fbpx

10 yleistä kysymystä sähköautojen latauksesta taloyhtiössä

Sähköautojen ja ladattavien hybridien määrän kasvaessa yhä useammat miettivät, miten sähköauton lataus käytännössä tapahtuu. Koti on yleisin ja käytännöllisin paikka auton lataamiseen, minkä vuoksi on tärkeää ymmärtää, miten taloyhtiö liittyy sähköauton lataamiseen. Tottumukset huolettomaan sähkön käyttöön sekä toisaalta tietämättömyys sähköautojen lataamisesta ovat haasteellinen yhdistelmä, varsinkin ladattavien autojen lisääntyessä taloyhtiöissä.

Kasasimme tätä varten listan yleisiä, taloyhtiöitä koskettavia, kysymyksiä sähköautojen lataamisesta.

Voiko sähköautoa ladata lämmitystolpasta tai tavallisesta pistorasiasta?

Lämmitystolppia ja muita pistorasioita ei ole suunniteltu sellaiseen käyttöön, mitä sähköauton lataaminen jatkuvassa käytössä vaatii. Suositusten mukaan autoa ei ole syytä ladata päivittäin lämmitystolpasta tai tavallisesta pistorasiasta, vaan sähköautoa ladataan lataamiseen tarkoitetuilla laitteilla. Tähän asiaan voi ottaa kantaa myös kiinteistön vakuutusehdot. Hätätilanteita varten sähköauton mukana tulee tilapäislatauskaapeli, jolla auton saa ladattua lämmitystolpasta tai muusta tavallisesta pistorasiasta. Nimensä mukaisesti laite on tarkoitettu vain sähköautojen tilapäiseen lataamiseen ja silloinkin ammattilaisen tulee varmistaa, että lataukseen käytettävä pistorasia on turvallinen ja tähän käyttöön tilapäisesti soveltuva.

Pistorasiasta ladataan siis vain hätätilanteessa, sillä lataaminen tavallisesta pistorasiasta johtaa pistorasian ja sen kaapeloinnin ylikuormittumiseen. Jatkuva pistorasian ylikuormittuminen vuorostaan aiheuttaa ylikuumenemis- ja palovaaran.

Joskus voi tulla myös ajatusta sähköauton latauksesta jatkojohdolla tai voimavirtapistokkeella, mutta näitäkään ei suositella käytettävän, jotta vältetään turhan onnettomuusriskin takia. Itse asiassa myös sähköteknisen alan kansallinen standardointijärjestö Sesko ry:kään ei suosittele sähköauton latausta jatkohdolla omissa suosituksissaan.

Yhdenvertaisuuden ja tehokkaan hallinnoinnin toteutumiseksi sähköauton lataamiseen tarvitaan palveluita, kuten laskutuspalvelu, joka tunnistaa kuka lataa ja ohjaa lataamisesta aiheutuvat kulut suoraan lataajalle. Tyypillisessä lämmitystolpassa näitä mahdollisuuksia ei ole.

Millainen laite soveltuu sähköauton päivittäiseen lataamiseen?

Sähköauton lataamiseen tulisi käyttää juuri siihen tarkoitettuja laitteita. Käyttämällä oikeanlaista laitetta, lataaminen on turvallista, helppoa sekä tehokasta. Pistoketyyppi näissä laitteissa on tarkoitettu nimenomaisesti sähköautojen lataamiseen.

Älykkäällä latauslaitteella on lisäksi mahdollista kohdistaa energian ja tehon kustannukset suoraan auton lataajalle, näin ollen sinun ei tarvitse maksaa naapurin latauksista. Älykkäät latauslaitteet mahdollistavat muidenkin palveluiden käytön, kuten esimerkiksi etähallinnan.

Sähköauton latauslaitteen hankinta on syytä tehdä huolella, jotta laite on yhteensopiva auton kanssa ja se sopii kiinteistön olemassa olevaan sähköverkkoon.

Uskaltaako sähköautojen latausjärjestelmään investoida nyt?

Latausjärjestelmään investointi on kannattavaa nyt, koska laitteita voi aina lisätä tarpeen mukaan. Latauslaitteet ovat yksi osa latausjärjestelmää.

Investoinnin näkökulmasta merkittävä osa kustannuksista tulee kuitenkin itse rakennus- ja asennustöistä. Tästä syystä sähköautojen latausvalmius kannattaa tehdä kerralla hyvin, jotta kokonaiskustannus jää pienemmäksi. Oikein toteutettuna valmiuden elinkaari on 30-40 vuotta. Tämän valmiuden toteuttamiseen myönnetään myös tukea.

Kun taloyhtiössä on valmiudet sähköautojen lataamiseen tulee taloyhtiöstä myös uusille asukkaille houkuttelevampi ja se samalla nostaa kiinteistön ja jokaisen asunto-osakkeen arvoa. Investoinnit sähköautojen latauspisteisiin ovatkin nyt monissa taloyhtiöissä ajankohtaisia. Suomen Kiinteistöliiton tekemän taloyhtiöiden korjausrakentamiskyselyn mukaan koko maassa reilut 40 prosenttia taloyhtiöistä aikoo rakentaa sähköautojen latauspisteitä seuraavien viiden vuoden aikana. Pääkaupunkiseudulla vastaavia suunnitelmia on jopa 52 prosentilla.

Voiko taloyhtiö hankkia alkuun esimerkiksi muutaman yhteisen latauspisteen ja investoida myöhemmin latausjärjestelmään?

Tämä on mahdollista, mutta kokonaiskustannuksen puolesta on kuitenkin usein järkevämpää hankkia latausvalmius kerralla kaikkiin autopaikkoihin. Ennen latauspisteiden hankintaa tulee kuitenkin tarkistuttaa kiinteistön sähköverkko teettämällä lataustapakartoitus, jolloin ammattilainen voi myös ohjeistaa hankinnan laajuuden kanssa.

Jos latauspisteitä on taloyhtiössä vain muutama, törmätään helposti ongelmaan, jossa useammalla asukkaalla olisi tarve pisteen käytölle samaan aikaan. Koska autoa ladataan usein yön aikana, pitäisi vuorottelu tapahtua keskellä yötä. Tämä ei latauspisteiden käyttäjien kannalta ole tietenkään tarkoituksenmukaista.

Oli taloyhtiössä sitten yksi tai useampi latauspiste, on sähköauton lataaminen taloyhtiössä aihe, josta kannattaa määrittää yhteiset pelisäännöt.

Kuka maksaa taloyhtiössä latauslaitteiden hankinnan?

Tyypillisin tilanne taloyhtiöissä on, että asukas hankkii omalla kustannuksellaan sähköauton latauslaitteen omalle autopaikalleen

Vuorostaan latausjärjestelmän ja latausvalmiuden hankkiminen jaetaan kaikkien osakkaiden kesken. Nämä ovat taloyhtiön yhteisiin korjaus- ja parannustöihin verrattavia kustannuksia.

Sahkoauton lataus tyopaikalla opas 2

Sähköauton lataaminen taloyhtiössä -opas

Lue oppaasta, mitä kannattaa huomioida ja miten hanke etenee.

Kuka maksaa latauslaitteiston ylläpidon?

Ylläpitoon ja huoltoon liittyvät kustannukset hoitaa yleensä taloyhtiö tai latauspisteen käyttäjä riippuen siitä miten laitteet on hankittu.

Suositeltavaa on, että taloyhtiö valitsee latauspisteille operaattorin, joka osaltaan vastaa siitä, että käytön kustannukset kohdistuvat juuri laitteen käyttäjään. Operointi on mahdollista ns. älykkäille laitteille. Älykkäät latauslaitteet mahdollistavat myös dynaamisen kuormanhallinnan, jolloin sähköverkko ei pääse ylikuormittumaan ja lataaminen on kaikille käyttäjille tasapuolista.

Kun valitaan latauslaitteita, on syytä kiinnittää huomiota siihen, että valittuihin laitteisiin voi tuottaa operointipalveluita tarvittaessa eri toimijat. Tämä varmistetaan tukeutumalla esim. OCPP-kyvykkäisiin latauspisteisiin.

Voiko taloyhtiö kieltää sähköauton latauksen?

Asukkaan tulee aina saada taloyhtiöltä lupa lataamiseen — oletuksena asukkaalla ei ole lupaa käyttää kiinteistösähköä tai kiinteistön sähköistystä sähköauton lataamiseen.

Syinä tähän on muun muassa sähköverkon kestävyys ja kulujen kohdistamisen vaikeus, jos käytössä ei ole energiamittaria. Kuten aiemmassa kysymyksessä käsittelimme, sähköauton mukana tuleva kotilatauslaite on tarkoitettu vain hätätilanne -käyttöön.

Lähtökohtaisesti lataamisesta kannattaa kysyä taloyhtiöltä jo ennen sähköauton hankintaa.

Onko sähköauton lataus autotallissa tai -katoksessa turvallista?

Sähköauton lataaminen autotallissa on yleisesti ottaen turvallista, kun se tehdään oikein ja noudattaen turvallisuusohjeita. On kuitenkin tärkeää, että autotalli on asianmukaisesti varusteltu sähköauton lataamiseen ja että sähköasennukset ovat kunnossa.

Sähköauton lataus vaatii tietyn määrän tehoa, joten on tärkeää, että autotallin sähköjärjestelmä on mitoitettu oikein. Latauspistoke on myös asennettava asianmukaisesti ja sen on oltava yhteensopiva auton latausjärjestelmän kanssa. Latausjohdon kunto on tarkistettava säännöllisesti, ja sen on oltava oikean mittainen ja tarpeeksi vahva.

Lisäksi on tärkeää, että latausjärjestelmä on suojattu ylivirtasuojalla ja mahdollisesti myös vikavirtasuojalla, jotta mahdolliset sähköiskutilanteet voidaan välttää. Latausjärjestelmän on myös oltava asianmukaisesti maadoitettu.

Onko lainsäädäntöön odotettavissa muutoksia lähivuosille?

Laki rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla astui voimaan vuoden 2020 lopulla, jota alettiin soveltaa rakennushankkeisiin maaliskuussa 2021.

Laissa sanotaan näin: ”Sellaisen uuden asuinrakennuksen yhteyteen, jossa on enemmän kuin neljä pysäköintipaikkaa, on asennettava latauspistevalmius siten, että jokaiseen pysäköintipaikkaan voidaan myöhemmin asentaa latauspiste.”

Vaatimukset eivät koske ainoastaan rakennushankkeita vaan myös rakennuksia, joissa tehdään suuria korjaushankkeita.

Latauspisteiden hankintaan ei siis ole vaatimusta, mutta latausvalmius tulee toteuttaa, mikäli pysäköintipaikkoja on enemmän kuin neljä.

Saako taloyhtiön latauslaitteiden hankintaan mitään tukia?

Sähköautojen latausinfraan avustusta tarjoaa ARA. ARA:n latausinfra-avustus muuttuu monella tapaa vuonna 2022.
Avustuksen suuruudesta tiedotetaan seuraavasti:

”Vuoden 2022 määrärahasta avustusta myönnetään kaikille hankkeille 35 % päätöksellä avustettavaksi hyväksytyistä kustannuksista. Lisäksi avustettaville kustannuksille tulee latausvalmiuskohtainen yläraja, joka on 4 000 euroa. Sen ylittävät kustannukset eivät vaikuta avustuksen määrään.

Esimerkkinä avustuksen enimmäismäärästä: 10 latausvalmiuden hanke, joka maksaa 52 000 euroa saa avustusta 10 * 4 000 * 0,35 = 14 000 euroa. Vastaavasti 10 latausvalmiuden hanke, jossa kulut ovat 28 000 euroa, saa avustusta 28 000 * 0,35 = 9 800 euroa.”

Ota yhteyttä

Asiani koskee*
Tietosuoja*
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Scroll to Top

SOITA MEILLE
0207 350 330

LÄHETÄ SÄHKÖPOSTIA

asiakaspalvelu@plugit.fi

Ota yhteyttä asiantuntijaan

Oli mielessäsi pieni tai iso toive tai kysymys, jätä yhteystietosi ja me palaamme asiaan pikimmiten! Yhteydenotto ei sido sinua mihinkään.

Asiani koskee*
Tietosuoja*
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Plugit Caas - oppaan lataus

Tietosuoja*
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Asiantuntijatapaamisen ajankohta

Nimi*
Ehdota meille sinulle sopivaa ajankohtaa, palaamme pian asiaan.
Tietosuoja*

Taloyhtiön lataustapakartoitus

Kartoituksen tilaaja*
Tietosuoja*

Lataa ”Sähköauton latausjärjestelmä työpaikalle” -opas

Tietosuoja*
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lataa ”Sähköauton lataus taloyhtiössä” -opas

Tietosuoja*
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lataa ”Sähköauton kotilataus” -opas

Tietosuoja*
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.