan omaan käyttöön, eikä sitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle. Asiakas vastaa kaikesta salasanansa avulla tehdyistä tilauksista verkkokaupassa. Mikäli Asiakas havaitsee tunnuksiaan käytetyn väärin, salasanansa joutuneen ulkopuolisen tietoon tai Asiakkaalla on syytä epäillä näin tapahtuneen tai tunnuksiaan väärinkäytettävän, Asiakkaan tulee välittömästi ilmoittaa asiasta Palveluntarjoajalle, jolla on oikeus jäädyttää tai sulkea Asiakkaan tunnukset.

Mikäli tilaus koskee latausjärjestelmän asentamista kiinteistölle, Asiakkaan tulee olla kyseisen kiinteistön omistaja tai Asiakkaan tulee olla saanut kiinteistönomistajalta (esim. asunto-osakeyhtiö tai vuokranantaja) kirjallinen lupa latausjärjestelmän asentamiseen.

Asiakasta sitova tilaus syntyy, kun asiakas on lähettänyt tilauksensa Palveluntarjoajalle verkkokaupassa (ks. kuitenkin jäljempänä Kuluttaja-asiakkaita koskeva kohta Peruuttamisoikeus) tai tehnyt muutoin, esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostitse Palveluntarjoajan kanssa sopimuksen. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että tilaukseen liittyy maksuvelvollisuus.

Asiakkaalle lähtee automaattisesti tilauksen vastaanottovahvistus verkkokaupassa tehdystä tilauksesta. Asiakkaan tulee tarkistaa, että vahvistus vastaa sisällöltään Asiakkaan tekemää tilausta. Palveluntarjoajalla on oikeus olla hyväksymättä tilausta perustellusta syystä. Tilaus on sitova Palveluntarjoajaa kohtaan, kun Asiakkaalle toimitetaan sopimusvahvistus (ks. jäljempänä kohta 4.).

3. MAKSUVÄLINEET

Tilaus voidaan maksaa seuraavilla maksuvälineillä:

  • seuraavien pankkien verkkopankit: Nordea, OP, Danske, Säästöpankki, POP, Aktia, Handelbanken, Ålandsbanken, S-Pankki.
  • seuraavat maksu-/luottokortit: Visa, Visa Debit, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Diners Club ja JCB.

Verkkopankkien ja luottokorttien avulla tapahtuvan maksujen välityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (y-tunnus 2122839-7). Maksun välittämisessä käytetään SSL-salattua tietoliikenneyhteyttä, mikä tarkoittaa, että maksaminen ja tietosi on suojattu tietoturvan alalla yleisesti turvattuna katsottavalla tavalla.

4. VAHVISTUS TEHDYSTÄ SOPIMUKSESTA

Asiakkaalle toimitetaan verkkokaupassa tehdyn onnistuneen tilauksen tai muulla tavoin, kuten puhelimitse tai sähköpostitse tehdyn sopimuksen jälkeen vahvistus tehdystä sopimuksesta. Kuluttaja-asiakkaalle toimitetaan lisäksi peruuttamislomake ja -ohje. Vahvistus ja peruuttamislomake ja -ohje toimitetaan Asiakkaan tilauksen yhteydessä antamaan sähköpostiosoitteeseen tai tuotteen toimituksen yhteydessä saatekirjeen liitteenä.

5. TOIMITUSRAJOITUKSET

Palveluntarjoaja toimittaa tuotteita ja palveluita ainoastaan Suomeen, Ahvenanmaa mukaan lukien.

6. TUOTTEIDEN TOIMITUKSET

Tilaukseen sisältyvät tuotteet toimitetaan postin välityksellä. Mikäli samaan tilaukseen sisältyy tuotteeseen liitännäinen palvelu, kuten asennuspalvelu, sovelletaan palvelun toimittamiseen sitä, mitä palveluiden suorittamisesta on jäljempänä todettu.

Toimituskulut yksilöidään aina selkeästi tilauksen yhteydessä siten, että toimituskulut, tuotteen hinta sekä kokonaishinta toimituskuluineen ilmoitetaan erikseen. Mikäli Asiakkaan tilaus sisältää tuotteita, joilla on eripituinen toimitusaika, Palveluntarjoajalla on oikeus toimittaa tuotteet Asiakkaalle myös erikseen. Asiakkaalta peritään tällöin toimituskulut kuitenkin vain yhdestä toimituksesta.

Tilausten toimitusajat määräytyvät tapauskohtaisesti, sillä toimitusaika riippuu tuotteen saatavuudesta ja toimituksen määränpäästä. Palveluntarjoaja pyrkii kuitenkin toimittamaan tilauksen sisältyvät tuotteet mahdollisimman pian ja viimeistään 30 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä.

Mikäli Asiakas ei määräajassa nouda tilauksen mukaisesti toimitettua tuotetta, jonka seurauksena tuote palautuu Palveluntarjoajalle, katsotaan Asiakkaan peruuttaneen tilauksensa. Palveluntarjoaja on tällöin oikeutettu perimään Asiakkaalta käsittelymaksun, joka vastaa tuotteen toimittamisesta ja palauttamisesta aiheutuvia kuluja, ja kuittaamaan maksun Asiakkaalle hyvitettävistä maksusuorituksista.

7. PALVELUIDEN SUORITTAMINEN

Asiakkaan tilaama palvelu suoritetaan Asiakkaan ja Palveluntarjoajan sopimana ajankohtana, elleivät Asiakas ja Palveluntarjoaja myöhemmin toisin sovi.

8. TUOTTEIDEN TOIMITTAMISEN TAI PALVELUIDEN SUORITTAMISEN VIIVÄSTYMINEN

Mikäli tuotteiden toimittaminen tai palveluiden suorittaminen viivästyy arvioidusta tai sovitusta ajankohdasta, Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan Asiakkaalle viivästyksestä Asiakkaan antamia yhteystietoja käyttäen ja antamaan Asiakkaalle uuden arvion tuotteen toimitusajankohdasta tai sopimaan Asiakkaan kanssa uudesta palvelun suorittamisajankohdasta.

Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus vedota tuotteiden toimittamisen tai palveluiden suorittamisen viivästymisestä johtuviinsa kuluttajansuojalain mukaisiin oikeuksiinsa. Palveluntarjoaja ei vastaa viivästyksestä, jos tuotteen toimittaminen tai palvelun suorittaminen viivästyy tai tilausta ei voida toimittaa lainkaan tai palvelua suorittaa Asiakkaasta johtuvasta syystä, kuten siksi, että Asiakas on ilmoittanut virheelliset yhteystiedot, laiminlyönyt ilmoittaa yhteystietojensa muuttumisen tai Asiakas ei ole paikalla sovittuna tuotteiden toimittamisajankohtana tai palvelun suorittamisajankohtana eikä häntä tavoiteta.

9. TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TARKASTAMINEN, PALVELUNTARJOAJAN LAKISÄÄTEINEN VIRHEVASTUU JA ASIAKKAAN HUOLELLISUUSVELVOLLISUUS

Asiakkaan tulee tuotteen toimituksen vastaanotettuaan viivytyksettä tarkistaa, että toimitetut tuotteet ovat virheettömiä ja että toimitus on sisältänyt kaikki tilatut tuotteet. Vastaavasti Asiakkaan tulee palvelun tultua suoritettua tarkistaa, että Palvelun sisältö ja tulos vastaa sovittua.

Mikäli Asiakas havaitsee, että toimitetussa tuotteessa tai palvelussa on virhe tai tuote tai palvelu ei muutoin vastaa sovittua, Asiakkaan tulee ilmoittaa siitä Palveluntarjoajalle välittömästi havaittuaan virheen. Palveluntarjoaja on Kuluttaja-asiakkaalle vastuussa tuotteen tai palvelun virheestä kuluttajansuojalain mukaisten pakottavien virhevastuusäännösten nojalla.

Asiakkaan tulee aina lukea tuotteiden käyttöohjeet huolellisesti ennen niiden käyttämistä, ja noudattaa käyttöohjeita ja huolellisuutta tuotteiden käytössä.

10. TAKUU

Mikäli valmistaja on antanut latausjärjestelmiä koskevan takuun, takuuehdot toimitetaan Asiakkaalle tuotepakkauksen yhteydessä. Palveluntarjoaja ei vastaa valmistajan takuun perusteella sellaisesta tuotteen virheestä, josta Palveluntarjoaja ei kuluttajansuojalain pakottavien virhevastuusäännösten mukaan muutoin olisi vastuussa. Yritysasiakkaaseen nähden Palveluntarjoaja ei vastaa tuotteesta valmistajan takuun perusteella.

11. HINNAT

Hinnat sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron, mutta eivät toimituskuluja, ellei toisin ole mainittu.

Etämyynnissä ilmoitetut tavaroiden ja palveluiden hinnat ovat voimassa toistaiseksi tai erikseen ilmoitetun ajan. Palveluntarjoajalla on oikeus harkintansa perusteella muuttaa hintoja.

Tilaukset veloitetaan tilaushetkellä voimassa olevan hinnan perusteella. Asiakkaalle annetaan ennen etäsopimuksen tekemistä tieto tuotteiden ja palveluiden hinnasta, toimituskuluista sekä toimitushinnan sisältämästä kokonaishinnasta veroineen.

Palveluntarjoaja pyrkii varmistumaan etämyynnissä ilmoitettujen hintojen oikeellisuudesta, mutta ei takaa niiden virheettömyyttä. Mikäli Asiakkaalle on annettu virheellinen hintatieto, ja virhe on niin selvä, että Asiakkaan olisi pitänyt ymmärtää kyseessä olevan virhe (esim. hinta on poikkeuksellisen alhainen verrattuna todelliseen hintaan tai yleiseen hintatasoon), Palveluntarjoaja ei ole velvoitettu myymään tuotetta tai palvelua virheellisellä hinnalla.

12. TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN SAATAVUUS

Etämyynnissä ilmoitetut tavaroiden ja palveluiden hinnat ovat voimassa toistaiseksi tai erikseen ilmoitetun ajan. Palveluntarjoajalla on oikeus harkintansa perusteella muuttaa hintoja.

Tilaukset veloitetaan tilaushetkellä voimassa olevan hinnan perusteella. Asiakkaalle annetaan ennen etäsopimuksen tekemistä tieto tuotteiden ja palveluiden hinnasta, toimituskuluista sekä toimitushinnan sisältämästä kokonaishinnasta veroineen.

Palveluntarjoaja pyrkii varmistumaan etämyynnissä ilmoitettujen hintojen oikeellisuudesta, mutta ei takaa niiden virheettömyyttä. Mikäli Asiakkaalle on annettu virheellinen hintatieto, ja virhe on niin selvä, että Asiakkaan olisi pitänyt ymmärtää kyseessä olevan virhe (esim. hinta on poikkeuksellisen alhainen verrattuna todelliseen hintaan tai yleiseen hintatasoon), Palveluntarjoaja ei ole velvoitettu myymään tuotetta tai palvelua virheellisellä hinnalla.

12. TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN SAATAVUUS

Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan saatavilla olevista tuotteista ajantasaiset ja oikeat tiedot. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan voi taata tietojen virheettömyyttä. Palveluntarjoaja ei myöskään voi taata myytävien tuotteiden saatavuutta tai riittävyyttä, sillä tuote saattaa loppuunmyyty tai Palveluntarjoajan yhteistyökumppani voi olla estynyt toimittamasta tuotetta maahan.

Mikäli Asiakas on tilannut tuotteen, jonka on ilmoitettu olevan saatavilla, mutta joka on tehtyä sopimusta koskevan vahvistamisen jälkeen tilapäisesti loppunut siten, että tuotteen toimitus viivästyy arvioidusta toimitusajankohdasta, Palveluntarjoaja pyrkii välittömästi tilanteen havaittuaan ilmoittamaan asiasta asiakkaalle, ja antamaan uuden toimitusajan. Mikäli tilattua tuotetta ei ole lainkaan saatavilla, Palveluntarjoaja sitoutuu hyvittämään Asiakkaalle tilatusta tuotteesta jo maksetun hinnan täysimääräisesti, ja sopimuksen katsotaan kyseisen tuotteen osalta peruuntuneen. Palveluntarjoaja ottaa tällaisessakin tilanteessa Asiakkaaseen heti yhteyttä, jolloin asiakkaalla on halutessaan mahdollisuus pitää kauppa voimassa ja hyväksyä korvaavan tuotteen toimittaminen.

13. PERUUTTAMISOIKEUS

Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus peruuttaa etämyynnissä tehty sopimus 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta. Peruuttamisoikeutta ei kuitenkaan ole, jos sopimus on koskenut palvelua, joka on Kuluttaja-asiakkaan pyynnöstä tai suostumuksesta kokonaan suoritettu ennen peruuttamisajan päättymistä.

Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä tai mikäli tilaus on sisältänyt tuotteita siitä, kun tuotteet on vastaanotettu.

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi Kuluttaja-asiakkaan on ilmoitettava Palveluntarjoajalle yllä mainittuja yhteystietoja käyttäen päätöksestään peruuttaa sopimus yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi kirjeellä postitse, faksilla tai sähköpostilla). Kuluttaja-asiakas voi myös käyttää sopimusvahvistuksen liitteenä olevaa peruuttamislomaketta, mutta sen käyttö ei ole pakollista.

Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että Kuluttaja-asiakas lähettää ilmoituksen peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä.

Tuotteen vastaanotettuaan Kuluttaja-asiakkaan on pidettävä se olennaisesti muuttumattomana ja vähentymättömänä siihen saakka, kunnes Kuluttaja-asiakas on päättänyt pitää tavaran. Jos Kuluttaja-asiakas peruuttaa sopimuksen, Kuluttaja-asiakas on vastuussa sellaisesta tavaroiden arvon alentumisesta, joka on seurausta muusta kuin tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä.

Peruuttamisen vaikutukset

Jos Kuluttajaasiakas peruuttaa etämyynnissä tehdyn sopimuksen, Palveluntarjoaja palauttaa Kuluttaja-asiakkaalle kaikki Kuluttaja-asiakkaalta saadut suoritukset, myös toimituskustannukset (paitsi lisäkustannuksia siitä, että Kuluttaja-asiakas on valinnut Palveluntarjoajan tarjoamasta edullisimmasta vakiotoimitustavasta poikkeavan toimitustavan), viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuamme. Palveluntarjoajalla on oikeus kuitenkin pidättyä maksujen palautuksesta, kunnes Palveluntarjoaja on saanut peruutetun tuotteen takaisin tai kunnes Kuluttaja-asiakas on osoittanut lähettäneensä tuotteen takaisin.

Palautus suoritetaan sillä maksutavalla, jota Kuluttaja-asiakas on käyttänyt tilauksen maksamiseen, ellei Kuluttaja-asiakas ole nimenomaisesti suostunut muuhun, ja joka tapauksessa siten, ettei Kuluttaja-asiakkaalle aiheudu suoritusten palauttamisesta kustannuksia.

Kuluttaja-asiakkaan on lähetettävä toimitetut tuotteet takaisin viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Määräaikaa on noudatettu, jos Kuluttaja-asiakas lähettää tuotteet takaisin ennen kyseisen 14 päivän määräajan päättymistä. Kuluttaja-asiakkaan on vastattava tuotteiden palauttamisesta johtuvista välittömistä kustannuksista. Kustannukset ovat arviolta enintään noin 20 euroa.

Jos sopimus on koskenut palvelua, jonka suorittaminen on aloitettu Kuluttaja-asiakkaan pyynnöstä, mutta sitä ei ole suoritettu loppuun Kuluttaja-asiakkaan peruuttaessa sopimuksen, Kuluttaja-asiakkaan on tällöin maksettava Palveluntarjoajalle kohtuullinen korvaus jo tehdystä suorituksesta. Kohtuullisena korvauksena pidetään määrää, joka on suhteessa siihen, minkä verran sopimuksesta on täytetty siihen mennessä, jolloin peruuttamisesta ilmoitetaan, kun vertauskohtana on sopimuksen täyttäminen kokonaisuudessaan.

14. VASTUUNRAJOITUKSET

Palveluntarjoaja ei vastaa sähköauton valmistajan, maahantuojan tai myyjän Asiakkaalle antamista tai Asiakkaan heiltä hankkimista lataamiseen tarkoitetuista tuotteista tai laitteista tai niiden toimivuudesta tai yhteensopivuudesta Palveluntarjoajan tuotteiden tai palveluiden kanssa. Sähköauton mukana toimitettavaa kaapelia suositellaan tavanomaisesti ainoastaan väliaikaiseen lataamiseen, ei säännölliseen lataamiseen kiinteistölle asennettavan latausjärjestelmän välityksellä.

Palveluntarjoaja ei vastaa tuotteen tai palvelun virheestä, jos Asiakas on antanut Palveluntarjoajalle vääriä tietoja tai vahingosta, joka aiheutuu tällaisten väärien tietojen antamisen vuoksi (esim. jos asennuksen on suoritettu virheellisesti väärien tietojen vuoksi). Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa vahingosta, joka johtuu siitä, että Asiakas on käyttänyt tuotetta huolimattomasti tai käyttöohjeiden vastaisesti tai vahingosta, joka johtuu pikemmin sähkön jakelijan puolella olevasta syystä kuin Palveluntarjoajan tuotteesta tai palvelusta. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei Palveluntarjoaja myöskään vastaa mistään sellaisesta vahingosta, joka ei ole selvästi johdu Palveluntarjoajan tuotteesta tai palvelusta (tällainen voi olla esim. sähkökatkos tai oikosulku).

15. YLIVOIMAINEN ESTE

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa sellaisesta tuotteen tai palvelun virheellisyydestä, toimituksen viivästymisestä tai muusta sopimusrikkomuksesta, joka johtuu Palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta (force majeure).

16. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA EVÄSTEET

Palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy PlugIt Finland Oy:n asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan rekisterin rekisteriselosteesta .

Asiakasta kehotetaan tutustumaan myös Palveluntarjoajan verkkopalvelun käyttöehtoihin, jossa kerrotaan tarkemmin mm. evästeiden käytöstä verkkopalvelussa.

17. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA RIITOJEN RATKAISU

Palveluntarjoajan ja Asiakkaan etämyyntiin ja näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomessa. Kuluttaja-asiakas voi viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa mukaan määräytyvän toimivaltaisen käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Ota yhteyttä

SOITA MEILLE

0207 350 330

LÄHETÄ SÄHKÖPOSTIA

Asiani koskee*
Tietosuoja*
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.